נעמה רקנטי

תוצאות אחרונות

נעמה רקנטי

5K

נובמבר 2017
264 כללי 18 גיל 44 בנשים גיל 17

5K

אוקטובר 2017

27:24

תוצאת השנה
101 כללי 5 גיל 19 בנשים גיל 17

דצמבר 2016
20 כללי 17 גיל 20 בנשים גיל 16

5K

5K

נובמבר 2017
264 כללי 18 גיל 44 בנשים גיל 17

5K

אוקטובר 2017

27:24

תוצאת השנה
101 כללי 5 גיל 19 בנשים גיל 17

5K

נובמבר 2014

25:11

שיא אישי
86 כללי 7 גיל 15 בנשים גיל 14

5K

מאי 2014
109 כללי 7 גיל 16 בנשים גיל 14

10K

10K

אוקטובר 2015

49:25

שיא אישי
876 כללי 9 גיל 61 בנשים גיל 15

תוצאות נוספות

דצמבר 2016
20 כללי 17 גיל 20 בנשים גיל 16

נובמבר 2016
87 כללי 7 גיל 10 בנשים גיל 16

אוקטובר 2016
13 כללי 12 גיל 13 בנשים גיל 16

ספטמבר 2016
15 כללי 13 גיל 15 בנשים גיל 16

ספטמבר 2016
11 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 16

15 כללי 12 גיל 15 בנשים גיל 16

יוני 2016
14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 16

15 כללי 14 גיל 15 בנשים גיל 16

מאי 2016
53 כללי 15 גיל 19 בנשים גיל 16

אפריל 2016
28 כללי 8 גיל 9 בנשים גיל 16


ינואר 2016
34 כללי 34 גיל 34 בנשים גיל 16

נובמבר 2015
62 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 15

אוקטובר 2015
57 כללי 13 גיל 13 בנשים

63 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 15

מאי 2015
122 כללי 8 גיל 18 בנשים גיל 15

64 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 15

25 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 15

אפריל 2015
46 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 15

16 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 15

מרץ 2015
16 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

פברואר 2015
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 15

20 כללי 20 גיל 20 בנשים


72 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 14

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נעמה רקנטי