נעמי ליקר

תוצאות אחרונות

נעמי ליקר
אוקטובר 2016
80 כללי 23 גיל 23 בנשים גיל 32

10K

פברואר 2016

53:32

שיא אישי
2,280 כללי 86 גיל 219 בנשים גיל 32

10K

10K

פברואר 2016

53:32

שיא אישי
2,280 כללי 86 גיל 219 בנשים גיל 32

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
80 כללי 23 גיל 23 בנשים גיל 32