ניר אילן

תוצאות אחרונות

ניר אילן

21.1K

לפני 6 ימים
3,663 כללי 489 גיל 2,877 בגברים

21.1K

לפני 27 ימים

2:06:01

תוצאת השנה
5,425 כללי 818 גיל 4,419 בגברים גיל 48

10K

ינואר 2019

34:08

תוצאת השנה
15 כללי 13 גיל 15 בגברים גיל 34

5K

5K

ספטמבר 2018
13 כללי 9 גיל 13 בגברים


5K

מאי 2018

14:57

תוצאת השנה
18 כללי

5K

אוקטובר 2017
12 כללי 11 גיל 12 בגברים

5K

יוני 2017
21 כללי

5K

מאי 2017

14:57

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2016
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

5K

יולי 2016

14:56

שיא אישי


5K

ינואר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 35

5K

מאי 2015

15:42

תוצאת השנה

5K

מאי 2014

15:05

תוצאת השנה5K

מאי 2013

14:57

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2004
8 כללי 3 גיל

5K

אוקטובר 2004

18:39

תוצאת השנה
7 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2003

20:27

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל 11 בגברים

10K

10K

ינואר 2019

34:08

תוצאת השנה
15 כללי 13 גיל 15 בגברים גיל 34

10K

נובמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 33

10K

ספטמבר 2018

22:40

שיא אישי
7 כללי 6 גיל 6 בגברים10K

מאי 2017

31:09

תוצאת השנה

10K

אפריל 2017
7 כללי 2 גיל 7 בגברים


10K

אוקטובר 2016
4 כללי 3 גיל 4 בגברים

10K

ספטמבר 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 31

10K

מאי 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מאי 2016
8 כללי 4 גיל 8 בגברים

10K

ינואר 2016

33:05

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 31

10K

נובמבר 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

אוקטובר 2015
14 כללי 9 גיל 14 בגברים

10K

מרץ 2015
8 כללי 7 גיל 8 בגברים גיל 28

10K

ינואר 2015

33:18

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 26

10K

נובמבר 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

10K

מאי 2014

31:39

תוצאת השנה


10K

מרץ 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2014
13 כללי 10 גיל 13 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2014
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 29

10K

ינואר 2014
6 כללי 6 בגברים גיל 29


10K

אוקטובר 2013
11 כללי גיל 28


10K

מאי 2013

32:11

תוצאת השנה


10K

אפריל 2013

10K

מרץ 2013
6 כללי גיל 28

10K

ינואר 2013
8 כללי גיל 28

10K

אוקטובר 2012
9 כללי גיל 27

10K

מאי 2012
21 כללי 21 בגברים


10K

פברואר 2012
28 כללי גיל 27

10K

ינואר 2012

32:06

תוצאת השנה
7 כללי גיל 27

10K

יוני 2011
2 כללי גיל 26

10K

אפריל 2011
8 כללי גיל 26


10K

ינואר 2011

31:59

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל גיל 25

10K

יוני 2010

10K

אפריל 2010
3 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2010

33:13

תוצאת השנה
12 כללי גיל 25

10K

נובמבר 2009

32:53

תוצאת השנה
1 כללי גיל 24

10K

אוקטובר 2009
6 כללי 5 גיל

10K

מאי 2009
7 כללי גיל 2110K

מרץ 2009
5 כללי 5 גיל

10K

ינואר 2009

10K

נובמבר 2008

33:25

תוצאת השנה
16 כללי גיל 23

10K

פברואר 2008

10K

ינואר 2008
4 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2008

10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007
18 כללי גיל 22

10K

יוני 2007

10K

ינואר 2007

34:09

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2006

34:54

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
20 כללי 16 גיל

10K

מרץ 2005
28 כללי 23 גיל

10K

מרץ 2005

36:27

תוצאת השנה
14 כללי 9 גיל

10K

נובמבר 2004
22 כללי 6 גיל 21 בגברים

10K

אוקטובר 2004
21 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2004
16 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2004

35:47

תוצאת השנה
15 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2004
17 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2004
50 כללי 3 גיל 48 בגברים

