נילי אברמסקי

תוצאות אחרונות

נילי אברמסקי

42.2K

לפני 27 ימים

4:19:48

תוצאת השנה
1,516 כללי 42 גיל 168 בנשים גיל 49

42.2K

ספטמבר 2018

3:59:43

תוצאת השנה
33 כללי 4 גיל 8 בנשים גיל 48

21.1K

יוני 2018

1:39:28

תוצאת השנה
46 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 48

5K

5K

ספטמבר 2017

21:59

תוצאת השנה
46 כללי 2 גיל 5 בנשים

5K

יוני 2015

20:24

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

ספטמבר 2013

21:06

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

אוקטובר 2011

19:40

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל גיל 41

5K

אוקטובר 2011

5K

אוגוסט 2009

19:39

תוצאת השנה
26 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2008

19:40

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2008
36 כללי גיל 38

5K

אפריל 2007

18:49

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל

5K

אפריל 1999

17:44

שיא אישי
12 כללי 1 גיל

10K

10K

מאי 2016

44:42

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אוקטובר 2013
8,467 כללי 276 גיל 1,027 בנשים גיל 43

10K

מאי 2013

43:34

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

1:01:44

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

1:08:24

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

42:16

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009

38:56

תוצאת השנה
18 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2009
13 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2009
33 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2008
35 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2008
50 כללי גיל 38

10K

אוקטובר 2008
34 כללי גיל 3810K

מאי 2008
12 כללי 1 גיל

10K

מאי 2008

10K

אפריל 2008

34:39

תוצאת השנה


10K

מרץ 2008


10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007
33 כללי גיל 37

10K

מאי 2007
11 כללי 1 גיל


10K

אפריל 2007
8 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007

34:23

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל


10K

מרץ 2007


10K

פברואר 2007
6 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2006

35:23

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
21 כללי 1 גיל

10K

מאי 2006
12 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2006
26 כללי גיל 36

10K

מרץ 2006
11 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2006
15 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2006
11 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2005
11 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 200510K

אפריל 2005
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2005
16 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2005

35:22

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
13 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
19 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
12 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
13 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
18 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004

33:50

שיא אישי
8 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2004
18 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2003

34:54

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2002
127 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2002

34:29

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002
24 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002
136 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2002
8 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002
15 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002
13 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002
17 כללי גיל 32

10K

מאי 2001
13 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2001
13 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
12 כללי 1 גיל גיל 19

10K

מרץ 2001
16 כללי גיל 31

10K

מרץ 2001

35:38

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001
25 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001
16 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2001
18 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2000

