משה חג'בי

תוצאות אחרונות

משה חג'בי

10K

לפני 8 ימים

46:23

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 68

לפני 14 ימים
29 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 68

10K

לפני 22 ימים
32 כללי 2 גיל 32 בגברים גיל 68

5K

5K

ספטמבר 2018
64 כללי 1 גיל 58 בגברים גיל 67

5K

מאי 2018

23:37

תוצאת השנה
31 כללי 13 גיל 29 בגברים גיל 23

5K

ספטמבר 2017

23:38

תוצאת השנה
70 כללי 3 גיל 61 בגברים

5K

מאי 2017
19 כללי 1 גיל 18 בגברים

5K

ספטמבר 2016

23:05

תוצאת השנה
68 כללי 3 גיל 62 בגברים

5K

מאי 2016
129 כללי 117 גיל 117 בגברים גיל 30

5K

ספטמבר 2015

22:38

תוצאת השנה
64 כללי 1 גיל 56 בגברים

5K

אוגוסט 2010

20:32

תוצאת השנה
43 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2009
35 כללי 3 גיל

5K

אפריל 2009

19:45

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2008
44 כללי גיל 57

5K

אוגוסט 2008

5K

אפריל 2008

19:24

שיא אישי

10K

10K

לפני 8 ימים

46:23

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 68

10K

לפני 22 ימים
32 כללי 2 גיל 32 בגברים גיל 68

10K

מרץ 2019
215 כללי 3 גיל 193 בגברים גיל 68

10K

דצמבר 2018
62 כללי 1 גיל 52 בגברים גיל 67

10K

נובמבר 2018
35 כללי 1 גיל 34 בגברים גיל 67

10K

אוקטובר 2018

48:03

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 18 בגברים

10K

אוקטובר 2018
96 כללי 2 גיל 92 בגברים גיל 67

10K

ספטמבר 2018
107 כללי 2 גיל 103 בגברים גיל 67

10K

דצמבר 2017
48 כללי 1 גיל 39 בגברים

10K

דצמבר 2017
62 כללי 2 גיל 60 בגברים

10K

אוקטובר 2017
19 כללי 1 גיל 17 בגברים

10K

אוקטובר 2017

48:10

תוצאת השנה
113 כללי 4 גיל 107 בגברים גיל 66

10K

אפריל 2017
48 כללי 3 גיל 46 בגברים

10K

מרץ 2017

10K

דצמבר 2016
58 כללי 2 גיל 58 בגברים

10K

נובמבר 2016

46:42

תוצאת השנה
21 כללי 1 גיל 21 בגברים

10K

אפריל 2016
20 כללי 1 גיל 17 בגברים

10K

אפריל 2016
37 כללי 2 גיל 36 בגברים

10K

נובמבר 2015
47 כללי 3 גיל 46 בגברים

10K

נובמבר 2015
25 כללי 1 גיל 25 בגברים

10K

אוקטובר 2015
63 כללי 1 גיל 62 בגברים

10K

אוקטובר 2015
52 כללי 3 גיל 47 בגברים גיל 64

10K

מאי 2015
12 כללי 1 גיל 8 בגברים

10K

אפריל 2015
23 כללי 1 גיל 21 בגברים

10K

אפריל 2015
21 כללי 1 גיל 19 בגברים

10K

ינואר 2015

43:38

תוצאת השנה
115 כללי 4 גיל 105 בגברים גיל 64

10K

דצמבר 2014
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

10K

אוקטובר 2014
30 כללי 1 גיל 28 בגברים

10K

ספטמבר 2014
120 כללי 4 גיל 108 בגברים גיל 63

10K

מאי 2014
29 כללי 1 גיל 29 בגברים

10K

מאי 2014
23 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 63

10K

אפריל 2014
24 כללי 1 גיל 24 בגברים

10K

פברואר 2014
53 כללי 2 גיל 47 בגברים גיל 63

10K

ינואר 2014

43:51

תוצאת השנה
230 כללי 218 בגברים גיל 63

10K

דצמבר 2013
198 כללי 5 גיל 353 בגברים

10K

דצמבר 2013
82 כללי 76 בגברים גיל 62

10K

דצמבר 2013
16 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 62

10K

נובמבר 2013
104 כללי 3 גיל 100 בגברים

10K

אוקטובר 2013
47 כללי 1 גיל 46 בגברים גיל 62

10K

אוקטובר 2013
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 62

10K

מאי 2013
15 כללי 1 גיל גיל 62

10K

מאי 2013
19 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2013
136 כללי 4 גיל גיל 62