10K

מרץ 2004
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
27 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2004
20 כללי 1 גיל 18 בגברים

10K

פברואר 2004
28 כללי גיל 19

10K

דצמבר 2003

38:38

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

10K

מאי 2003
31 כללי 2 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

50:28

תוצאת השנה
9 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 32

15K

פברואר 2017
17 כללי 15 גיל 16 בגברים גיל 32

15K

נובמבר 2016

50:56

תוצאת השנה
12 כללי 4 גיל 12 בגברים גיל 31

15K

פברואר 2016
11 כללי 9 גיל 11 בגברים גיל 31

15K

נובמבר 2015

52:00

תוצאת השנה
17 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 30

15K

נובמבר 2014

1:00:00

תוצאת השנה
109 כללי 31 גיל 104 בגברים גיל 29

15K

נובמבר 2013
8 כללי 8 בגברים גיל 28

15K

פברואר 2013

13:13

שיא אישי

15K

נובמבר 2012

50:55

תוצאת השנה
10 כללי גיל 27

15K

נובמבר 2010

51:13

תוצאת השנה
8 כללי גיל 25

15K

נובמבר 2009

51:01

תוצאת השנה
9 כללי גיל 24

15K

נובמבר 2008

52:24

תוצאת השנה
9 כללי גיל 23

15K

נובמבר 2007

53:15

תוצאת השנה
17 כללי גיל 22

חצי מרתון

21.1K

לפני 6 ימים
3,663 כללי 489 גיל 2,877 בגברים

21.1K

לפני 27 ימים

2:06:01

תוצאת השנה
5,425 כללי 818 גיל 4,419 בגברים גיל 48

21.1K

אוגוסט 2016

1:15:40

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

21.1K

דצמבר 2015

1:13:05

תוצאת השנה
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 30

21.1K

אוגוסט 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

21.1K

דצמבר 2014
93 כללי 57 גיל 87 בגברים

21.1K

פברואר 2014

1:18:20

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 29

21.1K

דצמבר 2013

1:10:54

שיא אישי
6 כללי 6 בגברים גיל 28

21.1K

אוקטובר 2013
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 28

21.1K

דצמבר 2012
10 כללי 9 גיל 10 בגברים

21.1K

אוגוסט 2012
4 כללי 4 גיל גיל 27

21.1K

מרץ 2012

0:00

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2011

1:12:02

תוצאת השנה
10 כללי 9 גיל 10 בגברים גיל 26


21.1K

דצמבר 2009

1:11:55

תוצאת השנה

21.1K

אוקטובר 1994

1:39:29

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

אוקטובר 2011

2:49:39

שיא אישי
239 כללי 104 גיל

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
8 כללי 8 גיל 8 בגברים


מאי 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

מאי 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

27 כללי 22 גיל 25 בגברים

פברואר 2018
13 כללי

ינואר 2018
118 כללי 18 גיל 118 מגדראוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 32

ספטמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 21


13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 32

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 31
פברואר 2016
13 כללי 6 גיל 13 בגברים גיל 35

נובמבר 2015
989 כללי 176 גיל 729 בגברים גיל 30


מאי 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 30


107 כללי 105 בגברים גיל 30ספטמבר 2014
1 כללי 1 בגברים גיל 29


אפריל 2014
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 29


פברואר 2014
129 כללי 129 בגברים גיל 15

פברואר 2014
12 כללי 12 בגברים גיל 29נובמבר 2013
8 כללי 8 מגדר גיל 28


אוגוסט 2013
3 כללי

פברואר 2013
65 כללי 65 בגברים גיל 14

פברואר 2013
10 כללי 10 בגברים גיל 28
נובמבר 2012
58 כללי גיל 27


אפריל 2012
19 כללי


פברואר 2012


אוקטובר 2010


נובמבר 2009


אפריל 2007
156 כללי 106 גילספטמבר 2005
433 כללי 226 גיל


אפריל 2004
33 כללי 29 גיל


ינואר 2004
16 כללי 15 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ניר אילן