נועה לוי

תוצאות אחרונות

נועה לוי
לפני 14 ימים
13 כללי 11 גיל 13 בנשים גיל 16

2K

לפני 21 ימים

9:38

תוצאת השנה
46 כללי 1 גיל 12 בנשים גיל 42

5K

לפני 22 ימים

23:09

תוצאת השנה
71 כללי 8 גיל 11 בנשים גיל 16

2K

2K

לפני 21 ימים

9:38

תוצאת השנה
46 כללי 1 גיל 12 בנשים גיל 42

2K

מרץ 2019
107 כללי 8 גיל 27 בנשים

2K

אפריל 2018
208 כללי 33 גיל 83 בנשים גיל 14

2K

מרץ 2018

11:09

תוצאת השנה
163 כללי 11 גיל 36 בנשים

2K

אוקטובר 2017

13:20

תוצאת השנה
89 כללי 2 גיל 35 בנשים גיל 7

2K

מאי 2016

12:17

תוצאת השנה
360 כללי 36 גיל 91 בנשים

2K

פברואר 2016
318 כללי 78 גיל 104 בנשים גיל 9

2K

ינואר 2016
147 כללי 52 גיל 87 בנשים גיל 18

2K

מאי 2015

11:17

תוצאת השנה
297 כללי 29 גיל 65 בנשים

2K

אפריל 2014

9:05

שיא אישי

2K

אפריל 2013

10:54

תוצאת השנה
66 כללי 2 גיל

5K

5K

לפני 22 ימים

23:09

תוצאת השנה
71 כללי 8 גיל 11 בנשים גיל 16

5K

מרץ 2019
3,459 כללי 520 גיל 1,388 בנשים גיל 16

5K

מרץ 2019
191 כללי 26 גיל 65 בנשים גיל 45

5K

נובמבר 2018
641 כללי 64 גיל 146 בנשים גיל 19

5K

אפריל 2018

21:26

שיא אישי
57 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 15

5K

אפריל 2018
227 כללי 86 גיל 87 בנשים גיל 21

5K

מרץ 2018
30 כללי 2 גיל 4 בנשים

5K

מרץ 2018
2,551 כללי 410 גיל 961 בנשים גיל 15

5K

מרץ 2018
3,797 כללי 803 גיל 1,718 בנשים גיל 37

5K

ספטמבר 2017
414 כללי 414 גיל 414 בנשים

5K

מאי 2017

25:10

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

5K

מרץ 2017
139 כללי 13 גיל 22 בנשים

5K

דצמבר 2016

28:38

תוצאת השנה
199 כללי 65 גיל 65 בנשים

5K

אוקטובר 2016
435 כללי 107 גיל 107 בנשים גיל 20

5K

מאי 2016
13 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 26

5K

אפריל 2016
77 כללי 4 גיל 24 בנשים

5K

מרץ 2016
2,069 כללי 207 גיל 962 בנשים גיל 13

5K

פברואר 2015

26:43

תוצאת השנה
81 כללי 20 גיל 20 בנשים

5K

נובמבר 2014

30:23

תוצאת השנה
194 כללי 13 גיל 36 בנשים גיל 11

5K

אפריל 2014
218 כללי 65 בנשים גיל 51

5K

מרץ 2014
143 כללי 12 בנשים גיל 16

5K

נובמבר 2013

48:10

תוצאת השנה
778 כללי 60 גיל 306 בנשים

5K

נובמבר 2012

42:58

תוצאת השנה
585 כללי גיל 76

10K

10K

פברואר 2019

47:44

שיא אישי
837 כללי 11 גיל 69 בנשים

10K

פברואר 2019
5,399 כללי 137 גיל 1,003 בנשים

10K

פברואר 2019
6,261 כללי 570 גיל 1,339 בנשים

10K

פברואר 2019
8,883 כללי 1,016 גיל 2,580 בנשים

10K

נובמבר 2018
10,003 כללי 1,444 גיל 2,541 בנשים גיל 28

10K

נובמבר 2018
13,858 כללי 1,420 גיל 4,605 בנשים גיל 44

10K

מאי 2018
400 כללי 9 גיל 56 בנשים גיל 34

10K

אפריל 2018

57:36

תוצאת השנה
778 כללי 94 בנשים

10K

מרץ 2018
153 כללי 11 גיל 32 בנשים גיל 44

10K

פברואר 2018
4,748 כללי 372 גיל 858 בנשים גיל 34

10K

אוקטובר 2017
15,583 כללי 1,541 גיל 5,212 בנשים גיל 43

10K

מאי 2017

58:12

תוצאת השנה
337 כללי 9 גיל 36 בנשים

10K

פברואר 2017
10,634 כללי 1,285 גיל 3,598 בנשים גיל 34

10K

מאי 2016
962 כללי 805 גיל 805 בגברים גיל 48

10K

מאי 2016

1:01:00

תוצאת השנה
318 כללי 8 גיל 38 בנשים

10K

ינואר 2016
156 כללי 37 גיל 65 בנשים גיל 41

10K

אוקטובר 2015
8,658 כללי 707 גיל 2,420 בנשים

10K

אוקטובר 2015
8,914 כללי 1,443 גיל 2,568 בנשים

10K

מאי 2015

58:39

תוצאת השנה
387 כללי 13 גיל 48 בנשים

10K

מרץ 2015
2,835 כללי 253 גיל 492 בנשים גיל 23

10K

מרץ 2015
2,933 כללי 24 גיל 532 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2015
6,980 כללי 770 גיל 2,059 בנשים גיל 31

