ניראון חשאי

תוצאות אחרונות

ניראון חשאי

5K

לפני 14 ימים

21:10

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 54

21.1K

ינואר 2019

1:34:25

תוצאת השנה
154 כללי 16 גיל 146 בגברים גיל 54

נובמבר 2018
245 כללי 20 גיל 231 בגברים גיל 53

5K

5K

לפני 14 ימים

21:10

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 54

5K

אוקטובר 2018

21:27

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 53

5K

אוקטובר 2013

19:44

תוצאת השנה
10 כללי 8 גיל 10 בגברים

5K

מרץ 2013
14 כללי 8 גיל

5K

פברואר 2013
8 כללי גיל 48

5K

יוני 2012

19:02

שיא אישי

5K

מאי 2012
5 כללי גיל 47

10K

10K

אוקטובר 2018
63 כללי 61 גיל 61 בגברים

10K

ינואר 2018

43:19

תוצאת השנה
69 כללי 2 גיל 65 בגברים גיל 53

10K

אוקטובר 2017
156 כללי 6 גיל 152 בגברים גיל 52

10K

מרץ 2017

39:09

תוצאת השנה
42 כללי 4 גיל 40 בגברים

10K

נובמבר 2016
89 כללי 2 גיל 85 בגברים גיל 51

10K

אוקטובר 2016
29 כללי 4 גיל 23 בגברים

10K

מאי 2016
149 כללי 9 גיל 140 בגברים


10K

מרץ 2016

39:15

תוצאת השנה
47 כללי 4 גיל 47 בגברים

10K

פברואר 2016
132 כללי 7 גיל 123 בגברים גיל 51

10K

פברואר 2016
11 כללי 2 גיל 10 בגברים

10K

דצמבר 2015

40:51

תוצאת השנה
65 כללי 4 גיל 62 בגברים

10K

אוקטובר 2015
51 כללי 3 גיל 48 בגברים גיל 50


10K

מאי 2015
129 כללי 10 גיל 121 בגברים

10K

פברואר 2014

39:46

תוצאת השנה
31 כללי 7 גיל 26 בגברים גיל 49

10K

דצמבר 2013

39:46

תוצאת השנה
57 כללי 7 גיל 489 בגברים

10K

נובמבר 2013
45 כללי 4 גיל 43 בגברים

10K

אוקטובר 2013
102 כללי 12 גיל 99 בגברים גיל 48


10K

מרץ 2013
81 כללי 78 בגברים גיל 48

10K

מרץ 2013
54 כללי גיל 48

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
47 כללי גיל 47

10K

מאי 2012
91 כללי 6 גיל


10K

מרץ 2012

39:19

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2011
35 כללי 2 גיל

10K

דצמבר 2011
21 כללי גיל 46

10K

מאי 2011

39:00

שיא אישי
76 כללי 7 גיל גיל 46

10K

אפריל 2011
21 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2011

10K

מרץ 2011
39 כללי 3 גיל10K

מאי 2010
12 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2010

39:03

תוצאת השנה
14 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2010
93 כללי 9 גיל


10K

פברואר 2010
49 כללי 11 גיל

10K

ינואר 2010
232 כללי גיל 45

10K

אפריל 2009
200 כללי 197 בגברים גיל 44

10K

אפריל 2009

41:49

תוצאת השנה


10K

פברואר 2009
80 כללי 15 גיל

10K

אוקטובר 2008

44:40

תוצאת השנה


10K

מאי 2008
56 כללי


10K

אוקטובר 2007

47:52

תוצאת השנה
283 כללי גיל 42

10K

מאי 2007
147 כללי 19 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

1:06:17

תוצאת השנה
264 כללי 18 גיל 248 בגברים גיל 52

15K

נובמבר 2016

1:03:01

תוצאת השנה
183 כללי 10 גיל 170 בגברים גיל 51

15K

נובמבר 2014

1:03:04

תוצאת השנה
196 כללי 18 גיל 185 בגברים גיל 49

15K

נובמבר 2013

1:03:21

תוצאת השנה
167 כללי 157 בגברים גיל 48

15K

נובמבר 2012

1:02:16

שיא אישי
133 כללי גיל 47

15K

נובמבר 2010

1:04:35

תוצאת השנה
147 כללי גיל 45

15K

נובמבר 2009

1:04:52

תוצאת השנה
165 כללי גיל 44

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:34:25

תוצאת השנה
154 כללי 16 גיל 146 בגברים גיל 54

21.1K

נובמבר 2017
19 כללי 5 גיל 18 בגברים

21.1K

פברואר 2017

1:28:27

תוצאת השנה
121 כללי 4 גיל 117 בגברים גיל 52

21.1K

אוגוסט 2015

1:30:51

תוצאת השנה
45 כללי 43 גיל 43 בגברים

21.1K

פברואר 2014

1:26:31

שיא אישי
81 כללי 8 גיל 76 בגברים גיל 49

21.1K

דצמבר 2013

1:29:44

תוצאת השנה
191 כללי 187 בגברים גיל 48

21.1K

דצמבר 2012

1:28:15

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012
84 כללי גיל 47

21.1K

פברואר 2012
21 כללי גיל 47

21.1K

פברואר 2011

1:27:12

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

21.1K

פברואר 2010

1:28:56

תוצאת השנה
47 כללי 4 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:30:02

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:32:49

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
194 כללי 37 גיל גיל 43

21.1K

נובמבר 2007

1:39:00

תוצאת השנה
420 כללי גיל 42

מרתון

42.2K

אפריל 2018

3:39:03

תוצאת השנה
9,737 כללי 878 גיל 6,982 בגברים

42.2K

אפריל 2017

3:18:22

תוצאת השנה
766 כללי 74 גיל 721 בגברים גיל 52

42.2K

נובמבר 2015

3:17:19

תוצאת השנה
2,166 כללי 150 גיל 1,950 בגברים גיל 50

42.2K

פברואר 2015
97 כללי 6 גיל 96 בגברים גיל 50

42.2K

אפריל 2014

3:08:16

תוצאת השנה
1,520 כללי

42.2K

ינואר 2013

3:15:22

תוצאת השנה
208 כללי 190 בגברים גיל 48

42.2K

אוקטובר 2011

3:06:42

שיא אישי
781 כללי 99 גיל

42.2K

ספטמבר 2010

3:13:27

תוצאת השנה
2,798 כללי 413 גיל גיל 45

42.2K

ינואר 2009

3:21:09

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

3:36:45

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
245 כללי 20 גיל 231 בגברים גיל 53

נובמבר 2016
30 כללי 2 גיל 27 בגברים גיל 51

אוקטובר 2014
74 כללי 11 גיל 72 בגברים

אוקטובר 2014
24 כללי 22 בגברים גיל 49

מאי 2014
6 כללי 3 גיל 6 בגבריםאוקטובר 2009
41 כללי 10 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ניראון חשאי