מיכל סגל

תוצאות אחרונות

מיכל סגל

5K

נובמבר 2018
780 כללי 170 גיל 284 בנשים גיל 17

5K

מאי 2018

34:05

שיא אישי
310 כללי 63 גיל 63 בנשים גיל 16

13 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 15

2K

2K

דצמבר 2013

8:55

שיא אישי
35 כללי 7 בנשים גיל 10

5K

5K

נובמבר 2018
780 כללי 170 גיל 284 בנשים גיל 17

5K

מאי 2018

34:05

שיא אישי
310 כללי 63 גיל 63 בנשים גיל 16

10K

10K

אוקטובר 2015

1:10:37

תוצאת השנה
8,013 כללי 1,180 גיל 2,072 בנשים

10K

מאי 2014

1:06:52

שיא אישי

10K

אוקטובר 2013

1:10:26

תוצאת השנה
14,808 כללי 2,166 גיל 3,596 בנשים גיל 37

10K

מרץ 2013
10,911 כללי 3,338 בנשים גיל 34

15K

15K

מרץ 2017

22:22

שיא אישי
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 14

תוצאות נוספות

13 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 15


8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 14

אוקטובר 2017
30 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14

אוקטובר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

ספטמבר 2017
29 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 14

4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 14

6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14


אפריל 2017
21 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14

דצמבר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 13

אוקטובר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

ספטמבר 2016
5 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 13

4 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

יוני 2016
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

מאי 2016
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 13

אפריל 2016
496 כללי 496 גיל 496 בנשים גיל 40


דצמבר 2015
10 כללי 5 גיל 10 בנשים גיל 12

אוקטובר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בנשים

אוקטובר 2015
7 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 12

ספטמבר 2015
8 כללי 5 גיל 8 בנשים

יוני 2015
9 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 12

6 כללי 1 גיל 1 בנשים

אפריל 2015
8 כללי 5 גיל 8 בנשים גיל 12

מרץ 2015
9 כללי 6 גיל 9 בגברים גיל 12

אוקטובר 2014
752 כללי 271 בנשים גיל 26

אוקטובר 2014
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 11

מאי 2014
5 כללי 4 בנשים גיל 11


מאי 2013
כללי 5 גיל גיל 10
אוקטובר 2008
105 כללי גיל 33
אוקטובר 2006
90 כללי גיל 31
יוני 2002
43 כללי גיל 27

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מיכל סגל