משה הופמן

תוצאות אחרונות

משה הופמן

5K

מאי 2018
44 כללי 3 גיל 40 בגברים גיל 67

10K

אפריל 2018

45:06

תוצאת השנה
316 כללי 2 גיל 286 בגברים גיל 67

5K

מרץ 2018

22:08

תוצאת השנה
26 כללי 1 גיל 26 בגברים

5K

5K

מאי 2018
44 כללי 3 גיל 40 בגברים גיל 67

5K

מרץ 2018

22:08

תוצאת השנה
26 כללי 1 גיל 26 בגברים

5K

ספטמבר 2017

21:21

תוצאת השנה
35 כללי 1 גיל 33 בגברים

5K

יוני 2016

21:22

תוצאת השנה

5K

אפריל 2016
49 כללי 5 גיל 40 בגברים

5K

פברואר 2016
38 כללי 2 גיל 37 בגברים

5K

יוני 2015

20:33

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2014

21:10

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2013
362 כללי 87 גיל 279 בגברים

5K

ספטמבר 2013

20:41

תוצאת השנה

5K

פברואר 2012

21:03

תוצאת השנה
40 כללי 1 גיל

5K

יוני 2011

19:59

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2010
53 כללי 4 גיל

5K

אפריל 2010

5K

מרץ 2010

19:56

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2009

5K

אוקטובר 2009
22 כללי 6 גיל

5K

אוגוסט 2009

21:14

תוצאת השנה
68 כללי 5 גיל

5K

אוגוסט 2008

5K

יוני 2008


5K

אפריל 2008

19:04

שיא אישי

5K

נובמבר 2007
23 כללי 3 גיל

5K

אוקטובר 2007

19:26

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2007
53 כללי 3 גיל גיל 56


5K

נובמבר 2006
83 כללי גיל 55

5K

אוגוסט 2006

19:47

תוצאת השנה
45 כללי 3 גיל גיל 55

5K

מאי 2006
21 כללי 2 גיל

5K

נובמבר 2005
18 כללי 3 גיל גיל 54

5K

אוגוסט 2005

19:33

תוצאת השנה
41 כללי 3 גיל גיל 54

5K

נובמבר 2004
46 כללי 4 גיל

5K

נובמבר 2004
17 כללי 2 גיל

5K

אוקטובר 2004

20:29

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל

5K

אוקטובר 2004
20 כללי 3 גיל

5K

אוגוסט 2003

20:50

תוצאת השנה
31 כללי 4 גיל

5K

נובמבר 2002

21:07

תוצאת השנה
39 כללי 39 בגברים גיל 51

10K

10K

אפריל 2018

45:06

תוצאת השנה
316 כללי 2 גיל 286 בגברים גיל 67

10K

מרץ 2018
135 כללי 1 גיל 129 בגברים גיל 67

10K

מרץ 2018
111 כללי 1 גיל 98 בגברים גיל 67

10K

אוקטובר 2017
37 כללי 2 גיל 36 בגברים גיל 66

10K

מאי 2017
65 כללי 1 גיל 61 בגברים

10K

אפריל 2017
371 כללי 2 גיל 345 בגברים

10K

מרץ 2017
143 כללי 2 גיל 133 בגברים גיל 66

10K

ינואר 2017

43:05

תוצאת השנה
31 כללי 8 גיל 31 בגברים

10K

נובמבר 2016
311 כללי 3 גיל 132 בגברים

10K

נובמבר 2016
65 כללי 2 גיל 59 בגברים גיל 65

10K

אוקטובר 2016
14 כללי 1 גיל 12 בגברים

10K

יוני 2016
75 כללי 3 גיל 72 בגברים

10K

מאי 2016
74 כללי 1 גיל 67 בגברים

10K

מאי 2016
26 כללי 1 גיל 25 בגברים

10K

מאי 2016

42:25

תוצאת השנה
237 כללי 2 גיל 222 בגברים

10K

אפריל 2016
25 כללי 1 גיל 24 בגברים

10K

אפריל 2016
42 כללי 1 גיל 40 בגברים

10K

מרץ 2016
103 כללי 1 גיל 164 בגברים

10K

פברואר 2016
703 כללי 3 גיל 661 בגברים גיל 65


10K

מאי 2015
76 כללי 1 גיל 73 בגברים

10K

מאי 2015

41:53

תוצאת השנה
147 כללי 1 גיל 137 בגברים

10K

מרץ 2015
143 כללי 1 גיל 134 בגברים גיל 64

10K

מרץ 2015
95 כללי 2 גיל 90 בגברים גיל 64

10K

ינואר 2015
91 כללי 2 גיל 81 בגברים גיל 64

10K

דצמבר 2014
166 כללי 3 גיל 156 בגברים

10K

נובמבר 2014
105 כללי 1 גיל 98 בגברים גיל 63

10K

נובמבר 2014
66 כללי 2 גיל 60 בגברים גיל 63


10K

אפריל 2014
