מעיין שלם

תוצאות אחרונות

מעיין שלם

5K

אפריל 2018

34:13

שיא אישי
569 כללי 162 בנשים

דצמבר 2016
47 כללי 47 גיל 47 בגברים גיל 12

יוני 2016
28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 12

5K

5K

אפריל 2018

34:13

שיא אישי
569 כללי 162 בנשים

תוצאות נוספות

דצמבר 2016
47 כללי 47 גיל 47 בגברים גיל 12

יוני 2016
28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 12

40 כללי 38 גיל 40 בגברים גיל 12

מרץ 2016
33 כללי 33 גיל 33 בגברים גיל 12

דצמבר 2015
49 כללי 35 גיל 49 בגברים גיל 11

אוקטובר 2015
19 כללי 19 גיל 19 בגברים גיל 11

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מעיין שלם