נלה גורביץ

תוצאות אחרונות

נלה גורביץ

10K

אפריל 2018

49:21

תוצאת השנה
549 כללי 17 גיל 73 בנשים גיל 39

21.1K

פברואר 2018

1:56:24

תוצאת השנה
3,010 כללי 64 גיל 354 בנשים גיל 39

15K

פברואר 2018

1:17:20

שיא אישי
408 כללי 7 גיל 33 בנשים גיל 39

10K

10K

אפריל 2018

49:21

תוצאת השנה
549 כללי 17 גיל 73 בנשים גיל 39

10K

דצמבר 2017

50:39

תוצאת השנה
81 כללי 3 גיל 5 בנשים

10K

דצמבר 2016

52:25

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

דצמבר 2014

45:49

שיא אישי
193 כללי 4 גיל 12 בנשים

10K

נובמבר 2013

50:13

תוצאת השנה
467 כללי 28 בנשים גיל 34

10K

יולי 2013
366 כללי גיל 34

10K

מאי 2013
57 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012
690 כללי גיל 33

10K

אפריל 2012

51:25

תוצאת השנה
109 כללי גיל 33

10K

מרץ 2012
1,630 כללי גיל 33

10K

נובמבר 2011

56:16

תוצאת השנה

10K

מאי 2011
772 כללי

10K

אפריל 2010

1:08:55

תוצאת השנה
617 כללי

15K

15K

פברואר 2018

1:17:20

שיא אישי
408 כללי 7 גיל 33 בנשים גיל 39

15K

דצמבר 2011

1:29:08

תוצאת השנה
101 כללי גיל 32

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:56:24

תוצאת השנה
3,010 כללי 64 גיל 354 בנשים גיל 39

21.1K

פברואר 2017

1:58:28

תוצאת השנה
3,402 כללי 54 גיל 392 בנשים גיל 38

21.1K

דצמבר 2014

1:51:54

שיא אישי
1,176 כללי 26 גיל 109 בנשים

21.1K

דצמבר 2012

1:58:54

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012
1,576 כללי 139 בנשים גיל 33

21.1K

דצמבר 2011

2:04:46

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

נובמבר 2014

4:26:37

שיא אישי
148 כללי 5 גיל 14 בנשים גיל 35

42.2K

מרץ 2013

4:43:33

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

דצמבר 2017
26 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 38

אוקטובר 2017
145 כללי 5 גיל 18 בנשים

אפריל 2017
39 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 38

45 כללי 3 גיל 27 בנשים גיל 35


נובמבר 2012
60 כללי גיל 33

אוקטובר 2012
58 כללי גיל 33

נובמבר 2011
35 כללי גיל 32