מרה דסטה

תוצאות אחרונות

מרה דסטה

10K

לפני 11 ימים
24 כללי 3 גיל 21 בגברים גיל 46

42.2K

לפני 26 ימים

2:57:24

תוצאת השנה
35 כללי 5 גיל 31 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2019

36:50

שיא אישי
21 כללי 5 גיל 21 בגברים גיל 46

5K

5K

נובמבר 2018

19:59

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל 24 בגברים גיל 45

5K

אוקטובר 2018
25 כללי 11 גיל 25 בגברים גיל 45

5K

אוקטובר 2017
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 44


5K

מאי 2017
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 44


5K

מרץ 2017
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

5K

פברואר 2017
8 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 44

5K

נובמבר 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 43

5K

נובמבר 2016
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 43

5K

ספטמבר 2016
22 כללי 11 גיל 21 בגברים

5K

מאי 2016

17:29

תוצאת השנה

5K

אפריל 2016
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 43


5K

אפריל 2015

18:17

תוצאת השנה
25 כללי 8 גיל 25 בגברים גיל 42

5K

ספטמבר 2014

5K

יוני 2014

19:35

תוצאת השנה
14 כללי 10 בגברים גיל 41

5K

אפריל 2013

20:04

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2012

24:38

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 11 ימים
24 כללי 3 גיל 21 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2019

36:50

שיא אישי
21 כללי 5 גיל 21 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2018
16 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2018
70 כללי 16 גיל 69 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2018
67 כללי 8 גיל 63 בגברים גיל 45

10K

מאי 2018
21 כללי 9 גיל 21 בגברים גיל 45

10K

מאי 2018
13 כללי 4 גיל 13 בגברים גיל 45

10K

אפריל 2018
161 כללי 20 גיל 151 בגברים גיל 45


10K

מרץ 2018
20 כללי 1 גיל 20 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2018
77 כללי 3 גיל 72 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2018

37:39

תוצאת השנה
22 כללי 4 גיל 21 בגברים

10K

פברואר 2018
14 כללי 7 גיל 13 בגברים

10K

נובמבר 2017
28 כללי 7 גיל 28 בגברים

10K

אוקטובר 2017
147 כללי 33 גיל 143 בגברים גיל 44

10K

מאי 2017

36:55

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 8 בגברים

10K

אפריל 2017
44 כללי 7 גיל 43 בגברים

10K

אפריל 2017
8 כללי 4 גיל 8 בגברים

10K

מרץ 2017
20 כללי 1 גיל גיל 44

10K

פברואר 2017
41 כללי 4 גיל 39 בגברים גיל 44

10K

דצמבר 2016
11 כללי 4 גיל 11 בגברים

10K

נובמבר 2016
25 כללי 7 גיל 25 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2016
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

10K

ספטמבר 2016
10 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 43

10K

מאי 2016
48 כללי 12 גיל 44 בגברים

10K

אפריל 2016

36:53

תוצאת השנה

10K

אפריל 2016
16 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2016
35 כללי 1 גיל 33 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2016
40 כללי 9 גיל 37 בגברים גיל 43


10K

דצמבר 2015

37:18

תוצאת השנה
27 כללי 4 גיל 26 בגברים

10K

נובמבר 2015
12 כללי 6 גיל 12 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2015
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 42

10K

מאי 2015
76 כללי 19 גיל 74 בגברים

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015
21 כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2015
39 כללי 8 גיל 37 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2015
12 כללי 4 גיל 12 בגברים

10K

ינואר 2015
16 כללי 7 גיל 15 בגברים

10K

דצמבר 2014

40:00

תוצאת השנה
57 כללי 12 גיל 54 בגברים

10K

דצמבר 2014
18 כללי 6 גיל 17 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2014
42 כללי 8 גיל 39 בגברים

10K

נובמבר 2014
106 כללי 27 גיל 99 בגברים גיל 41

10K

מאי 2014
19 כללי 8 גיל 15 בגברים

10K

מאי 2014
143 כללי 33 גיל 135 בגברים


10K

אפריל 2014
72 כללי 13 גיל 68 בגברים גיל 41

10K

אפריל 2014
34 כללי 6 גיל 125 בגברים

10K

מרץ 2014
124 כללי 6 גיל 117 בגברים גיל 41

10K

ינואר 2014
70 כללי 68 בגברים

10K

נובמבר 2013
120 כללי 113 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2013

