נועם לוי

תוצאות אחרונות

נועם לוי

10K

לפני 2 ימים
2,249 כללי 294 גיל 2,013 בגברים

10K

לפני 9 ימים

42:39

תוצאת השנה
149 כללי 4 גיל 142 בגברים גיל 16


2K

2K

אפריל 2018

13:48

תוצאת השנה
601 כללי 134 גיל 415 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2018
677 כללי 71 גיל 221 בנשים גיל 11

2K

מרץ 2017

18:34

תוצאת השנה
251 כללי 123 גיל 123 בנשים

2K

אוקטובר 2016
70 כללי 46 גיל 60 בגברים

2K

מאי 2016
507 כללי 35 גיל 158 בנשים

2K

אפריל 2016

10:44

שיא אישי
77 כללי 9 גיל 60 בגברים גיל 13

2K

מרץ 2015

11:15

תוצאת השנה
84 כללי 25 גיל 25 בנשים

2K

מרץ 2014

12:10

תוצאת השנה
157 כללי 44 גיל 125 בגברים


2K

פברואר 2011

13:10

תוצאת השנה
125 כללי 34 גיל

5K

5K

נובמבר 2018

18:32

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 21

5K

נובמבר 2018
382 כללי 171 גיל 320 בגברים גיל 10

5K

נובמבר 2018
526 כללי 69 גיל 131 בנשים גיל 17

5K

אוקטובר 2018
10 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 15

5K

ספטמבר 2018
47 כללי 10 גיל 46 בגברים גיל 15

5K

יולי 2018
297 כללי 19 גיל 147 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018
12 כללי 7 גיל 12 בגברים גיל 15

5K

אפריל 2018
49 כללי 42 גיל 42 בגברים גיל 15


5K

מרץ 2018
653 כללי 367 גיל 573 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2018
2,009 כללי 424 גיל 1,353 בגברים גיל 41

5K

מרץ 2018
4,602 כללי 1,273 גיל 2,341 בגברים גיל 14

5K

פברואר 2018
50 כללי 15 גיל 43 בגברים

5K

ינואר 2018
50 כללי 48 גיל 45 בגברים

5K

נובמבר 2017
98 כללי 27 גיל 86 בגברים גיל 14

5K

אוקטובר 2017
32 כללי 6 גיל 27 בגברים

5K

ספטמבר 2017
80 כללי 15 גיל 70 בגברים

5K

מאי 2017
55 כללי 19 גיל 47 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2017
262 כללי 175 גיל 174 בגברים

5K

אפריל 2017
14 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2017

20:16

תוצאת השנה
19 כללי 9 גיל 18 בגברים

5K

מרץ 2017
1,156 כללי 180 גיל גיל 7

5K

מרץ 2017
1,522 כללי 202 גיל גיל 12

5K

מרץ 2017
1,602 כללי 50 גיל גיל 40

5K

מרץ 2017
2,373 כללי 356 גיל גיל 13

5K

דצמבר 2016

19:08

תוצאת השנה
10 כללי 2 גיל 10 בגברים

5K

דצמבר 2016
30 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2016
148 כללי 68 גיל 121 בגברים גיל 13

5K

מאי 2016
177 כללי 49 גיל 152 בגברים

5K

מרץ 2016
42 כללי 9 גיל 38 בגברים

5K

יולי 2015

39:05

תוצאת השנה
233 כללי 29 גיל 92 בנשים

5K

דצמבר 2014

19:16

תוצאת השנה
7 כללי 6 גיל 7 בגברים

5K

יוני 2014
546 כללי 367 גיל 367 בגברים

5K

מאי 2013

35:10

תוצאת השנה
289 כללי גיל 29

5K

נובמבר 2011

39:28

תוצאת השנה
419 כללי גיל 23

5K

נובמבר 2003

27:54

תוצאת השנה
81 כללי 7 גיל

10K

10K

לפני 2 ימים
2,249 כללי 294 גיל 2,013 בגברים

10K

לפני 9 ימים

42:39

תוצאת השנה
149 כללי 4 גיל 142 בגברים גיל 16

10K

נובמבר 2018
148 כללי 105 גיל 116 בגברים

10K

אוקטובר 2018
737 כללי 446 גיל 604 בגברים גיל 34

10K

מאי 2018
56 כללי 23 גיל 50 בגברים גיל 34

10K

מאי 2018

53:34

תוצאת השנה
244 כללי 36 גיל 217 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2018
8,610 כללי 2,762 גיל 6,019 בגברים גיל 34

10K

מאי 2017

58:01

תוצאת השנה
331 כללי 28 גיל 296 בגברים

10K

נובמבר 2016

43:24

תוצאת השנה
240 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 23

10K

נובמבר 2016
4,267 כללי 352 גיל 3,828 בגברים גיל 19

10K

מאי 2016
475 כללי 435 גיל 435 בגברים גיל 32

10K

מרץ 2016
6,267 כללי 323 גיל 4,128 בגברים גיל 14

10K

פברואר 2016
2,919 כללי 426 גיל 2,578 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2016
9,821 כללי 1,356 גיל 3,487 בנשים גיל 28

10K

נובמבר 2015
298 כללי 201 גיל 288 בגברים

10K

מרץ 2015

51:56

תוצאת השנה
635 כללי 49 גיל 607 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2015
2,431 כללי 384 גיל 2,200 בגברים גיל 16

