מיכה לנג

תוצאות אחרונות

מיכה לנג

21.1K

יולי 2005

1:21:51

תוצאת השנה
12 כללי 11 גיל

42.2K

ינואר 2005

2:24:55

שיא אישי
9 כללי 9 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:10:35

שיא אישי
6 כללי 6 גיל

10K

10K

נובמבר 2004

33:15

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2004
9 כללי 8 גיל

10K

פברואר 2004
9 כללי 9 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

אפריל 2003
5 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2003
5 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2003
10 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2003
8 כללי 8 גיל

10K

ינואר 2003

31:35

שיא אישי
4 כללי 4 גיל


10K

מרץ 2001

32:46

תוצאת השנה
10 כללי 10 גיל

10K

פברואר 2001
6 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2000

33:27

תוצאת השנה


10K

פברואר 1999

34:19

תוצאת השנה
12 כללי 11 גיל

10K

פברואר 1998

36:16

תוצאת השנה
26 כללי 20 גיל גיל 29

15K

15K

נובמבר 2004

51:56

תוצאת השנה
5 כללי 3 גיל

15K

נובמבר 2003

51:09

שיא אישי
4 כללי 2 גיל

15K

נובמבר 2002

53:09

תוצאת השנה
11 כללי 11 בגברים גיל 33

חצי מרתון

21.1K

יולי 2005

1:21:51

תוצאת השנה
12 כללי 11 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:10:35

שיא אישי
6 כללי 6 גיל

21.1K

דצמבר 2003

1:11:56

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2003
7 כללי 5 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:20:32

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2001

1:11:21

תוצאת השנה
11 כללי 11 גיל

21.1K

פברואר 2000

1:12:34

תוצאת השנה
8 כללי 7 גיל גיל 31

21.1K

מאי 1998

1:16:30

תוצאת השנה
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 29

21.1K

אפריל 1997
5 כללי 5 גיל גיל 28

21.1K

פברואר 1997

1:16:04

תוצאת השנה
7 כללי 7 גיל גיל 12

21.1K

פברואר 1996

1:17:03

תוצאת השנה
13 כללי 11 גיל

21.1K

אוקטובר 1994

1:18:18

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2005

2:24:55

שיא אישי
9 כללי 9 גיל

42.2K

ינואר 2002

4:19:59

תוצאת השנה
257 כללי 97 גיל

42.2K

ינואר 2001

2:25:14

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל גיל 31

42.2K

ינואר 2000

2:32:11

תוצאת השנה
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 30

42.2K

ינואר 1999

2:37:07

תוצאת השנה
8 כללי 4 גיל גיל 29

42.2K

מרץ 1994

2:40:10

תוצאת השנה
10 כללי 9 גיל גיל 25

תוצאות נוספות

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מיכה לנג