נוה מאור

תוצאות אחרונות

נוה מאור

10K

ינואר 2019

50:23

תוצאת השנה
418 כללי 177 גיל 364 בגברים גיל 24

18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 18

18 כללי 2 גיל 18 בגברים גיל 18

2K

2K

אוקטובר 2010

8:40

שיא אישי
4 כללי 3 גיל גיל 10

5K

5K

אפריל 2017

16:56

שיא אישי
10 כללי 9 גיל 10 בגברים

5K

מרץ 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 18

10K

10K

ינואר 2019

50:23

תוצאת השנה
418 כללי 177 גיל 364 בגברים גיל 24

10K

אוקטובר 2015

37:30

שיא אישי
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 16

תוצאות נוספות

18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 18

18 כללי 2 גיל 18 בגברים גיל 18

אוקטובר 2017
23 כללי 2 גיל 23 בגברים גיל 18

יולי 2017
8 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 18

יוני 2017
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 18

9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 18

5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 18

19 כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 18

מרץ 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 18

דצמבר 2016
15 כללי 10 גיל 15 בגברים גיל 17

נובמבר 2016
181 כללי 65 גיל 159 בגברים גיל 25

אוקטובר 2016
6 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 16

אוקטובר 2016
16 כללי 15 גיל 16 בגברים גיל 17

ספטמבר 2016
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 17

יוני 2016
11 כללי 9 גיל 11 בגברים גיל 17

יוני 2016
23 כללי 23 גיל 23 בגברים גיל 17

מאי 2016
12 כללי 9 גיל 12 בגברים גיל 17

12 כללי 9 גיל 12 בגברים גיל 17


מרץ 2016
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 17

פברואר 2016
65 כללי 65 גיל 65 בגברים

דצמבר 2015
31 כללי 28 גיל 31 בגברים גיל 16

אוקטובר 2015
29 כללי 20 גיל 23 בגברים

ספטמבר 2015
33 כללי 21 גיל 25 בגברים


יוני 2015
17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 16מאי 2015
21 כללי 15 גיל 19 בגברים גיל 16

אפריל 2015
6 כללי גיל 16

אפריל 2015
30 כללי 19 גיל 26 בגברים גיל 16

מרץ 2015
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 16

7 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 16

דצמבר 2014
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 15

33 כללי 33 גיל 33 בגברים


ספטמבר 2014
15 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 15

21 כללי 19 גיל 19 בגברים גיל 15

38 כללי 31 גיל 31 בגברים גיל 15


פברואר 2014
10 כללי 10 בגברים גיל 15

נובמבר 2013
58 כללי 58 בגברים גיל 14

אוקטובר 2013
46 כללי גיל 14

אוקטובר 2013
2 כללי 2 גיל גיל 14


יולי 2013
9 כללי גיל 14

דצמבר 2012
13 כללי גיל 13

אוקטובר 2011
24 כללי גיל 12


אפריל 2011
21 כללי גיל 12

מרץ 2011
8 כללי גיל 12


ספטמבר 2009
36 כללי גיל 10יוני 2009
22 כללי גיל 10

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נוה מאור