נדב סלייפר

תוצאות אחרונות

נדב סלייפר
אוקטובר 2018
25 כללי 4 גיל 25 בגברים גיל 46

ספטמבר 2018
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 46

יוני 2018
31 כללי 12 גיל 31 בגברים גיל 46

5K

5K

מאי 2013

25:18

שיא אישי
22 כללי 4 גיל גיל 41

10K

10K

אוקטובר 2013

49:27

שיא אישי
2,065 כללי 364 גיל 1,981 בגברים גיל 41

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
25 כללי 4 גיל 25 בגברים גיל 46

ספטמבר 2018
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 46

יוני 2018
31 כללי 12 גיל 31 בגברים גיל 46

מאי 2018
10 כללי 5 גיל 10 בגברים גיל 46

אפריל 2018
8 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 46

מרץ 2018
16 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 46

23 כללי 8 גיל 23 בגברים גיל 45

ספטמבר 2017
11 כללי 6 גיל 11 בגברים גיל 45

יולי 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 45

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 45

יוני 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 45

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 45

36 כללי 8 גיל 36 בגברים גיל 44

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

ספטמבר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

אפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

אפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 44

55 כללי 13 גיל 55 בגברים

52 כללי 12 גיל 52 בגברים גיל 43

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 43

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 43

אפריל 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 43

אוקטובר 2014
1,208 כללי 214 גיל 1,168 בגברים

אוקטובר 2014
81 כללי 39 גיל 74 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נדב סלייפר