מיכאל הואש

תוצאות אחרונות

מיכאל הואש

42.2K

דצמבר 2018

45:59

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

מרץ 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 67

מרץ 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 62

מרתון

42.2K

דצמבר 2018

45:59

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

42.2K

דצמבר 2017

45:49

שיא אישי
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 66

42.2K

דצמבר 2016

56:13

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 65

תוצאות נוספות

מרץ 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 67

מרץ 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 62

פברואר 2018
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

מרץ 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 66

מרץ 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 61

פברואר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

מרץ 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

מרץ 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 65

פברואר 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 64

מרץ 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 64

מרץ 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

פברואר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 64


מרץ 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 63

פברואר 2014
3 כללי 3 בגברים גיל 60פברואר 2014

3 כללי 3 בגברים גיל 62

מרץ 2013
3 כללי 3 בגברים גיל 62

מרץ 2013
3 כללי גיל 62

מרץ 2013
4 כללי גיל 62מרץ 2012
14 כללי גיל 61


אפריל 2011
30 כללי גיל 60


19 כללי 4 גיל גיל 58

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מיכאל הואש