נחמיה קב

תוצאות אחרונות

נחמיה קב
יוני 2018
42 כללי 14 גיל 36 בגברים גיל 48

מאי 2018
29 כללי 10 גיל 26 בגברים גיל 48

אפריל 2018
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 48

5K

5K

יוני 2015

21:10

שיא אישי
20 כללי 10 גיל 18 בגברים

5K

מרץ 2015
12 כללי 12 גיל 15 בגברים גיל 45

10K

10K

אפריל 2017

43:59

תוצאת השנה
335 כללי 55 גיל 313 בגברים

10K

אפריל 2017
33 כללי 18 גיל 32 בגברים

10K

דצמבר 2016
106 כללי 17 גיל 101 בגברים

10K

נובמבר 2016
3,528 כללי 852 גיל 3,213 בגברים גיל 46

10K

יוני 2016

43:26

שיא אישי
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 46

10K

מרץ 2016
157 כללי 18 גיל 152 בגברים

10K

פברואר 2015

45:08

תוצאת השנה
61 כללי 22 גיל 55 בגברים

10K

דצמבר 2014

51:28

תוצאת השנה
16 כללי 7 גיל 16 בגברים

15K

15K

פברואר 2017

1:13:43

שיא אישי
289 כללי 41 גיל 265 בגברים גיל 47

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2017
319 כללי 38 גיל גיל 47

21.1K

פברואר 2017

1:41:25

שיא אישי
850 כללי 136 גיל 813 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2016

1:52:09

תוצאת השנה
1,812 כללי 19 גיל 142 בנשים גיל 46

21.1K

דצמבר 2014

1:57:55

תוצאת השנה
1,642 כללי 284 גיל 1,439 בגברים

מרתון

42.2K

נובמבר 2017

5:16:31

שיא אישי
367 כללי 83 גיל 318 בגברים

תוצאות נוספות

יוני 2018
42 כללי 14 גיל 36 בגברים גיל 48

מאי 2018
29 כללי 10 גיל 26 בגברים גיל 48

אפריל 2018
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 48

אוקטובר 2017
18 כללי 4 גיל 16 בגברים גיל 47

יוני 2017
212 כללי 120 גיל 182 בגברים גיל 47

33k
אוקטובר 2016
260 כללי 185 גיל 223 בגברים

ספטמבר 2016
26 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 46

18k
יולי 2016
701 כללי 234 גיל 520 בגברים

יוני 2016
83 כללי 57 גיל 82 בגברים גיל 46

יוני 2016
33 כללי 12 גיל 33 בגברים גיל 46

אפריל 2016
58 כללי 12 גיל 58 בגברים גיל 46

אפריל 2016
49 כללי 22 גיל 47 בגברים גיל 46

51 כללי 47 גיל 47 בגברים גיל 45

16
נובמבר 2015
7 כללי 7 בגברים

אוקטובר 2015
21 כללי 5 גיל 19 בגברים גיל 45

ספטמבר 2015
62 כללי 24 גיל 52 בגברים

יוני 2015
91 כללי 56 גיל 91 בגברים גיל 45

8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 45

מאי 2015
70 כללי 19 גיל 70 בגברים גיל 45

אפריל 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 45

מרץ 2015
15 כללי 8 גיל 15 בגברים גיל 45

מרץ 2015
17 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 45

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נחמיה קב