35:11

תוצאת השנה
25 כללי גיל 30


10K

ספטמבר 1999

35:14

תוצאת השנה

10K

מרץ 1999
19 כללי 1 גיל גיל 15

10K

פברואר 1999
15 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 1998

34:48

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל

10K

מאי 1998
9 כללי 1 גיל

10K

מרץ 1998
18 כללי 1 גיל גיל 28

10K

מרץ 1998
21 כללי 1 גיל גיל 28

10K

אפריל 1997

35:42

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל

10K

אפריל 1996

35:57

תוצאת השנה

10K

נובמבר 1995
23 כללי 1 גיל

10K

אפריל 1995

37:24

תוצאת השנה

10K

אפריל 1995
38 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 1994

38:44

תוצאת השנה
30 כללי 1 גיל

10K

פברואר 1993

37:06

תוצאת השנה

10K

נובמבר 1992

36:36

תוצאת השנה

10K

פברואר 1992

10K

נובמבר 1991

40:05

תוצאת השנה


10K

מאי 1990
89 כללי 3 גיל

10K

פברואר 1990

36:01

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2014

1:14:48

תוצאת השנה
780 כללי 27 גיל 55 בנשים גיל 44

15K

נובמבר 2007

55:31

תוצאת השנה
26 כללי גיל 37

15K

נובמבר 2006

57:26

תוצאת השנה
21 כללי גיל 36

15K

נובמבר 2005

57:16

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

55:46

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל

15K

נובמבר 2003

53:08

שיא אישי
11 כללי 1 גיל

חצי מרתון

21.1K

יוני 2018

1:39:28

תוצאת השנה
46 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 48

21.1K

מרץ 2011

2:27:26

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
37 כללי 1 גיל גיל 38

21.1K

פברואר 2008

1:19:01

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2007

1:15:46

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
21 כללי גיל 3721.1K

דצמבר 2006

1:15:41

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2006

21.1K

פברואר 2006
8 כללי 1 גיל


21.1K

מרץ 2005
9 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2005

1:16:36

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2004
14 כללי 1 גיל

21.1K

מרץ 2004
9 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2004

1:16:56

תוצאת השנה
14 כללי גיל 34

21.1K

דצמבר 2003

1:15:21

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2002
8 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2002

1:17:26

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל

21.1K

דצמבר 2001

1:14:25

שיא אישי
11 כללי 1 גיל

21.1K

מאי 2001
14 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2001
17 כללי 1 גיל

21.1K

מאי 1998

1:17:03

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 28

21.1K

נובמבר 1997

1:17:25

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל גיל 27

21.1K

אפריל 1997
14 כללי 1 גיל גיל 27

21.1K

פברואר 1996

1:21:33

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל

מרתון

42.2K

לפני 27 ימים

4:19:48

תוצאת השנה
1,516 כללי 42 גיל 168 בנשים גיל 49

42.2K

ספטמבר 2018

3:59:43

תוצאת השנה
33 כללי 4 גיל 8 בנשים גיל 48

42.2K

פברואר 2017

4:55:26

תוצאת השנה
1,855 כללי 46 גיל 225 בנשים גיל 47

42.2K

ינואר 2008

2:39:13

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

2:39:25

תוצאת השנה

42.2K

אפריל 2006

2:46:46

תוצאת השנה
95 כללי 2 גיל גיל 36


42.2K

ינואר 2005

2:44:50

תוצאת השנה
21 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:38:42

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2002

2:36:40

שיא אישי
13 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2001

2:44:57

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל גיל 30

42.2K

אוקטובר 2000
172 כללי 3 גיל 17 בנשים גיל 48

42.2K

ינואר 2000

2:42:06

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 29

42.2K

אוקטובר 1999

2:39:24

תוצאת השנה
193 כללי 6 גיל 19 בנשים גיל 49

42.2K

ינואר 1999
17 כללי 2 גיל גיל 28

42.2K

ינואר 1998

2:48:23

תוצאת השנה
22 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 28

42.2K

ינואר 1997

2:53:27

תוצאת השנה
30 כללי 2 גיל גיל 27

42.2K

ינואר 1996

2:57:19

תוצאת השנה
29 כללי 1 גיל

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
11 כללי 2 גיל 2 בנשים

פברואר 2016
43 כללי 1 גיל 2 בנשים


מרץ 2015
1 כללי 1 בנשים

23 כללי 2 גיל 20 בנשים גיל 44

אוקטובר 2014
7 כללי 1 גיל 1 בנשים

אפריל 2014
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 44


אוקטובר 2013
24 כללי 2 בנשים גיל 43

21 כללי 7 בנשים גיל 43

נובמבר 2012

יולי 2012
45 כללי 3 גיל

אוקטובר 2010

מרץ 2009
653 כללי גיל 39אוקטובר 2008
20 כללי גיל 38

ספטמבר 2008
50 כללי גיל 38

פברואר 2008
3 כללי גיל 38

נובמבר 2007
8 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007
34 כללי גיל 37


נובמבר 2006
16 כללי גיל 36

מאי 2004
9 כללי 1 גיל
מאי 2001
15 כללי 1 גילאפריל 2000

מאי 1999
13 כללי 1 גיל גיל 36

אפריל 1999
15 כללי 1 גיל גיל 15

מאי 1998
12 כללי 2 גיל

מאי 1998

מאי 1998
24 כללי 2 גיל

מאי 1997
22 כללי 2 גיל

מאי 1996
25 כללי 2 גיל גיל 26

מאי 1996
24 כללי 2 גיל

מרץ 1995
25 כללי 2 גיל גיל 2

יוני 1994
30 כללי 2 גיל גיל 24

מאי 1989
68 כללי 2 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נילי אברמסקי