מירב לוי

תוצאות אחרונות

מירב לוי

2K

מרץ 2019

9:46

שיא אישי
169 כללי 8 גיל 45 בנשים גיל 14

21.1K

פברואר 2019

2:23:53

תוצאת השנה
7,746 כללי 198 גיל 1,978 בנשים גיל 50

10K

פברואר 2019

1:04:06

תוצאת השנה
7,404 כללי 756 גיל 1,834 בנשים

2K

2K

מרץ 2019

9:46

שיא אישי
169 כללי 8 גיל 45 בנשים גיל 14

2K

מרץ 2018

10:14

תוצאת השנה
131 כללי 15 גיל 29 בנשים גיל 13

2K

מרץ 2017

9:49

תוצאת השנה
151 כללי 24 גיל 28 בנשים

5K

5K

ספטמבר 2018
163 כללי 4 גיל 32 בנשים גיל 39

5K

אפריל 2018
403 כללי 87 בנשים

5K

אפריל 2018
1,429 כללי 656 בנשים

5K

אפריל 2018
243 כללי 8 גיל 67 בנשים גיל 52

5K

פברואר 2018

27:40

תוצאת השנה
51 כללי 1 גיל 7 בנשים

5K

יוני 2017
101 כללי 2 גיל 31 בנשים גיל 47

5K

ינואר 2017

34:35

תוצאת השנה
78 כללי 8 גיל 21 בנשים

5K

מרץ 2016

43:48

תוצאת השנה
2,043 כללי 39 גיל 947 בנשים גיל 48

5K

מרץ 2016
2,070 כללי 73 גיל 963 בנשים גיל 11

5K

דצמבר 2015

30:43

תוצאת השנה
109 כללי 12 גיל 32 בנשים

5K

מאי 2015
118 כללי 35 גיל 119 בנשים

5K

דצמבר 2014
307 כללי 10 גיל 110 בנשים

5K

יוני 2014
547 כללי 180 גיל 180 בנשים

5K

מרץ 2014

25:25

שיא אישי
56 כללי 7 בנשים גיל 48

5K

פברואר 2013

26:07

תוצאת השנה
52 כללי גיל 47

5K

מאי 2012

44:06

תוצאת השנה
92 כללי 7 גיל

5K

ספטמבר 2011

35:41

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007

30:28

תוצאת השנה
247 כללי גיל 37

10K

10K

פברואר 2019

1:04:06

תוצאת השנה
7,404 כללי 756 גיל 1,834 בנשים

10K

פברואר 2019
11,701 כללי 682 גיל 4,217 בנשים

10K

נובמבר 2018
13,587 כללי 1,363 גיל 4,451 בנשים גיל 43

10K

מאי 2018
103 כללי 8 גיל 17 בנשים גיל 36

10K

אפריל 2018
1,238 כללי 272 בנשים

10K

פברואר 2018

1:08:51

תוצאת השנה
9,146 כללי 386 גיל 2,898 בנשים גיל 49

10K

פברואר 2018
12,133 כללי 778 גיל 4,701 בנשים

10K

אוקטובר 2017

1:17:09

תוצאת השנה
14,867 כללי 1,411 גיל 4,778 בנשים גיל 42

10K

פברואר 2017
11,710 כללי 777 גיל 4,268 בנשים גיל 42

10K

נובמבר 2016

56:46

תוצאת השנה
78 כללי 5 גיל 19 בנשים גיל 45

10K

נובמבר 2016
13,992 כללי 1,341 גיל 4,275 בנשים גיל 41

10K

נובמבר 2016
16,855 כללי 1,857 גיל 5,986 בנשים גיל 42

10K

אוקטובר 2015

55:13

תוצאת השנה
133 כללי 13 גיל 20 בנשים גיל 44

10K

פברואר 2015
6,647 כללי 349 גיל 1,857 בנשים גיל 40

10K

פברואר 2015
351 כללי 34 גיל 69 בנשים

10K

פברואר 2015
161 כללי 14 גיל 32 בנשים

10K

נובמבר 2014

54:36

תוצאת השנה
90 כללי 10 גיל 17 בנשים גיל 43

10K

נובמבר 2014
1,150 כללי 45 גיל 195 בנשים גיל 39

10K

אוקטובר 2014
108 כללי 11 גיל 18 בנשים גיל 43

10K

אוגוסט 2014
154 כללי 31 בנשים גיל 39

10K

יוני 2014
488 כללי 86 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2014
9,916 כללי 468 גיל 2,634 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2014
481 כללי 62 גיל 151 בנשים גיל 39

10K

נובמבר 2013
79 כללי 79 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2013
711 כללי 65 גיל 197 בנשים

