נדב שמשי

תוצאות אחרונות

נדב שמשי
לפני 15 ימים
1 כללי גיל 13

60מ

לפני 15 ימים

9.30

תוצאת השנה
50 כללי גיל 13

ינואר 2019
20 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 13

2K

2K

נובמבר 2017
10 כללי 5 גיל 9 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2017

7:36

שיא אישי
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2016

8:16

תוצאת השנה
23 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2016
11 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2015

9:36

תוצאת השנה
122 כללי 21 גיל 88 בגברים גיל 9

2K

מרץ 2015
18 כללי 1 גיל 15 בגברים

2K

נובמבר 2014

9:08

תוצאת השנה
49 כללי 1 גיל 36 בגברים גיל 8

60מ

60מ

לפני 15 ימים

9.30

תוצאת השנה
50 כללי גיל 13

60מ

דצמבר 2018

9.50

שיא אישי
39 כללי גיל 12

תוצאות נוספות

לפני 15 ימים
1 כללי גיל 13

ינואר 2019
20 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 13

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נדב שמשי