נדב בארי

תוצאות אחרונות

נדב בארי
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 17

דצמבר 2017
36 כללי 31 גיל 36 בגברים גיל 16

אוקטובר 2017
30 כללי 28 גיל 30 בגברים גיל 16

2K

2K

דצמבר 2013

9:32

שיא אישי
58 כללי 48 בגברים גיל 12

5K

5K

דצמבר 2016

20:31

שיא אישי
31 כללי 12 גיל 28 בגברים גיל 15

5K

פברואר 2015

25:19

תוצאת השנה
43 כללי 17 גיל 33 בגברים גיל 14

10K

10K

מרץ 2017

47:22

שיא אישי
180 כללי 24 גיל 166 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2016

52:53

תוצאת השנה
470 כללי 45 גיל 412 בגברים גיל 15

10K

דצמבר 2015

50:07

תוצאת השנה
98 כללי 8 גיל 85 בגברים גיל 14

10K

מאי 2015
600 כללי 34 גיל 519 בגברים

10K

מרץ 2015
429 כללי 38 גיל 376 בגברים גיל 14

תוצאות נוספות

11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 17

דצמבר 2017
36 כללי 31 גיל 36 בגברים גיל 16

אוקטובר 2017
30 כללי 28 גיל 30 בגברים גיל 16

ספטמבר 2017
24 כללי 22 גיל 24 בגברים גיל 16

ספטמבר 2017
22 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 16

יוני 2017
21 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 16

19 כללי 12 גיל 19 בגברים גיל 16

29 כללי 25 גיל 29 בגברים גיל 16

מרץ 2017
28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 16

21 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
10 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
20 כללי 19 גיל 19 בגברים גיל 15

28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 15

36 כללי 36 גיל 36 בגברים

אפריל 2016
24 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 15

מרץ 2016
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 15

84 כללי 84 גיל 84 בגברים גיל 14

אוקטובר 2015
54 כללי 43 גיל 43 בגברים

ספטמבר 2015
28 כללי 2 גיל 19 בגברים

79 כללי 64 גיל 64 בגברים גיל 14

66 כללי 55 גיל 55 בגברים גיל 14

אפריל 2015
32 כללי 27 גיל 27 בגברים גיל 14

אפריל 2015
38 כללי 27 גיל 27 בגברים גיל 14

29 כללי 29 גיל 29 בגברים גיל 14

דצמבר 2014
68 כללי 35 גיל 54 בגברים

אוקטובר 2014
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 13


נובמבר 2013
76 כללי 76 בגברים גיל 12

אוקטובר 2013
28 כללי גיל 12

מאי 2013
32 כללי גיל 12


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

נדב בארי