67 כללי 2 גיל 63 בגברים גיל 63

10K

מרץ 2014
177 כללי 2 גיל 172 בגברים גיל 63

10K

מרץ 2014
217 כללי 1 גיל 205 בגברים גיל 63

10K

פברואר 2014
178 כללי 1 גיל 170 בגברים גיל 63

10K

פברואר 2014
33 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 63

10K

פברואר 2014
105 כללי 3 גיל 91 בגברים גיל 63

10K

ינואר 2014

41:51

תוצאת השנה
178 כללי 169 בגברים גיל 63

10K

דצמבר 2013

43:14

תוצאת השנה
137 כללי 4 גיל 414 בגברים

10K

נובמבר 2013
174 כללי 164 בגברים גיל 62

10K

אוקטובר 2013
133 כללי גיל 6210K

מרץ 2013
216 כללי 206 בגברים גיל 62

10K

מרץ 2013
165 כללי גיל 62

10K

אוקטובר 2012
122 כללי גיל 61


10K

מאי 2012
34 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012
79 כללי 3 גיל

10K

מאי 2012
207 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2012
165 כללי גיל 61

10K

מרץ 2012
118 כללי גיל 61


10K

פברואר 2012

42:32

תוצאת השנה
49 כללי 4 גיל גיל 61

10K

ינואר 2012
256 כללי 12 גיל גיל 61

10K

דצמבר 2011

42:26

תוצאת השנה
81 כללי 2 גיל


10K

דצמבר 2011
47 כללי 1 גיל 49 בגברים

10K

נובמבר 2011
28 כללי 1 גיל גיל 60

10K

אוקטובר 2011

10K

ספטמבר 2011
21 כללי 2 גיל

10K

מאי 2011
47 כללי 2 גיל גיל 60

10K

מאי 2011
29 כללי 2 גיל גיל 60


10K

אפריל 2011


10K

אפריל 2011
114 כללי גיל 60


10K

מרץ 2011
69 כללי 2 גיל


10K

ספטמבר 2010
33 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2010
65 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010
388 כללי

10K

אפריל 2010

42:40

תוצאת השנה
187 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2010
280 כללי 4 גיל גיל 58

10K

מרץ 201010K

פברואר 2010
66 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2010
10 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2010
43 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2010
286 כללי גיל 59


10K

מרץ 2008

41:50

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007
383 כללי גיל 25

10K

מאי 2007
25 כללי 1 גיל

10K

מאי 2007
57 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2007
75 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2007
70 כללי גיל 56


10K

מרץ 2007

39:05

שיא אישי10K

ינואר 2007
22 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2007

10K

מרץ 2006
80 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2006

41:29

תוצאת השנה
44 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2006
106 כללי 6 גיל

10K

פברואר 2006
66 כללי 4 גיל

10K

דצמבר 2005
50 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2005

10K

אפריל 2005

40:56

תוצאת השנה


10K

מאי 2003

40:17

תוצאת השנה

10K

מאי 2003
34 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2003
131 כללי 14 גיל

10K

פברואר 2003
32 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2003
59 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2002
19 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2002
109 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2002

40:27

תוצאת השנה
37 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2002
77 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2002
97 כללי 7 גיל

