מישל זרזינסקי

תוצאות אחרונות

מישל זרזינסקי

42.2K

פברואר 2019

3:10:27

שיא אישי
83 כללי 8 גיל 74 בגברים גיל 51

50k
פברואר 2019
69 כללי 18 גיל 58 בגברים

אוקטובר 2018
15 כללי 3 גיל 14 בגברים גיל 50

10K

10K

מרץ 2017

40:54

תוצאת השנה
9 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 49

10K

מאי 2016

41:07

תוצאת השנה
27 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 48

10K

מרץ 2015

40:04

תוצאת השנה
6 כללי 2 גיל 6 בגברים

10K

נובמבר 2013

40:31

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

10K

דצמבר 2012
5 כללי 3 גיל גיל 44

10K

אוקטובר 2012

39:23

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012
125 כללי גיל 44

10K

נובמבר 2011

38:46

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

פברואר 2010

38:55

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2010
13 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

מרץ 2009

38:21

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל


10K

אפריל 2003
34 כללי 6 גיל

10K

פברואר 2003

39:43

תוצאת השנה
23 כללי 11 גיל

10K

מרץ 2002

39:19

תוצאת השנה
26 כללי 10 גיל

10K

מרץ 2002
63 כללי 37 גיל

10K

מרץ 2001
294 כללי 62 גיל

10K

מרץ 2001

37:45

שיא אישי
41 כללי 29 גיל

10K

פברואר 2001
24 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2000

41:45

תוצאת השנה

10K

פברואר 1999

40:32

תוצאת השנה
48 כללי 24 גיל גיל 31

10K

פברואר 1997

40:42

תוצאת השנה
52 כללי 26 גיל גיל 29

15K

15K

יוני 2013

1:06:51

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2003

1:02:05

שיא אישי
44 כללי 17 גיל

חצי מרתון

21.1K

יולי 2018

1:45:30

תוצאת השנה
40 כללי 3 גיל 36 בגברים גיל 50

21.1K

יולי 2017

1:40:09

תוצאת השנה
15 כללי 5 גיל 13 בגברים גיל 49

21.1K

מרץ 2015

1:41:53

תוצאת השנה
263 כללי 19 גיל 250 בגברים גיל 47

21.1K

נובמבר 2013

1:33:19

תוצאת השנה
8 כללי 6 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2011

1:31:30

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010
53 כללי 8 גיל

21.1K

פברואר 2010

1:27:00

שיא אישי
12 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2007

1:31:20

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:28:24

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
173 כללי 89 גיל

21.1K

מרץ 2005

1:41:42

תוצאת השנה
88 כללי 27 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2019

3:10:27

שיא אישי
83 כללי 8 גיל 74 בגברים גיל 51

42.2K

פברואר 2017

3:36:58

תוצאת השנה
359 כללי 64 גיל 339 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2014

3:15:48

תוצאת השנה
207 כללי 198 בגברים גיל 46

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2017

5:18:09

תוצאת השנה
36 כללי 10 גיל 34 בגברים גיל 49

70.3

ינואר 2012

5:59:25

תוצאת השנה
48 כללי 12 גיל גיל 44

70.3

מאי 2009

5:12:53

שיא אישי

תוצאות נוספות

50k
פברואר 2019
69 כללי 18 גיל 58 בגברים

אוקטובר 2018
15 כללי 3 גיל 14 בגברים גיל 50


4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 49

אוקטובר 2017
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 49

אוקטובר 2017
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 49

יוני 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 49

יוני 2017
11 כללי 7 גיל 10 בגברים גיל 49

D2S
מאי 2017
144 כללי 41 גיל 132 בגברים

17 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 49

דצמבר 2016
6 כללי 4 גיל 6 בגברים

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 48

אוקטובר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 47

ספטמבר 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 48

יוני 2016
14 כללי 12 גיל 14 בגברים גיל 48

יוני 2016
13 כללי 4 גיל 13 בגברים גיל 48

34K
דצמבר 2015
4 כללי 3 גיל 4 בגברים

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 47

אוקטובר 2015
9 כללי 6 גיל 9 בגברים

ספטמבר 2015
9 כללי 3 גיל 9 בגברים

אוגוסט 2015
13 כללי 12 בגברים גיל 47

אפריל 2015
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 47

דצמבר 2014
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

דצמבר 2013
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 45

נובמבר 2013
5 כללי 5 בגברים גיל 45


אוקטובר 2011
9 כללי גיל 43


ספטמבר 2011
162 כללי 9 בגברים גיל 43
אפריל 2011
7 כללי גיל 43

אוקטובר 2010
6 כללי גיל 42אפריל 2010
7 כללי גיל 42


אוקטובר 2009
9 כללי גיל 41

ספטמבר 2009
5 כללי גיל 41


אוקטובר 2007
254 כללי גיל 39אוקטובר 2006
32 כללי גיל 38אפריל 2006
5 כללי גיל 38

דצמבר 2005
31 כללי גיל 37מרץ 2005
13 כללי גיל 37

דצמבר 2004
47 כללי גיל 36דצמבר 2003
15 כללי גיל 35דצמבר 2000
19 כללי גיל 32

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מישל זרזינסקי