מעין מגל

תוצאות אחרונות

מעין מגל
לפני 7 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 13

2K

לפני 13 ימים

9:03

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

לפני 27 ימים
6 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 13

2K

2K

לפני 13 ימים

9:03

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

2K

אפריל 2018

8:27

תוצאת השנה
44 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 12


2K

נובמבר 2017

8:27

שיא אישי
31 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 11

2K

אפריל 2017
83 כללי 7 גיל 14 בנשים

2K

אפריל 2017
24 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 11

2K

נובמבר 2016

9:17

תוצאת השנה
91 כללי 4 גיל 24 בנשים גיל 10

2K

אוקטובר 2016
18 כללי 1 גיל 6 בנשים

2K

אפריל 2016
40 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 10

2K

נובמבר 2015

9:47

תוצאת השנה
137 כללי 13 גיל 38 בנשים גיל 9

2K

אוקטובר 2015
20 כללי 1 גיל 4 בנשים

2K

מרץ 2015
41 כללי 2 גיל 10 בגברים

2K

נובמבר 2014
130 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2014
35 כללי 5 גיל 10 בנשים

2K

מאי 2014

9:45

תוצאת השנה
217 כללי 5 גיל 43 בנשים

2K

נובמבר 2013

11:24

תוצאת השנה
204 כללי 45 בנשים גיל 7

10K

10K

יוני 2016

27:33

שיא אישי
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 10

60מ

60מ

מרץ 2019

9.60

שיא אישי
51 כללי גיל 13

תוצאות נוספות

לפני 7 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 13

לפני 27 ימים
6 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 13ינואר 2019
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 13


נובמבר 2018
24 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 12

נובמבר 2018
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 12

אוקטובר 2018
12 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 12

אוקטובר 2018
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 12

ספטמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 12

ספטמבר 2018
41 כללי 8 גיל 16 בנשים גיל 12


29 כללי 4 גיל 9 בנשים גיל 12

יוני 2018

אפריל 2018
9 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 12

דצמבר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 11

אוקטובר 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11

אוקטובר 2017
5 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 11

ספטמבר 2017
28 כללי 8 גיל 10 בנשים גיל 11

34 כללי 5 גיל 5 בנשים

יוני 2017
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 11

9 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 11

מאי 2017
26 כללי 5 גיל 26 בנשים גיל 11

מאי 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 11

8 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 11

אפריל 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11


דצמבר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 10

אוקטובר 2016
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 10

ספטמבר 2016
12 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 10


מאי 2016
26 כללי 6 גיל 26 בנשים גיל 10

מאי 2016
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 10


דצמבר 2015
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 9

אוקטובר 2015
6 כללי 6 גיל 6 בנשים

4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 9

מאי 2015
18 כללי 1 גיל 18 בגברים

אפריל 2015
5 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 9

11 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 9


דצמבר 2014
11 כללי 1 גיל 5 בגברים

אוקטובר 2014
6 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 8

אוקטובר 2014
7 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 8

ספטמבר 2014
17 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 8

יוני 2014
19 כללי 5 גיל 19 בנשים גיל 8

אפריל 2014
88 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 8


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מעין מגל