סמי עבדוג'אבר

תוצאות אחרונות

סמי עבדוג'אבר
ינואר 2019
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 22


דצמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

5K

5K

יוני 2018

14:46

שיא אישי

5K

יוני 2016

14:52

תוצאת השנה

5K

מאי 2015

15:14

תוצאת השנה

5K

מאי 2014

15:32

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2013

16:17

תוצאת השנה
4 כללי 4 בגברים גיל 16

10K

10K

נובמבר 2017
8 כללי 7 גיל 8 בגברים


10K

מרץ 2017

30:19

שיא אישי

10K

יוני 2016

30:47

תוצאת השנה

10K

ינואר 2015

31:23

תוצאת השנה
6 כללי גיל 18

תוצאות נוספות

ינואר 2019
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 22


דצמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

דצמבר 2018
4 כללי גיל 21


7 כללי 7 גיל 7 בגברים


אוקטובר 2018
5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 21


7 כללי 7 גיל 7 בגבריםנובמבר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 20
אוקטובר 2016
10 כלליהורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

סמי עבדוג'אבר