סבטלנה בחמנד

תוצאות אחרונות

סבטלנה בחמנד

5K

אפריל 2017

19:13

תוצאת השנה
38 כללי 2 גיל 2 בנשים

42.2K

ינואר 2017

3:10:26

תוצאת השנה
100 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 41

21.1K

דצמבר 2016

1:26:47

תוצאת השנה
111 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 40

5K

5K

אפריל 2017

19:13

תוצאת השנה
38 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

ספטמבר 2016

5K

מאי 2016

18:19

תוצאת השנה

5K

יוני 2014

18:13

שיא אישי


5K

מאי 2012

18:47

תוצאת השנה


5K

דצמבר 2008

18:46

תוצאת השנה

5K

מרץ 2008
10 כללי

10K

10K

נובמבר 2016
47 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 4010K

מרץ 2016

38:33

תוצאת השנה
49 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2015

39:26

תוצאת השנה
45 כללי 2 גיל 4 בנשים

10K

אוקטובר 2015
6 כללי 1 גיל 1 בנשים10K

אפריל 2014
4 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אפריל 2014

37:57

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל 14 בנשים

10K

נובמבר 2013

37:10

תוצאת השנה
9 כללי 2 בנשים גיל 37

10K

אוקטובר 2013
32 כללי גיל 37

10K

יוני 2013
12 כללי 1 גיל10K

אפריל 2013
1 כללי 1 גיל


10K

אפריל 2013
13 כללי 1 גיל
10K

אפריל 2012
9 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2012

38:12

תוצאת השנה

10K

מרץ 2012
22 כללי 2 בנשים גיל 36

10K

נובמבר 2011
51 כללי גיל 35

10K

אוקטובר 2011
7 כללי 1 גיל גיל 35

10K

אוקטובר 2011

10K

יוני 2011
6 כללי גיל 35

10K

יוני 2011
9 כללי 1 גיל גיל 35

10K

מאי 2011
23 כללי

10K

מאי 2011
17 כללי 1 גיל גיל 35

10K

מאי 2011

36:14

תוצאת השנה
6 כללי 2 גיל גיל 35

10K

מאי 2011
6 כללי 1 גיל גיל 35

10K

מאי 2011
49 כללי 2 גיל גיל 35

10K

אפריל 2011

10K

אפריל 2011
8 כללי 1 גיל


10K

מרץ 2010
42 כללי 2 גיל גיל 33
10K

פברואר 2010
12 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2010

36:09

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2010
5 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2009
31 כללי גיל 33

10K

ספטמבר 2009
13 כללי 1 גיל

10K

מאי 2009
12 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2009


10K

ינואר 2009

36:38

תוצאת השנה


10K

אפריל 2008

35:06

שיא אישי

10K

אפריל 2008
11 כללי גיל 32

10K

מרץ 2008

10K

מרץ 2008
19 כללי גיל 32


10K

ינואר 2008
6 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007
29 כללי גיל 31

10K

מרץ 2007

35:46

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007
17 כללי גיל 31


10K

ינואר 2007
9 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2006
32 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2006

38:57

תוצאת השנה
22 כללי 1 גיל


10K

מרץ 2005
21 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2005

37:32

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
26 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
13 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004

36:11

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

מאי 2003
16 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2003
20 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2003

36:35

תוצאת השנה
22 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2003
8 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2002
30 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2002
11 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002

37:30

תוצאת השנה
27 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
20 כללי 1 גיל

15K

15K

נובמבר 2015

58:40

תוצאת השנה
71 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 39

15K

נובמבר 2013

56:45

תוצאת השנה
40 כללי 2 בנשים גיל 37

15K

אוקטובר 2011

57:11

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2007

54:30

שיא אישי
24 כללי גיל 31

15K

נובמבר 2004

59:05

תוצאת השנה
33 כללי 2 גיל

15K

נובמבר 2003

1:00:09

תוצאת השנה
32 כללי 2 גיל

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2016

1:26:47

תוצאת השנה
111 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 40


21.1K

פברואר 2016
7 כללי 1 גיל 1 בנשים

21.1K

דצמבר 2015

1:22:32

תוצאת השנה
50 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 39

21.1K

מרץ 2014
26 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 38

21.1K

פברואר 2014

1:25:55

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 38

21.1K

דצמבר 2013

1:21:35

תוצאת השנה
35 כללי 1 בנשים גיל 37

21.1K

אוקטובר 2013
10 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 37

21.1K

דצמבר 2011

1:36:10

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010

1:21:23

תוצאת השנה
16 כללי 2 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:18:33

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2008

1:17:37

תוצאת השנה


21.1K

נובמבר 2007
18 כללי גיל 3121.1K

אפריל 2006

1:22:37

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2017

3:10:26

תוצאת השנה
100 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 41

42.2K

ינואר 2016

2:56:23

תוצאת השנה
49 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 40

42.2K

ינואר 2014

2:52:55

תוצאת השנה
42 כללי 3 בנשים גיל 38

42.2K

ינואר 2012

2:53:59

תוצאת השנה
62 כללי גיל 37

42.2K

ספטמבר 2009

2:47:36

שיא אישי
382 כללי 5 גיל גיל 33

תוצאות נוספות

נובמבר 2016
20 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 40


נובמבר 2015
5 כללי 1 גיל 1 בנשים
נובמבר 2013
21 כללי 21 מגדר גיל 37

נובמבר 2011
22 כללי גיל 35


אוקטובר 2009
10 כללי 1 גיל

מאי 2009
13 כללי 1 גיל


פברואר 2008
1 כללי גיל 32

אוקטובר 2007
26 כללי גיל 31
אוקטובר 2005

ספטמבר 2005
40 כללי 1 גילינואר 2004
14 כללי 1 גיל


אוקטובר 2003
26 כללי 2 גיל


דצמבר 2002
1 כללי גיל 26

נובמבר 2002
26 כללי גיל 26


ספטמבר 2002


יוני 2002
3 כללי גיל 26
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

סבטלנה בחמנד