נילי בן יצחק

תוצאות אחרונות

נילי בן יצחק
יוני 2018
204 כללי 3 גיל 75 בנשים גיל 63

5K

אוקטובר 2014

30:00

תוצאת השנה
166 כללי 2 גיל 19 בנשים

5K

פברואר 2014
88 כללי 2 גיל 29 בנשים

5K

5K

אוקטובר 2014

30:00

תוצאת השנה
166 כללי 2 גיל 19 בנשים

5K

פברואר 2014
88 כללי 2 גיל 29 בנשים

5K

ספטמבר 2013

29:35

תוצאת השנה
120 כללי 5 גיל

5K

יוני 2013
170 כללי 3 גיל

5K

פברואר 2013
41 כללי 2 גיל גיל 58

5K

נובמבר 2012
311 כללי גיל 57


5K

אוקטובר 2012
82 כללי 9 גיל גיל 57


5K

יולי 2012
72 כללי גיל 57

5K

יוני 2012

5K

אפריל 2012
91 כללי גיל 57

5K

אפריל 2012
112 כללי 1 גיל

5K

פברואר 2012

26:45

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2011

28:28

תוצאת השנה
166 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2011
275 כללי גיל 56

5K

נובמבר 2011
23 כללי 4 גיל גיל 61

5K

ספטמבר 2011
166 כללי גיל 56

5K

אפריל 2009

25:08

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2008
79 כללי 1 גיל


5K

נובמבר 2008
173 כללי גיל 53

5K

אוקטובר 2008

5K

אוקטובר 2008

5K

אוקטובר 2008
39 כללי גיל 53

5K

אוגוסט 2008
221 כללי 4 גיל

5K

יוני 2008

5K

מאי 2008
9 כללי 1 גיל
5K

מרץ 2008
148 כללי

5K

פברואר 2008

25:49

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007
246 כללי גיל 52

5K

נובמבר 2007
42 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2007
79 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2007
75 כללי 1 גיל

5K

ספטמבר 2007
80 כללי 7 גיל

5K

אוגוסט 2007
199 כללי 8 גיל גיל 52

5K

יוני 2007


5K

מאי 2007
29 כללי 1 גיל

5K

מאי 2007
74 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2007

24:42

שיא אישי
58 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2006
66 כללי 2 גיל

5K

נובמבר 2006
198 כללי גיל 55

5K

אוקטובר 2006
75 כללי 4 גיל

5K

ספטמבר 2006
52 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2006
182 כללי 3 גיל גיל 51

5K

אוגוסט 2006
109 כללי 2 גיל 10 בנשים גיל 51

5K

יוני 2006

5K

מאי 2006

26:56

תוצאת השנה
68 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2005
80 כללי 1 גיל גיל 50

5K

אוקטובר 2005
26 כללי 1 גיל


5K

אוגוסט 2005

25:16

תוצאת השנה
192 כללי 4 גיל גיל 50

5K

נובמבר 2004

32:04

תוצאת השנה
146 כללי 4 גיל

10K


10K

פברואר 2013

1:03:07

תוצאת השנה
395 כללי 88 בנשים גיל 58

10K

מאי 2012

59:26

תוצאת השנה
274 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2012
218 כללי גיל 57

10K

אפריל 2009

49:47

תוצאת השנה
1,243 כללי 73 בנשים גיל 54

10K

אפריל 2009

10K

מרץ 2009
196 כללי 2 גיל


10K

פברואר 2009
392 כללי 4 גיל

10K

ינואר 2009

10K

נובמבר 2008

10K

נובמבר 2008

49:28

שיא אישי
50 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2008
186 כללי גיל 53

10K

אוקטובר 2008
367 כללי גיל 53

10K

ספטמבר 2008
43 כללי 5 גיל

10K

אוגוסט 2008

10K

מאי 2008
126 כללי 4 גיל

10K

מאי 2008
314 כללי

10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008
386 כללי גיל 5310K

מרץ 2008
999 כללי גיל 53


10K

ינואר 2008
135 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2008

10K

אוקטובר 2007
624 כללי גיל 52


10K

פברואר 2007
121 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2007
141 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2007

51:43

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006
538 כללי 8 גיל

10K

מאי 2006
193 כללי 1 גיל

10K

מאי 2006
113 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2006
188 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2006

10K

אפריל 2006

51:03

תוצאת השנה

10K

מרץ 2006
262 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2006
113 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2006
530 כללי 10 גיל

10K

פברואר 2006
276 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2006
130 כללי 2 גיל

10K

דצמבר 2005

50:18

תוצאת השנה
145 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2005

10K

נובמבר 2005
41 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2005


10K

אפריל 2005
138 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2005
551 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2005
979 כללי 19 גיל

10K

מרץ 2005
515 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2005
373 כללי 15 גיל

10K

ינואר 2005
109 כללי 5 גיל

10K

נובמבר 2004
43 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2004
483 כללי 5 גיל

10K

אוקטובר 2004
116 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2004
321 כללי 6 גיל

10K

אוקטובר 2004
141 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2004
326 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2004
217 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2004
715 כללי 15 גיל

10K

מרץ 2004
268 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004

53:03

תוצאת השנה
417 כללי 8 גיל

10K

פברואר 2004
241 כללי 2 גיל

15K

15K

מרץ 2009

1:41:59

תוצאת השנה
35 כללי 4 גיל

15K

מרץ 2008

1:59:24

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2005

1:24:20

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2008

2:07:20

תוצאת השנה
1,751 כללי 12 גיל גיל 53

21.1K

פברואר 2007

2:05:44

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2005

2:18:11

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

2:12:29

תוצאת השנה
673 כללי 7 גיל

תוצאות נוספות

יוני 2018
204 כללי 3 גיל 75 בנשים גיל 63


נובמבר 2012
38 כללי 2 גיל

נובמבר 2011
39 כללי 1 גיל גיל 56אוקטובר 2008

ספטמבר 2008
593 כללי גיל 53
פברואר 2008
34 כללי גיל 53

נובמבר 2007
19 כללי 1 גיל


אוקטובר 2007
45 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007
565 כללי גיל 52מאי 2007
21 כללי 3 גיל

אפריל 2007
386 כללי 6 גיל
נובמבר 2006
38 כללי 1 גיל

30 כללי 3 גיל


מאי 2006
21 כללי 1 גיל

אפריל 2006
287 כללי 2 גיל
נובמבר 2005
325 כללי 1 גיל

ספטמבר 2005
416 כללי 4 גיל

יולי 2005
97 כללי 1 גיל

יוני 2005
21 כללי 3 גיל
מאי 2005
94 כללי גיל 50

אפריל 2005
387 כללי 5 גיל

ינואר 2005
735 כללי 7 גיל


אוקטובר 2004
35 כללי 4 גיל


מאי 2004
119 כללי 1 גיל

אפריל 2004
370 כללי 2 גיל

פברואר 2004
77 כללי 3 גיל

ינואר 2004
521 כללי 32 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נילי בן יצחק