נעמה קמינסקי

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

נעמה קמינסקי

5K

דצמבר 2016

32:18

שיא אישי
17 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

5K

דצמבר 2016

32:18

שיא אישי
17 כללי 2 גיל 2 בנשים