10K

מרץ 2013
20 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2013
144 כללי גיל 62

10K

פברואר 2013
47 כללי 42 בגברים גיל 62

10K

פברואר 2013
60 כללי 61 גיל

10K

ינואר 2013

43:33

תוצאת השנה
217 כללי גיל 62

10K

דצמבר 2012
113 כללי 2 גיל


10K

נובמבר 2012
69 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2012
16 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
22 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2012
14 כללי 1 גיל גיל 61

10K

ספטמבר 2012
45 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012
10 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2012
17 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2012
23 כללי גיל 61

10K

מרץ 2012
182 כללי גיל 61

10K

פברואר 2012
17 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2012

41:54

תוצאת השנה
230 כללי 12 גיל גיל 61

10K

דצמבר 2011
94 כללי 3 גיל10K

דצמבר 2011
62 כללי 3 גיל 64 בגברים

10K

נובמבר 2011

10K

אוקטובר 2011
22 כללי גיל 60

10K

מאי 2011

41:43

תוצאת השנה
164 כללי 1 גיל גיל 60

10K

אפריל 2011
8 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2011
10 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2011

10K

דצמבר 2010
72 כללי 1 גיל


10K

אוקטובר 2010
18 כללי

10K

אוקטובר 2010
17 כללי 2 גיל גיל 58

10K

מאי 2010
12 כללי 3 גיל

10K

מאי 2010

10K

מאי 2010

10K

אפריל 2010
45 כללי

10K

אפריל 2010

10K

אפריל 2010
119 כללי 3 גיל

10K

מרץ 201010K

פברואר 2010
51 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2010

41:07

תוצאת השנה
50 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2010
201 כללי גיל 59

10K

דצמבר 2009

10K

דצמבר 2009
22 כללי גיל 58

10K

נובמבר 2009

10K

אוקטובר 2009
10 כללי

10K

מאי 2009
16 כללי 4 גיל

10K

מאי 2009

10K

מאי 2009
13 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2009
7 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2009
14 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2009