10K

פברואר 2015
160 כללי 49 גיל 129 בגברים

10K

נובמבר 2014
820 כללי 654 גיל 720 בגברים גיל 30

10K

מאי 2014

52:12

תוצאת השנה
384 כללי 81 גיל 361 בגברים

10K

מאי 2014
61 כללי 15 גיל 58 בגברים

10K

אפריל 2014
158 כללי 28 גיל 141 בגברים

10K

אפריל 2014
161 כללי 63 גיל 137 בגברים

10K

פברואר 2014
9,883 כללי 1,080 גיל 2,612 בנשים גיל 24

10K

אוקטובר 2013
11,309 כללי 5,410 גיל 9,332 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2013
908 כללי גיל 29

10K

מאי 2013
238 כללי גיל 29

10K

מרץ 2013
1,283 כללי 1,209 בגברים גיל 19

10K

מרץ 2013
862 כללי גיל 29

10K

מרץ 2013

48:36

תוצאת השנה

10K

פברואר 2013
134 כללי 118 גיל

10K

אוקטובר 2012

51:23

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

יוני 2011
381 כללי גיל 21

10K

מאי 2011

46:09

תוצאת השנה
160 כללי10K

אוקטובר 2010

49:29

תוצאת השנה

10K

מאי 2010
1,010 כללי גיל 37

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009

49:02

תוצאת השנה
1,103 כללי 1,040 בגברים גיל 36

10K

אוגוסט 2008

10K

מאי 2008

41:47

שיא אישי
23 כללי

10K

ינואר 2008

10K

נובמבר 2007

42:19

תוצאת השנה
112 כללי גיל 22

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
178 כללי 50 גיל

10K

ינואר 2007

10K

פברואר 2004

51:17

תוצאת השנה
227 כללי גיל 16

15K

15K

נובמבר 2014

1:37:26

שיא אישי
2,588 כללי 582 גיל 2,035 בגברים גיל 30

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:46:46

תוצאת השנה
1,445 כללי 692 גיל 1,323 בגברים גיל 34

21.1K

דצמבר 2014
2,800 כללי 729 גיל 2,215 בגברים

21.1K

יוני 2014
473 כללי 398 גיל 398 בגברים

21.1K

פברואר 2014

1:53:10

תוצאת השנה
2,611 כללי 1,377 גיל 2,425 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2014
5,642 כללי 2,492 גיל 4,781 בגברים גיל 30

21.1K

מרץ 2013

1:29:23

שיא אישי
122 כללי 117 בגברים גיל 28

21.1K

מרץ 2013
1,779 כללי 1,659 בגברים גיל 29

21.1K

מרץ 2013
5,551 כללי 4,663 בגברים גיל 29

21.1K

אפריל 2011

1:50:38

תוצאת השנה
1,357 כללי גיל 38

21.1K

פברואר 2011
576 כללי

21.1K

נובמבר 2008

2:30:38

תוצאת השנה
2,045 כללי 1,062 גיל גיל 24

21.1K

מרץ 2004

2:30:17

תוצאת השנה
167 כללי 98 גיל

21.1K

מאי 2003

3:04:48

תוצאת השנה
548 כללי 316 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2015

5:28:13

תוצאת השנה
1,781 כללי 619 גיל 1,565 בגברים גיל 31

42.2K

אפריל 2011

3:19:36

שיא אישי

42.2K

ספטמבר 2007

3:29:43

תוצאת השנה
5,836 כללי 767 גיל גיל 30

קפיצה לגובה

תוצאות נוספות

לפני 30 ימים
59 כללי 59 גיל 59 בנשים גיל 13


נובמבר 2018
45 כללי 17 גיל 38 בגברים גיל 15

אוקטובר 2018
6 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 15

יוני 2018
920 כללי 398 גיל 398 בנשים

אפריל 2018
248 כללי 20 גיל 85 בנשים

יולי 2017
84 כללי 76 גיל 76 בגברים גיל 14

יולי 2017
626 כללי 361 גיל 361 בגברים גיל 4

5km
מאי 2017
1,215 כללי 622 גיל 622 בנשים

אפריל 2017
45 כללי 4 גיל 38 בגברים גיל 8


דצמבר 2016
407 כללי 188 גיל 301 בגברים

דצמבר 2016
664 כללי 288 גיל 425 בגברים

אוקטובר 2016
665 כללי 542 גיל 542 בגברים גיל 32

יוני 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 9


551 כללי 39 גיל 190 בנשים

פברואר 2016
137 כללי 29 גיל 115 בגברים גיל 32

729 כללי 458 גיל 367 בגברים

מאי 2015
314 כללי 321 גיל 294 בגברים גיל 21

אוקטובר 2014
324 כללי 196 גיל 316 בגברים

אוקטובר 2014
393 כללי 236 גיל 382 בגברים

אוקטובר 2014
3,218 כללי 1,808 גיל 3,010 בגברים

אוקטובר 2014
6,707 כללי 3,316 גיל 5,840 בגברים

ספטמבר 2014
250 כללי 198 בגברים גיל 30

נובמבר 2013
654 כללי 654 בנשים גיל 16

נובמבר 2013
1,937 כללי 359 גיל 1,256 בגברים

נובמבר 2013
561 כללי 561 מגדר גיל 29

נובמבר 2013
89 כללי 25 גיל 72 בגברים גיל 9

יולי 2012
216 כללי 196 גיל


אפריל 2007
394 כללי 193 גיל

דצמבר 2005
43 כללי גיל 17
106 כללי 106 גיל86 כללי 86 גילדצמבר 2002
55 כללי גיל 14


מאי 2002
30 כללי גיל 14

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נועם לוי