מני ארוך

תוצאות אחרונות

מני ארוך
29 כללי 6 גיל 29 בגברים גיל 56

מאי 2017
18 כללי 5 גיל 14 בגברים גיל 56

10K

אפריל 2017

48:25

תוצאת השנה
108 כללי 5 גיל 97 בגברים גיל 56

5K

5K

דצמבר 2016

21:11

שיא אישי
39 כללי 12 גיל 35 בגברים

5K

יולי 2013

33:51

תוצאת השנה
213 כללי 154 גיל

5K

אוגוסט 2010

23:22

תוצאת השנה
90 כללי 5 גיל

5K

נובמבר 2008

23:35

תוצאת השנה
70 כללי גיל 47

5K

אוגוסט 2006

23:45

תוצאת השנה
71 כללי 35 גיל 66 בגברים גיל 45

10K

10K

אפריל 2017

48:25

תוצאת השנה
108 כללי 5 גיל 97 בגברים גיל 56

10K

מרץ 2015

46:46

תוצאת השנה
163 כללי 7 גיל 149 בגברים גיל 54

10K

מרץ 2014
294 כללי 27 גיל 257 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2014

45:36

תוצאת השנה
536 כללי 16 גיל 515 בגברים גיל 53

10K

מאי 2013

44:37

שיא אישי

10K

מרץ 2013
186 כללי גיל 52

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012

47:57

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011
154 כללי גיל 50

10K

מרץ 2011

45:50

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2010

47:09

תוצאת השנה
182 כללי 22 גיל

10K

אוקטובר 201010K

אוקטובר 2009

54:21

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

10K

אוגוסט 2008

10K

אפריל 2008
262 כללי גיל 47

10K

מרץ 2008

48:02

תוצאת השנה
553 כללי גיל 47

10K

מרץ 2007
377 כללי גיל 46

10K

מרץ 2007

48:45

תוצאת השנה


10K

מרץ 2006

52:07

תוצאת השנה
425 כללי 49 גיל


10K

אפריל 2005

50:51

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

29 כללי 6 גיל 29 בגברים גיל 56

מאי 2017
18 כללי 5 גיל 14 בגברים גיל 56

אוקטובר 2016
12 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 54

אוקטובר 2016
26 כללי 2 גיל 24 בגברים גיל 55

ספטמבר 2016
29 כללי 1 גיל 25 בגברים גיל 55

32 כללי 3 גיל 32 בגברים גיל 55

יוני 2016
63 כללי 6 גיל 63 בגברים גיל 55

19 כללי 2 גיל 18 בגברים גיל 55

22 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 55

אוקטובר 2015
22 כללי 5 גיל 20 בגברים גיל 54

מאי 2014
40 כללי 8 גיל 40 בגברים גיל 53

אוקטובר 2013
16 כללי גיל 52

נובמבר 2012
22 כללי גיל 51ספטמבר 2009
21 כללי 4 גיל


ספטמבר 2008הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מני ארוך