ספייר ספייר

תוצאות אחרונות

ספייר ספייר
30k
לפני 13 ימים
29 כללי 27 בגברים

5K

לפני 13 ימים
52 כללי 1 גיל 51 בגברים

5K

לפני 13 ימים
72 כללי 2 גיל 71 בגברים

2K

2K

פברואר 2019

38:02:57

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2K

אוקטובר 2018

9:01

תוצאת השנה
23 כללי 2 גיל 21 בגברים

2K

מאי 2018
26 כללי 25 בגברים

2K

מאי 2018
119 כללי 20 גיל 59 בגברים

2K

מאי 2018
123 כללי 21 גיל 60 בגברים

2K

אפריל 2018
11 כללי 1 גיל 9 בגברים

2K

אפריל 2018
13 כללי 2 גיל 11 בגברים

2K

אפריל 2018
35 כללי 3 גיל 22 בגברים

2K

אפריל 2018
36 כללי 4 גיל 23 בגברים

2K

אוקטובר 2017
47 כללי 4 גיל 39 בגברים

2K

אוקטובר 2017
52 כללי 6 גיל 44 בגברים

2K

אוקטובר 2017
53 כללי 7 גיל 45 בגברים

2K

אוקטובר 2017
54 כללי 8 גיל 46 בגברים

2K

אוקטובר 2017
57 כללי 9 גיל 48 בגברים

2K

אוקטובר 2017
59 כללי 10 גיל 50 בגברים

2K

אוקטובר 2017
67 כללי 12 גיל 55 בגברים

2K

אוקטובר 2017
25 כללי 1 גיל 20 בגברים

2K

פברואר 2017

9:39

תוצאת השנה
20 כללי 2 גיל 15 בגברים

2K

אוקטובר 2015
25 כללי 3 גיל

2K

מרץ 2015

9:10

תוצאת השנה
47 כללי 1 גיל

2K

מרץ 2015
95 כללי 1 גיל

2K

מרץ 2015
271 כללי 1 גיל

2K

אוקטובר 2014

8:37

שיא אישי

2K

אוקטובר 2014

2K

מאי 2014
9 כללי 6 גיל 6 בגברים

2K

מאי 2014
17 כללי 1 גיל 10 בגברים

2K

יוני 2013

15:26

תוצאת השנה

5K

5K

לפני 13 ימים
52 כללי 1 גיל 51 בגברים

5K

לפני 13 ימים
72 כללי 2 גיל 71 בגברים

5K

פברואר 2019

28:54

תוצאת השנה
66 כללי 3 גיל 64 בגברים

5K

פברואר 2019
91 כללי 5 גיל 82 בגברים

5K

פברואר 2019
132 כללי 9 גיל 121 בגברים

5K

פברואר 2019
131 כללי 8 גיל 120 בגברים

5K

פברואר 2019
176 כללי 11 גיל 157 בגברים

5K

פברואר 2019
212 כללי 12 גיל 180 בגברים

5K

פברואר 2019
249 כללי 7 גיל 39 בנשים

5K

פברואר 2019
318 כללי 14 גיל 250 בגברים

5K

פברואר 2019
334 כללי 15 גיל 261 בגברים

5K

פברואר 2019
357 כללי 16 גיל 269 בגברים

5K

פברואר 2019
388 כללי 17 גיל 285 בגברים

5K

פברואר 2019
434 כללי 19 גיל 304 בגברים

5K

פברואר 2019
474 כללי 22 גיל 327 בגברים

5K

נובמבר 2018
107 כללי 1 גיל 96 בגברים

5K

נובמבר 2018
108 כללי 2 גיל 97 בגברים

5K

נובמבר 2018
109 כללי 3 גיל 98 בגברים

5K

נובמבר 2018
113 כללי 4 גיל 101 בגברים

5K

נובמבר 2018
167 כללי 2 גיל 107 בגברים

5K

נובמבר 2018
168 כללי 3 גיל 108 בגברים

5K

אוקטובר 2018
89 כללי 1 גיל 70 בגברים

5K

אוקטובר 2018
327 כללי 166 גיל 166 בגברים

5K

אוקטובר 2018
334 כללי 168 גיל 168 בגברים

5K

ספטמבר 2018
213 כללי 77 גיל 149 בגברים

5K

מאי 2018
7 כללי 6 בגברים

5K

מאי 2018
10 כללי 9 בגברים

5K

מאי 2018
8 כללי 8 בגברים

5K

מאי 2018
63 כללי 47 בגברים

5K

אפריל 2018
942 כללי 606 בגברים

5K

אפריל 2018
1,108 כללי 677 בגברים

5K

אפריל 2018
1,252 כללי 727 בגברים

5K

מרץ 2018
37 כללי 2 גיל 29 בגברים

5K

פברואר 2018

20:34

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל 12 בגברים