10K

מאי 2014

58:46

תוצאת השנה
368 כללי 10 גיל 39 בנשים

10K

פברואר 2014
11,233 כללי 187 גיל 3,396 בנשים גיל 51

10K

אפריל 2011

1:08:29

תוצאת השנה
5,456 כללי גיל 48

10K

אפריל 2008

1:21:36

תוצאת השנה

60מ

60מ

פברואר 2019

8.38

תוצאת השנה
5 כללי גיל 24


60מ

ינואר 2019
14 כללי גיל 15

60מ

דצמבר 2018
4 כללי גיל 14


60מ

פברואר 2018
5 כללי
60מ

ינואר 2018
16 כללי

60מ

דצמבר 2017
6 כללי

60מ

נובמבר 2017
2 כללי

60מ

נובמבר 2017

9.20

תוצאת השנה
7 כללי

60מ

פברואר 2017
4 כללי

60מ

יוני 2016

9.30

שיא אישי
6 כללי

60מ

פברואר 2016
20 כללי

60מ

פברואר 2015

8.07

תוצאת השנה

60מ

ינואר 2014

8.59

תוצאת השנה

60מ

פברואר 2013

8.36

תוצאת השנה
6 כללי

60מ

מרץ 2012

60מ

פברואר 2012
2 כללי


הטלת כידון

כידון

אפריל 2017

25.22

שיא אישי

כידון

אפריל 2016

22.18

תוצאת השנה

כידון

אפריל 2015

20.86

תוצאת השנה

קפיצה לגובה

קפיצה למרחק

קפיצה למרחק

לפני 25 ימים

4.45

תוצאת השנה
5.47

תוצאת השנה

קפיצה למרחק

אפריל 2015

5.47

תוצאת השנה
1 כללי גיל 20

קפיצה למרחק

ינואר 2015
2 כללי גיל 20


5.61

תוצאת השנה


5.35

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

לפני 14 ימים
13 כללי 11 גיל 13 בנשים גיל 16
פברואר 2019
3 כללי גיל 15

פברואר 2019
2 כללי גיל 24

פברואר 2019
2 כללי גיל 24

פברואר 2019
3 כללי גיל 24

פברואר 2019
6 כללי גיל 24

ינואר 2019
46 כללי 46 גיל 46 בנשים גיל 15

ינואר 2019
2 כללי גיל 24

ינואר 2019
8 כללי גיל 15

אוקטובר 2018
13 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 15

12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 15

7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 15

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 156 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 15

11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 15


15 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 15

פברואר 2018
1 כללי


פברואר 2018
25 כללי 25 גיל 25 בנשיםינואר 2018
5 כללי


דצמבר 2017
2 כללי

דצמבר 2017
1 כללי

15 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 14

נובמבר 2017
81 כללי 2 גיל 22 בנשים

נובמבר 2017
6 כללי

אוקטובר 2017
72 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 14

אוקטובר 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 14

ספטמבר 2017
46 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 14

14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 14

19 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 14

5km
מאי 2017
326 כללי 70 גיל 70 בנשיםאפריל 2017
1,615 כללי 1,615 גיל 1,615 בנשים גיל 42

אפריל 2017
64 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 14

מרץ 2017
181 כללי 23 גיל 42 בנשים

41 כללי 5 גיל 7 בנשים

ינואר 2017
2 כללי

דצמבר 2016
16 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 13יוני 2016
16 כללי 9 גיל 16 בנשים גיל 13מאי 2016
18 כללי 13 גיל 18 בנשים גיל 13מרץ 2016
2,682 כללי 184 גיל 421 בנשים גיל 24
דצמבר 2015
26 כללי 13 גיל 26 בנשים גיל 12

נובמבר 2015
578 כללי 40 גיל 157 בנשים גיל 15

אוקטובר 2015
10 כללי 10 גיל 10 בנשים

אוקטובר 2015
20 כללי 11 גיל 20 בנשים גיל 12

ספטמבר 2015
15 כללי 9 גיל 15 בנשים
יוני 2015
27 כללי 13 גיל 27 בנשים גיל 12
מרץ 2015
25 כללי 13 גיל 25 בגברים גיל 12דצמבר 2014
59 כללי 10 גיל 15 בגברים

אוקטובר 2014
15 כללי 10 גיל 15 בנשים גיל 11

אוקטובר 2014
18 כללי 13 גיל 18 בנשים גיל 11

ספטמבר 2014
19 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 11
יוני 2014
13 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 11

מאי 2014
47 כללי 23 גיל 47 בגברים גיל 11
אפריל 2014
129 כללי 11 גיל 20 בנשיםפברואר 2014
105 כללי 9 גיל 31 בנשים גיל 10

נובמבר 2013
154 כללי 154 בנשים גיל 16

נובמבר 2013
508 כללי 508 בנשים גיל 16

318 כללי 89 גיל 138 בנשים

נובמבר 2013
56 כללי 56 בנשים גיל 10
פברואר 2013
109 כללי גיל 10

דצמבר 2012
16 כללי גיל 9
פברואר 2012
2 כללי


פברואר 2012
77 כללי גיל 9אפריל 2011דצמבר 2009
19 כללי גיל 11פברואר 2008
35 כללי גיל 15
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נועה לוי