מיקה דוהן

תוצאות אחרונות

מיקה דוהן

5K

מרץ 2018
50 כללי 5 גיל 7 בנשים

5K

פברואר 2018

24:42

תוצאת השנה
74 כללי 7 גיל 17 בנשים

5K

דצמבר 2017
83 כללי 14 גיל 17 בנשים

5K

5K

מרץ 2018
50 כללי 5 גיל 7 בנשים

5K

פברואר 2018

24:42

תוצאת השנה
74 כללי 7 גיל 17 בנשים

5K

דצמבר 2017
83 כללי 14 גיל 17 בנשים

5K

יוני 2017
28 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 15

5K

אפריל 2017

21:52

שיא אישי
80 כללי 17 גיל 17 בנשים

5K

פברואר 2017
48 כללי 3 גיל 4 בנשים

5K

דצמבר 2016

23:43

תוצאת השנה
75 כללי 6 גיל 9 בנשים

5K

מרץ 2016
77 כללי 3 גיל 15 בנשים

5K

דצמבר 2015

25:34

תוצאת השנה
103 כללי 8 גיל 12 בנשים

5K

מרץ 2015
47 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 13

5K

דצמבר 2014

26:12

תוצאת השנה
116 כללי 12 גיל 22 בנשים

5K

דצמבר 2013

28:51

תוצאת השנה
215 כללי 18 גיל 91 בנשים

15K

15K

מרץ 2017

23:17

שיא אישי
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 15

תוצאות נוספות

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 15

נובמבר 2017
111 כללי 3 גיל 17 בנשים גיל 15

7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 15

7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 15

2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 15

אפריל 2017
20 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 14

ספטמבר 2016
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 14

ספטמבר 2016
35 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14

11 כללי 11 גיל 11 בנשים


57 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 14

אפריל 2016
38 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 14

דצמבר 2015
11 כללי 6 גיל 11 בנשים גיל 13

אוקטובר 2015
9 כללי 9 גיל 9 בנשים

אוקטובר 2015
11 כללי 6 גיל 11 בנשים גיל 13

יוני 2015
11 כללי 6 גיל 11 בנשים גיל 13

מאי 2015
13 כללי 13 גיל 13 בגברים

אפריל 2015
19 כללי 11 גיל 19 בנשים גיל 13

מרץ 2015
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 13

דצמבר 2014
83 כללי 8 גיל 18 בגברים

אוקטובר 2014
12 כללי 4 גיל 12 בנשים גיל 12

יוני 2014
17 כללי 7 גיל 17 בנשים גיל 12

מאי 2014
10 כללי 6 גיל 10 בגברים גיל 12

מאי 2014
20 כללי 11 גיל 20 בנשים גיל 12


נובמבר 2013
29 כללי 29 בנשים גיל 11דצמבר 2012
55 כללי גיל 10
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מיקה דוהן