5K

פברואר 2018
81 כללי 2 גיל 61 בגברים

5K

דצמבר 2017
181 כללי 117 גיל 135 בגברים

5K

נובמבר 2017
168 כללי 4 גיל 140 בגברים

5K

נובמבר 2017
22 כללי 1 גיל 21 בגברים

5K

אוקטובר 2017
45 כללי 3 גיל 37 בגברים

5K

ספטמבר 2017

19:45

תוצאת השנה
14 כללי 14 גיל 14 בנשים

5K

ספטמבר 2017
40 כללי 40 גיל 40 בנשים

5K

ספטמבר 2017
97 כללי 97 גיל 97 בנשים

5K

ספטמבר 2017
210 כללי 210 גיל 210 בנשים

5K

ספטמבר 2017
213 כללי 213 גיל 213 בנשים

5K

ספטמבר 2017
276 כללי 276 גיל 276 בנשים

5K

ספטמבר 2017
344 כללי 344 גיל 344 בנשים

5K

ספטמבר 2017
396 כללי 396 גיל 396 בנשים

5K

ספטמבר 2017
416 כללי 416 גיל 416 בנשים

5K

מאי 2017
415 כללי 2 גיל 297 בגברים

5K

מאי 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

5K

מאי 2017
56 כללי 2 גיל 47 בגברים

5K

מאי 2017
79 כללי 3 גיל 62 בגברים

5K

מאי 2017
90 כללי 4 גיל 67 בגברים

5K

מרץ 2017
74 כללי 1 גיל 74 בגברים

5K

מרץ 2017
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

5K

דצמבר 2016
29 כללי 1 גיל 20 בגברים

5K

אוקטובר 2016
25 כללי 1 גיל 24 בגברים

5K

אוקטובר 2016
68 כללי 4 גיל 63 בגברים

5K

אוקטובר 2016
73 כללי 6 גיל 67 בגברים

5K

אוקטובר 2016
84 כללי 8 גיל 75 בגברים

5K

אוקטובר 2016
88 כללי 10 גיל 78 בגברים

5K

אוקטובר 2016
276 כללי 38 גיל 187 בגברים

5K

אוקטובר 2016
300 כללי 44 גיל 197 בגברים

5K

אוקטובר 2016

19:10

תוצאת השנה
39 כללי 1 גיל 36 בגברים

5K

אוקטובר 2016
107 כללי 3 גיל 81 בגברים

5K

אוקטובר 2016
666 כללי 448 גיל 448 בגברים גיל 50

5K

מרץ 2016
56 כללי 10 גיל 43 בגברים

5K

מרץ 2016
57 כללי 11 גיל 44 בגברים

5K

מרץ 2016
60 כללי 14 גיל 47 בגברים

5K

מרץ 2016
59 כללי 13 גיל 46 בגברים

5K

מרץ 2016
62 כללי 15 גיל 49 בגברים

5K

נובמבר 2015

6:32

שיא אישי
37 כללי 28 בגברים גיל 115

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

אוקטובר 2015

5K

מרץ 2015
75 כללי 1 גיל 72 בגברים

5K

מרץ 2015
143 כללי 2 גיל 111 בגברים

5K

ינואר 2015
155 כללי 7 גיל 66 בנשים

5K

מאי 2014
366 כללי 1 גיל

5K

פברואר 2014

26:10

תוצאת השנה
100 כללי 1 גיל

5K

מאי 2013
45 כללי 6 גיל גיל 39

5K

מאי 2013

26:05

תוצאת השנה
159 כללי גיל 37

5K

אפריל 2013
174 כללי 23 גיל גיל 47

10K

10K

פברואר 2019

48:37

תוצאת השנה
37 כללי 1 גיל 33 בגברים

10K

פברואר 2019
50 כללי 2 גיל 46 בגברים

10K

פברואר 2019
91 כללי 3 גיל 81 בגברים

10K

פברואר 2019
118 כללי 4 גיל 102 בגברים

10K

פברואר 2019
159 כללי 6 גיל 133 בגברים

10K

פברואר 2019
157 כללי 5 גיל 131 בגברים

10K

פברואר 2019
91 כללי 1 גיל 81 בגברים

10K

פברואר 2019
264 כללי 4 גיל 201 בגברים

10K

פברואר 2019
288 כללי 5 גיל 216 בגברים

10K

פברואר 2019
660 כללי 6 גיל 343 בגברים

10K

נובמבר 2018
29 כללי 1 גיל 28 בגברים

10K

נובמבר 2018
61 כללי 2 גיל 56 בגברים

10K

נובמבר 2018
106 כללי 3 גיל 92 בגברים

10K

נובמבר 2018