10K

אוקטובר 2013

54:48

תוצאת השנה
4,784 כללי 211 גיל 334 בנשים גיל 31

10K

אוקטובר 2013

10K

מרץ 2013
4,935 כללי 630 בנשים גיל 42

10K

מרץ 2013
10,599 כללי 3,148 בנשים גיל 40


10K

אוקטובר 2012

55:23

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
6,061 כללי גיל 43

10K

דצמבר 2011

57:25

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

10K

נובמבר 2011

10K

מאי 2011
1,052 כללי 82 גיל גיל 42

10K

פברואר 2011
662 כללי

10K

אוקטובר 2010

58:18

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009

54:12

תוצאת השנה
2,168 כללי 190 בנשים גיל 39

10K

אוגוסט 2008

10K

אפריל 2008

52:43

תוצאת השנה

10K

מרץ 2008
965 כללי גיל 38

10K

נובמבר 2007

55:58

תוצאת השנה
768 כללי גיל 37

10K

נובמבר 2007
252 כללי 14 גיל

10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007
592 כללי 34 גיל

10K

מרץ 2006

50:38

שיא אישי
98 כללי 4 גיל

15K

15K

נובמבר 2012

1:25:00

שיא אישי
1,474 כללי גיל 42

15K

נובמבר 2011

1:25:04

תוצאת השנה
1,364 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2010

1:28:40

תוצאת השנה
1,316 כללי גיל 40

15K

נובמבר 2009

1:27:05

תוצאת השנה
1,059 כללי גיל 39

15K

נובמבר 2008

1:29:04

תוצאת השנה
870 כללי גיל 38

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

2:23:53

תוצאת השנה
7,746 כללי 198 גיל 1,978 בנשים גיל 50

21.1K

מרץ 2012

2:01:39

תוצאת השנה
3,114 כללי גיל 43

21.1K

מאי 2010

2:09:59

תוצאת השנה
1,423 כללי גיל 40

21.1K

פברואר 2004

1:52:31

שיא אישי
347 כללי גיל 33

21.1K

פברואר 2002

2:01:42

תוצאת השנה
328 כללי 17 גיל

מרתון

42.2K

ספטמבר 2016

4:33:34

שיא אישי
22,887 כללי 736 גיל 5,115 בנשים

42.2K

מרץ 2009

4:40:45

תוצאת השנה
8,724 כללי 3,060 גיל

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
319 כללי 17 גיל 74 בנשים גיל 48


8K
אפריל 2018
71 כללי 5 גיל 14 בנשים

78 כללי 4 גיל 17 בנשים

מרץ 2018
955 כללי 955 גיל 955 בנשים גיל 49

אוקטובר 2017
291 כללי 16 גיל 64 בנשים גיל 47

אוקטובר 2017
100 כללי 9 גיל 22 בנשים גיל 47


5km
מאי 2017
309 כללי 64 גיל 64 בנשים

מאי 2017
106 כללי 5 גיל 27 בנשים גיל 47

אפריל 2017
118 כללי 118 גיל 118 בנשים גיל 42

נובמבר 2016
172 כללי 15 גיל 20 בנשים גיל 45

אוקטובר 2016
246 כללי 14 גיל 51 בנשים גיל 46

אוקטובר 2016
155 כללי 10 גיל 47 בנשים גיל 37

אוקטובר 2016
211 כללי 12 גיל 67 בנשים גיל 46

אוקטובר 2016
72 כללי 3 גיל 23 בנשים גיל 46

ספטמבר 2016
62 כללי 5 גיל 16 בנשים גיל 44


מאי 2016
89 כללי 20 גיל 89 בנשים גיל 46

מאי 2016
111 כללי 11 גיל 35 בנשים גיל 46

אפריל 2016
183 כללי 31 גיל 113 בגברים גיל 39

אפריל 2016
515 כללי 515 גיל 515 בנשים גיל 39

דצמבר 2015
143 כללי 20 גיל 41 בנשים גיל 45

אוקטובר 2015
258 כללי 10 גיל גיל 45

אוקטובר 2015
159 כללי 8 גיל 59 בנשים גיל 36

ספטמבר 2015
88 כללי 6 גיל 25 בנשים

מאי 2015
102 כללי 24 גיל 102 בנשים גיל 45

32 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 35

מאי 2015
84 כללי 10 גיל 84 בנשים גיל 55

אוקטובר 2014
15,563 כללי 1,446 גיל 5,124 בנשים

אוקטובר 2014
197 כללי 14 גיל 52 בנשים גיל 44

ספטמבר 2014
232 כללי 22 גיל 67 בנשים גיל 44

מאי 2014
71 כללי 20 גיל 71 בנשים גיל 44

מאי 2014
60 כללי 15 גיל 60 בנשים גיל 54


אפריל 2014
114 כללי 27 גיל 27 בנשים

נובמבר 2013
308 כללי 308 בנשים גיל 17

נובמבר 2013
841 כללי 9 גיל 48 בנשים

ספטמבר 2013
251 כללי 11 גיל גיל 43נובמבר 2012
92 כללי גיל 42
דצמבר 2005
104 כללי גיל 34

דצמבר 2004
56 כללי גיל 33דצמבר 2003
206 כללי גיל 32
דצמבר 2002
54 כללי גיל 31


יוני 2002
29 כללי גיל 31
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מירב לוי