עדו יעיש

תוצאות אחרונות

עדו יעיש

2K

דצמבר 2018

11:29

תוצאת השנה
75 כללי 8 גיל 57 בגברים גיל 14

2K

דצמבר 2017

9:55

תוצאת השנה
77 כללי 4 גיל 54 בגברים

5K

נובמבר 2017
107 כללי 66 גיל 66 בגברים

2K

2K

דצמבר 2018

11:29

תוצאת השנה
75 כללי 8 גיל 57 בגברים גיל 14

2K

דצמבר 2017

9:55

תוצאת השנה
77 כללי 4 גיל 54 בגברים

2K

דצמבר 2016

9:08

שיא אישי
22 כללי 9 גיל 21 בגברים

2K

מאי 2016
9 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 12

2K

יוני 2015

9:27

תוצאת השנה
16 כללי 9 גיל 16 בגברים

2K

מאי 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 11

5K

5K

נובמבר 2017
107 כללי 66 גיל 66 בגברים

5K

אוקטובר 2017

34:18

תוצאת השנה
160 כללי 33 גיל 122 בגברים

5K

נובמבר 2016
28 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 12

5K

אוקטובר 2016

27:54

שיא אישי
116 כללי 20 גיל 102 בגברים

5K

נובמבר 2015

27:58

תוצאת השנה
27 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 11

5K

יולי 2015
47 כללי 6 גיל 43 בגברים גיל 11

5K

נובמבר 2014

41:12

תוצאת השנה
108 כללי 31 גיל 62 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2013

34:10

תוצאת השנה
70 כללי 70 בגברים גיל 9

תוצאות נוספות

מרץ 2017
108 כללי 73 גיל 91 בגברים גיל 13

ספטמבר 2016
22 כללי 16 גיל 19 בגברים גיל 12

אפריל 2016
65 כללי 34 גיל 53 בגברים גיל 12

פברואר 2016
23 כללי 1 גיל 21 בגברים

37 כללי 14 גיל 28 בגברים

ספטמבר 2014
28 כללי 27 בגברים גיל 10

41 כללי 38 גיל 38 בגברים


אפריל 2014
47 כללי 39 גיל 39 בגברים

אוקטובר 2013
23 כללי 17 גיל גיל 9

אוגוסט 2013
39 כללי 32 גיל גיל 9

22 כללי 19 גיל גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עדו יעיש