136 כללי 4 גיל 111 בגברים

10K

אוקטובר 2018
49 כללי 8 גיל 40 בגברים

10K

ספטמבר 2018
94 כללי 76 גיל 86 בגברים

10K

מאי 2018
36 כללי 34 בגברים

10K

אפריל 2018

43:03

תוצאת השנה
82 כללי 79 בגברים

10K

אפריל 2018
208 כללי 199 בגברים

10K

אפריל 2018
213 כללי 204 בגברים

10K

אפריל 2018
1,033 כללי 855 בגברים

10K

אפריל 2018
1,040 כללי 860 בגברים

10K

פברואר 2018
107 כללי 1 גיל 104 בגברים

10K

דצמבר 2017
94 כללי 80 גיל 86 בגברים

10K

נובמבר 2017

42:14

שיא אישי
125 כללי 1 גיל 117 בגברים

10K

נובמבר 2017
197 כללי 2 גיל 186 בגברים

10K

נובמבר 2017
622 כללי 10 גיל 496 בגברים

10K

נובמבר 2017
852 כללי 16 גיל 620 בגברים

10K

אוקטובר 2017
103 כללי 5 גיל 85 בגברים

10K

ספטמבר 2017
57 כללי 57 גיל 57 בנשים

10K

ספטמבר 2017
226 כללי 226 גיל 226 בנשים

10K

ספטמבר 2017
296 כללי 296 גיל 296 בנשים

10K

מאי 2017
142 כללי 2 גיל 116 בגברים

10K

מאי 2017
151 כללי 3 גיל 121 בגברים

10K

מאי 2017
155 כללי 4 גיל 124 בגברים

10K

מאי 2017
165 כללי 5 גיל 128 בגברים

10K

מאי 2017
217 כללי 7 גיל 149 בגברים

10K

אוקטובר 2016
91 כללי 6 גיל 84 בגברים

10K

אפריל 2016
111 כללי 2 גיל 76 בגברים

10K

מרץ 2016
84 כללי 18 גיל 67 בגברים

10K

פברואר 2016

55:26

תוצאת השנה
114 כללי 1 גיל 102 בגברים

10K

פברואר 2016
121 כללי 2 גיל 108 בגברים

10K

אוקטובר 2015

45:43

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

אוקטובר 2015

10K

יוני 2015
79 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2015
107 כללי 1 גיל 97 בגברים

10K

מאי 2014

10K

מרץ 2014

50:51

תוצאת השנה
339 כללי 120 גיל 298 בגברים גיל 29

10K

פברואר 2014
6,370 כללי 2,866 גיל 5,348 בגברים גיל 38

10K

נובמבר 2013
329 כללי 316 בגברים

10K

אוקטובר 2013
466 כללי גיל 28

10K

יוני 2013

42:50

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל

10K

מאי 2013
54 כללי 8 גיל גיל 30

10K

אפריל 2013
95 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2013
357 כללי 5 גיל גיל 56

10K

אפריל 2013
384 כללי 26 גיל גיל 48

10K

אפריל 2013
490 כללי 32 גיל גיל 47

10K

אפריל 2013
929 כללי 119 גיל גיל 17

10K

אוקטובר 2012

56:17

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

1:03:23

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2018

2:00:09

שיא אישי
90 כללי 1 גיל 57 בגברים

15K

פברואר 2018
92 כללי 3 גיל 59 בגברים

15K

פברואר 2018
91 כללי 2 גיל 58 בגברים

15K

פברואר 2018
93 כללי 4 גיל 60 בגברים

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

2:25:25

תוצאת השנה
64 כללי 2 גיל 53 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:40:25

שיא אישי
106 כללי 1 גיל 99 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
115 כללי 2 גיל 106 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
120 כללי 3 גיל 111 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
192 כללי 4 גיל 169 בגברים