10K

פברואר 2002
68 כללי 8 גיל

10K

פברואר 2002
77 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2001

41:05

תוצאת השנה
75 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2001
66 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2000

41:31

תוצאת השנה
60 כללי 6 גיל גיל 49

10K

יוני 1999

43:15

תוצאת השנה
51 כללי 9 גיל

10K

מרץ 1999
86 כללי 15 גיל גיל 34

15K

15K

נובמבר 2017
487 כללי 2 גיל 456 בגברים גיל 66

15K

מרץ 2017

1:09:05

תוצאת השנה
40 כללי 1 גיל 36 בגברים גיל 66

15K

נובמבר 2016

1:13:49

תוצאת השנה
680 כללי 2 גיל 632 בגברים גיל 65

15K

נובמבר 2011

1:08:46

תוצאת השנה
372 כללי גיל 60

15K

נובמבר 2010

1:05:51

תוצאת השנה
177 כללי גיל 59

15K

נובמבר 2008

1:08:00

תוצאת השנה
226 כללי גיל 57

15K

נובמבר 2007

1:03:38

שיא אישי
138 כללי גיל 56

15K

נובמבר 2005

1:04:49

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2017
551 כללי 5 גיל 393 בגברים גיל 66

21.1K

מרץ 2017
428 כללי 2 גיל גיל 66

21.1K

פברואר 2017

1:37:26

תוצאת השנה
500 כללי 3 גיל 481 בגברים גיל 66

21.1K

ינואר 2017
79 כללי 71 גיל 72 בגברים

21.1K

מרץ 2016

1:38:19

תוצאת השנה
2,810 כללי 12 גיל 2,677 בגברים

21.1K

אפריל 2015

1:35:54

תוצאת השנה
816 כללי 8 גיל 728 בגברים גיל 64

21.1K

נובמבר 2014

1:43:15

תוצאת השנה
32 כללי 1 גיל 31 בגברים גיל 63

21.1K

אוגוסט 2012

1:43:02

תוצאת השנה
134 כללי 129 גיל גיל 61

21.1K

אוגוסט 2011

1:44:59

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2008

1:32:40

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2007

1:30:43

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2002

1:31:44

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2001

1:28:20

שיא אישי
43 כללי 3 גיל

21.1K

פברואר 1999

1:37:51

תוצאת השנה
83 כללי 14 גיל גיל 48

מרתון

42.2K

ינואר 2013

3:45:40

תוצאת השנה
703 כללי 655 בגברים גיל 62

42.2K

ינואר 2011

3:51:29

תוצאת השנה
575 כללי 10 גיל גיל 60

42.2K

ינואר 2009

4:02:52

תוצאת השנה

42.2K

אוקטובר 2008
כללי 27 גיל גיל 57

42.2K

ינואר 2008

3:22:12

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2004

3:37:07

תוצאת השנה
7,221 כללי 505 גיל גיל 54

42.2K

ינואר 2002

3:17:38

שיא אישי
71 כללי 5 גיל

תוצאות נוספות

מאי 2017
66 כללי 1 גיל 58 בגברים גיל 66


12 כללי 1 גיל 12 בגברים


אוקטובר 2014
37 כללי 34 בגברים גיל 63נובמבר 2011
139 כללי גיל 60

אוקטובר 2011
27 כללי 1 גיל גיל 59


נובמבר 2010
11 כללי 4 גיל

אוקטובר 2010


מאי 2009
24 כללי 7 גיל

אוקטובר 2008
94 כללי גיל 26

ספטמבר 2008
776 כללי גיל 26

מאי 2007
30 כללי 2 גיל

אפריל 2007
109 כללי 3 גיל

נובמבר 2006
430 כללי גיל 22

אפריל 2006
117 כללי 3 גיל
מאי 2005
23 כללי גיל 54

אפריל 2005
95 כללי 6 גיל

ינואר 2005
200 כללי 7 גיל

אפריל 2004
156 כללי 11 גיל

ינואר 2004
228 כללי 215 גיל

אפריל 2003
63 כללי 7 גיל
מאי 2001
69 כללי 6 גיל

מאי 2001
188 כללי 23 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

משה הופמן