מקסים בוטין

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

מקסים בוטין
אוקטובר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
24 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 14

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
24 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 14