40:12

שיא אישי

10K

פברואר 2009
32 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2009

10K

דצמבר 2008
27 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2008

40:24

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2008

10K

ספטמבר 2008
4 כללי 4 גיל10K

מרץ 2007

42:08

תוצאת השנה


10K

מאי 2006

40:49

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2003

41:43

תוצאת השנה
29 כללי 2 גיל

15K

15K

מרץ 2016

1:12:43

תוצאת השנה
50 כללי 2 גיל 49 בגברים גיל 65

15K

נובמבר 2010
193 כללי גיל 59

15K

אפריל 2010

1:03:18

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2018

1:48:33

תוצאת השנה
357 כללי 2 גיל 303 בגברים גיל 67

21.1K

דצמבר 2016

2:11:51

תוצאת השנה
222 כללי 195 גיל 195 בגברים גיל 19

21.1K

מרץ 2015

1:44:02

תוצאת השנה
356 כללי 6 גיל 337 בגברים גיל 64

21.1K

מרץ 2014

1:42:31

תוצאת השנה
357 כללי 3 גיל 342 בגברים גיל 63

21.1K

מרץ 2013

1:40:04

תוצאת השנה
569 כללי 553 בגברים גיל 62


21.1K

מרץ 2012

1:37:57

תוצאת השנה
428 כללי גיל 61

21.1K

דצמבר 2008

1:30:52

שיא אישי

21.1K

דצמבר 2007

1:33:58

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

1:36:16

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2008

3:28:44

שיא אישי

42.2K

ינואר 2007

4:07:45

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

לפני 14 ימים
29 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 68

מרץ 2019
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 68

אוקטובר 2018
41 כללי 1 גיל 41 בגברים גיל 67

ספטמבר 2018
46 כללי 1 גיל 42 בגברים גיל 67

ספטמבר 2018
16 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 67

יוני 2018
22 כללי 1 גיל 21 בגברים גיל 67

36 כללי 1 גיל 36 בגברים גיל 67

מאי 2018
21 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 67

מאי 2018
17 כללי 1 גיל 17 בגברים גיל 67

אפריל 2018
15 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 67


מרץ 2018
34 כללי 2 גיל 31 בגברים גיל 67

דצמבר 2017
15 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 66

אוקטובר 2017
37 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 66

ספטמבר 2017
22 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 66

יולי 2017
69 כללי 1 גיל 63 בגברים גיל 66

יוני 2017
33 כללי 1 גיל 33 בגברים גיל 66

39 כללי 1 גיל 39 בגברים גיל 66

מאי 2017
51 כללי 1 גיל 39 בגברים גיל 66

מאי 2017
26 כללי 1 גיל 20 בגברים גיל 66

אפריל 2017
29 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 66

דצמבר 2016
19 כללי 2 גיל 19 בגברים גיל 65

15 כללי 1 גיל 15 בגברים

אוקטובר 2016
22 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 64

אוקטובר 2016
39 כללי 1 גיל 33 בגברים גיל 65

ספטמבר 2016
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 65

ספטמבר 2016
32 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 65

44 כללי 1 גיל 44 בגברים גיל 65

מאי 2016
82 כללי 1 גיל 76 בגברים גיל 65

מאי 2016
42 כללי 3 גיל 35 בגברים גיל 65

26 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 65

26 כללי 1 גיל 25 בגברים גיל 65

55 כללי 1 גיל 51 בגברים גיל 65

דצמבר 2015
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 64

נובמבר 2015
76 כללי 2 גיל 75 בגברים גיל 64

אוקטובר 2015
25 כללי 1 גיל 25 בגברים

16 כללי 3 גיל 15 בגברים

ספטמבר 2015
38 כללי 1 גיל 32 בגברים

דצמבר 2014
113 כללי 1 גיל 108 בגברים גיל 63

דצמבר 2014
8 כללי 2 גיל 8 בגברים


ספטמבר 2014
33 כללי 1 גיל 30 בגברים גיל 63

מאי 2014
24 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 63

37 כללי 3 גיל 31 בגברים גיל 63

69 כללי 3 גיל 69 בגברים גיל 63

מאי 2014
157 כללי 2 גיל 148 בגברים גיל 63

מאי 2014
59 כללי 56 בגברים גיל 63

מרץ 2014
13 כללי 1 גיל 13 בגברים


נובמבר 2013
8 כללי 8 בגברים גיל 62

אוקטובר 2013
20 כללי גיל 62

אוקטובר 2013
9 כללי 9 גיל גיל 62

מאי 2013
43 כללי גיל 62

מאי 2013
70 כללי גיל 62

27 כללי 20 בגברים גיל 62


דצמבר 2012
7 כללי גיל 61

נובמבר 2012
7 כללי 7 בגברים גיל 61

אוקטובר 2012

אוקטובר 2012
13 כללי גיל 61


נובמבר 2011
13 כללי 1 גיל גיל 60


אוקטובר 2011
19 כללי גיל 60


ספטמבר 2011
22 כללי 22 בגברים גיל 60
אוקטובר 2010ספטמבר 2009
13 כללי גיל 58


26 כללי גיל 58מאי 2009
21 כללי 1 גיל

ספטמבר 2008

ספטמבר 2007


יוני 2007
24 כללי גיל 56
נובמבר 2006
12 כללי 1 גיל

אוקטובר 2006
67 כללי גיל 55


ספטמבר 2006

יוני 2006
66 כללי גיל 55דצמבר 2005
11 כללי גיל 54


אוקטובר 2005

ספטמבר 2005
26 כללי גיל 54דצמבר 2004
6 כללי גיל 53


נובמבר 2004
25 כללי 4 גיל


דצמבר 2003
33 כללי גיל 52ינואר 2002
97 כללי 8 גיל

נובמבר 2001
34 כללי 9 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

משה חג'בי