42:27

תוצאת השנה
272 כללי 45 גיל 266 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2013
131 כללי גיל 40

10K

יוני 2013
43 כללי 10 גיל10K

אפריל 2013
88 כללי 10 גיל גיל 40

10K

אפריל 2013
25 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2013
104 כללי גיל 40


10K

פברואר 2013
10 כללי גיל 40

10K

פברואר 2013
91 כללי 85 גיל

10K

ינואר 2013
22 כללי 21 גיל גיל 40

10K

נובמבר 2012

44:46

תוצאת השנה
81 כללי גיל 39

10K

נובמבר 2012
39 כללי 21 גיל

10K

אוקטובר 2012
300 כללי גיל 39

15K

15K

פברואר 2019

56:49

שיא אישי
21 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 46

15K

פברואר 2018

1:00:21

תוצאת השנה
71 כללי 11 גיל 66 בגברים גיל 45

15K

נובמבר 2017

59:09

תוצאת השנה
80 כללי 13 גיל 75 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2016

57:26

תוצאת השנה
59 כללי 10 גיל 56 בגברים גיל 43

15K

פברואר 2016
30 כללי 5 גיל 27 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2015

58:43

תוצאת השנה
73 כללי 11 גיל 70 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2014

1:03:38

תוצאת השנה
216 כללי 35 גיל 205 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2013

1:05:49

תוצאת השנה
258 כללי 242 בגברים גיל 40

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

1:26:52

תוצאת השנה
83 כללי 9 גיל 80 בגברים

21.1K

דצמבר 2017

1:21:18

שיא אישי
43 כללי 7 גיל 39 בגברים גיל 44

21.1K

נובמבר 2017
18 כללי 9 גיל 16 בגברים גיל 44

21.1K

אוקטובר 2017
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2016

1:21:52

תוצאת השנה
50 כללי 8 גיל 48 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2016
30 כללי 10 גיל 27 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2015

1:22:35

תוצאת השנה
54 כללי 11 גיל 51 בגברים גיל 42

21.1K

אוגוסט 2015
26 כללי 24 גיל 24 בגברים

21.1K

מרץ 2015
320 כללי 56 גיל 303 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2015
66 כללי 17 גיל 64 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2014

1:28:08

תוצאת השנה
142 כללי 23 גיל 135 בגברים

21.1K

פברואר 2014
192 כללי 46 גיל 183 בגברים גיל 41

21.1K

דצמבר 2013

1:33:03

תוצאת השנה
282 כללי 274 בגברים גיל 40

21.1K

ספטמבר 2013

21.1K

מרץ 2013
370 כללי 359 בגברים גיל 40

21.1K

דצמבר 2012

1:44:31

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

לפני 26 ימים

2:57:24

תוצאת השנה
35 כללי 5 גיל 31 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2017

2:51:01

שיא אישי
23 כללי 3 גיל 21 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2016

2:58:53

תוצאת השנה
78 כללי 16 גיל 74 בגברים גיל 43

42.2K

ינואר 2015

3:17:45

תוצאת השנה
260 כללי 58 גיל 249 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2014

3:33:49

תוצאת השנה
515 כללי 489 בגברים גיל 41

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
161 כללי 20 גיל 152 בגברים גיל 45

יוני 2018
21 כללי 10 גיל 21 בגברים גיל 45


מאי 2017
18 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 44

42 כללי 4 גיל 39 בגברים גיל 44

10k
דצמבר 2016
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

נובמבר 2016
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 43נובמבר 2015
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 42מאי 2015
9 כללי 9 בגברים גיל 42

33 כללי 10 גיל 33 בגברים

מאי 2014
102 כללי 22 גיל 98 בגברים גיל 41

פברואר 2014
14 כללי 14 בגברים גיל 41אוגוסט 2013
33 כללי 14 גיל גיל 40הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מרה דסטה