מיטל ברון

תוצאות אחרונות

מיטל ברון
72 כללי 1 גיל 4 בנשים


10K

פברואר 2015

1:07:59

שיא אישי
6,854 כללי 293 גיל 1,978 בנשים גיל 36

10K

10K

פברואר 2015

1:07:59

שיא אישי
6,854 כללי 293 גיל 1,978 בנשים גיל 36

תוצאות נוספות