סופי דוניו

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

סופי דוניו
72 כללי 1 גיל 2 בנשים

145 כללי 2 גיל 8 בנשים

נובמבר 2016
9 כללי 5 גיל 9 בגברים גיל 56

תוצאות נוספות

72 כללי 1 גיל 2 בנשים

145 כללי 2 גיל 8 בנשים

נובמבר 2016
9 כללי 5 גיל 9 בגברים גיל 56