נועה חריף

תוצאות אחרונות

נועה חריף
פברואר 2018
26 כללי 26 גיל 26 בנשים

דצמבר 2017
16 כללי 9 גיל 16 בנשים גיל 13

5K

אוקטובר 2017

26:03

שיא אישי
51 כללי 4 גיל 7 בנשים

2K

2K

דצמבר 2015

9:35

שיא אישי
3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 11

5K

5K

אוקטובר 2017

26:03

שיא אישי
51 כללי 4 גיל 7 בנשים

תוצאות נוספות

פברואר 2018
26 כללי 26 גיל 26 בנשים

דצמבר 2017
16 כללי 9 גיל 16 בנשים גיל 13

אוקטובר 2017
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 13

ספטמבר 2017
22 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 13

ספטמבר 2017
39 כללי 2 גיל 11 בנשים גיל 13

יוני 2017
74 כללי 5 גיל 13 בנשים גיל 13


מאי 2017
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 13

18 כללי 4 גיל 8 בנשים גיל 13

אפריל 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

מרץ 2017
19 כללי 14 גיל 19 בנשים גיל 13

דצמבר 2016
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 12

אוקטובר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 12

25 כללי 4 גיל 11 בנשים גיל 12

יוני 2016
11 כללי 5 גיל 11 בנשים גיל 12


מאי 2016
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 12


פברואר 2016
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 12

דצמבר 2015
4 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 11

אוקטובר 2015
3 כללי 3 גיל 3 בנשים

אוקטובר 2015
6 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 11

ספטמבר 2015
99 כללי 1 גיל 31 בגברים

יוני 2015
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 11

אפריל 2015
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 11

מרץ 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 11

דצמבר 2014
63 כללי 6 גיל 10 בגברים גיל 10

דצמבר 2014
34 כללי 3 גיל 11 בגברים

אוקטובר 2014
13 כללי 5 גיל 13 בנשים גיל 10

אוקטובר 2014
10 כללי 2 גיל 10 בנשים גיל 10

ספטמבר 2014
9 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 10

מאי 2014
11 כללי 3 גיל 11 בנשים גיל 10


נובמבר 2013
35 כללי 35 בנשים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נועה חריף