מיכל רואי

תוצאות אחרונות

מיכל רואי

10K

לפני 9 ימים

53:39

שיא אישי
48 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 50

5K

יולי 2017

40:16

שיא אישי
679 כללי 103 גיל 311 בנשים גיל 22

אפריל 2017
58 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 48

5K

5K

יולי 2017

40:16

שיא אישי
679 כללי 103 גיל 311 בנשים גיל 22

10K

10K

לפני 9 ימים

53:39

שיא אישי
48 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 50

10K

אפריל 2017

1:05:02

תוצאת השנה
86 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 48

תוצאות נוספות

אפריל 2017
58 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 48

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מיכל רואי