ניצן מעוז

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

ניצן מעוז
יוני 2018
32 כללי 12 גיל 32 בנשים גיל 11

דצמבר 2017
32 כללי 8 גיל 32 בנשים גיל 10

אוקטובר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 10

תוצאות נוספות

יוני 2018
32 כללי 12 גיל 32 בנשים גיל 11

דצמבר 2017
32 כללי 8 גיל 32 בנשים גיל 10

אוקטובר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 10

אוקטובר 2017
31 כללי 15 גיל 31 בנשים גיל 10

מאי 2017
50 כללי 9 גיל 50 בנשים גיל 10

אפריל 2017
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 10

ינואר 2017
29 כללי 12 גיל 12 בגברים

דצמבר 2016
345 כללי 46 גיל 87 בנשים

דצמבר 2016
41 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 9

אוקטובר 2016
12 כללי 11 גיל 12 בנשים גיל 9

ינואר 2016
31 כללי 3 גיל 10 בגברים

890 כללי 316 גיל 453 בנשים

455 כללי 146 גיל 212 בנשים