21.1K

אוקטובר 2018
24 כללי 1 גיל 24 בגברים

21.1K

אוקטובר 2018
62 כללי 2 גיל 60 בגברים

21.1K

אוקטובר 2018
66 כללי 3 גיל 64 בגברים

21.1K

אוקטובר 2018
141 כללי 4 גיל 120 בגברים

21.1K

אוקטובר 2018
157 כללי 5 גיל 134 בגברים

21.1K

פברואר 2017

1:51:15

תוצאת השנה
2,089 כללי 890 גיל 1,934 בגברים גיל 32

21.1K

פברואר 2016

2:01:07

תוצאת השנה
3,286 כללי 1,447 גיל 2,889 בגברים גיל 31

21.1K

פברואר 2014

1:55:13

תוצאת השנה
2,948 כללי 1,516 גיל 2,724 בגברים גיל 29

21.1K

פברואר 2014
427 כללי 1 גיל 343 בגברים

21.1K

פברואר 2013

1:50:16

תוצאת השנה
143 כללי גיל 113

תוצאות נוספות

30k
לפני 13 ימים
29 כללי 27 בגברים

24h
מרץ 2019
52 כללי 27 גיל 50 בגברים

15k
פברואר 2019
85 כללי 1 גיל 69 בגברים

2k
פברואר 2019
218 כללי 3 גיל 115 בגברים

2k
פברואר 2019
231 כללי 4 גיל 119 בגברים

דצמבר 2018
75 כללי 1 גיל 73 בגברים גיל 118

דצמבר 2018
224 כללי 1 גיל 207 בגברים גיל 118

מאי 2018
21 כללי 1 גיל 19 בגברים

מאי 2018
32 כללי 2 גיל 28 בגברים

מאי 2018
53 כללי 3 גיל 47 בגברים

מאי 2018
54 כללי 4 גיל 48 בגברים

מאי 2018
85 כללי 5 גיל 61 בגברים

4k
אפריל 2018
50 כללי 1 גיל 37 בגברים

4k
אפריל 2018
77 כללי 2 גיל 49 בגברים

4B
אפריל 2018
20 כללי 1 גיל 19 בגברים

9k
מרץ 2018
22 כללי 1 גיל 19 בגברים

1k
נובמבר 2017
168 כללי 26 גיל 110 בגברים

ספטמבר 2017
39 כללי 1 גיל 39 בגברים

ספטמבר 2017
74 כללי 1 גיל 74 בגברים

21k
מאי 2017
66 כללי 1 גיל 62 בגברים

מאי 2017
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

מאי 2017
14 כללי 2 גיל 14 בגברים

5km
מאי 2017
731 כללי 444 גיל 444 בגברים

5km
מאי 2017
831 כללי 475 גיל 475 בגברים

5km
מאי 2017
1,036 כללי 537 גיל 537 בגברים

5km
מאי 2017
1,219 כללי 596 גיל 596 בגברים

מרץ 2017
47 כללי 3 גיל 46 בגברים

251 כללי 80 גיל 160 בגברים

2k
מרץ 2017
5 כללי 4 גיל 5 בגברים

195 כללי 3 גיל 195 בגברים

196 כללי 4 גיל 196 בגברים

197 כללי 5 גיל 197 בגברים

51 כללי 1 גיל 1 בגברים

10k
דצמבר 2016
136 כללי 1 גיל 125 בגברים

10k
דצמבר 2016
174 כללי 2 גיל 152 בגברים

10k
דצמבר 2016
320 כללי 4 גיל 271 בגברים

10k
דצמבר 2016
431 כללי 6 גיל 333 בגברים

10k
דצמבר 2016
444 כללי 7 גיל 340 בגברים

10k
דצמבר 2016
475 כללי 8 גיל 356 בגברים

10k
דצמבר 2016
529 כללי 10 גיל 383 בגברים

10k
דצמבר 2016
592 כללי 12 גיל 406 בגברים

42k
אוקטובר 2016
89 כללי 5 גיל 84 בגברים

21k
אוקטובר 2016
180 כללי 18 גיל 162 בגברים

30k
ספטמבר 2016
54 כללי 46 גיל 47 בגברים

יולי 2016
44 כללי 41 גיל 41 בגברים

מאי 2016
18 כללי 1 גיל 16 בגברים

מאי 2016
77 כללי 3 גיל 49 בגברים

מאי 2016
78 כללי 4 גיל 50 בגברים

199 כללי 103 גיל 175 בגברים

206 כללי 110 גיל 182 בגברים

203 כללי 107 גיל 179 בגברים

202 כללי 106 גיל 178 בגברים

224 כללי 124 גיל 200 בגברים

223 כללי 123 גיל 199 בגברים

221 כללי 122 גיל 197 בגברים

219 כללי 120 גיל 195 בגברים

218 כללי 119 גיל 194 בגברים

217 כללי 118 גיל 193 בגברים

215 כללי 116 גיל 191 בגברים

214 כללי 57 גיל 190 בגברים

213 כללי 115 גיל 189 בגברים

פברואר 2016
188 כללי 1 גיל 106 בגברים

דצמבר 2015
57 כללי 1 גיל 1 בנשיםדצמבר 2014
70 כללי 2 גיל 65 בגברים

נובמבר 2014
300 כללי 1 גיל 227 בגברים
מרץ 2014
4 כללי 4 גיל

מרץ 2014
25 כללי 25 גיל

מרץ 2014
26 כללי 26 גיל

מרץ 2014
58 כללי 58 גיל

מרץ 2014
60 כללי 60 גיל

מרץ 2014
68 כללי 68 גיל

דצמבר 2013
100 כללי 1 גיל 85 בגברים

דצמבר 2013
208 כללי 1 גיל 149 בגברים

נובמבר 2013
18 כללי 3 גיל 19 בגברים גיל 16

נובמבר 2013
24 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 12

מאי 2013
66 כללי 1 גיל גיל 113


6 כללי גיל 10

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ספייר ספייר