מור לוי

תוצאות אחרונות

מור לוי

21.1K

פברואר 2019

1:55:26

תוצאת השנה
3,270 כללי 143 גיל 421 בנשים גיל 21

10K

פברואר 2019

57:42

תוצאת השנה
4,284 כללי 1,922 גיל 3,633 בגברים

10K

פברואר 2019
8,674 כללי 337 גיל 2,470 בנשים

2K

2K

אפריל 2013

9:46

שיא אישי
48 כללי 5 גיל

5K

5K

מרץ 2018

32:15

תוצאת השנה
1,131 כללי 102 גיל 236 בנשים גיל 32

5K

אפריל 2017

59:33

תוצאת השנה
955 כללי 189 גיל 274 בנשים

5K

מאי 2016

13:28

שיא אישי
16 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 13

5K

אוקטובר 2015

31:22

תוצאת השנה
73 כללי 13 גיל 73 בנשים

5K

דצמבר 2014

31:34

תוצאת השנה
212 כללי 30 גיל 52 בנשים

5K

אוקטובר 2014
259 כללי 9 גיל 59 בנשים

5K

פברואר 2013

41:31

תוצאת השנה
23 כללי 2 גיל

5K

דצמבר 2009

30:15

תוצאת השנה
122 כללי 16 גיל

10K

10K

פברואר 2019

57:42

תוצאת השנה
4,284 כללי 1,922 גיל 3,633 בגברים

10K

פברואר 2019
8,674 כללי 337 גיל 2,470 בנשים

10K

פברואר 2018

56:26

תוצאת השנה
3,330 כללי 1,513 גיל 2,876 בגברים גיל 20

10K

אוקטובר 2017

53:41

שיא אישי
2,690 כללי 22 גיל 249 בנשים גיל 19

10K

אוקטובר 2017
9,993 כללי 1,378 גיל 2,319 בנשים גיל 34

10K

פברואר 2017
3,957 כללי 252 גיל 541 בנשים גיל 34

10K

ינואר 2017
1,128 כללי 11 גיל 332 בנשים גיל 19

10K

נובמבר 2016
6,528 כללי 589 גיל 970 בנשים גיל 33

10K

נובמבר 2016
10,188 כללי 1,353 גיל 2,325 בנשים גיל 26

10K

מרץ 2016
370 כללי 4 גיל 52 בנשים

10K

פברואר 2016

56:20

תוצאת השנה
3,292 כללי 187 גיל 428 בנשים גיל 33

10K

אוקטובר 2015
5,382 כללי 545 גיל 899 בנשים

10K

פברואר 2015

57:40

תוצאת השנה
3,388 כללי 189 גיל 463 בנשים גיל 32

10K

אפריל 2014

1:10:00

תוצאת השנה
279 כללי 6 גיל 45 בנשים

10K

אוקטובר 2013

1:03:59

תוצאת השנה
11,282 כללי 1,220 גיל 1,969 בנשים גיל 27

10K

יולי 2013
752 כללי גיל 27


10K

מאי 2013
216 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2013
9,440 כללי 2,489 בנשים גיל 20

10K

אוקטובר 2012

1:04:57

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אפריל 2010
424 כללי

10K

מרץ 2010

54:31

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2012

8:39

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

1:55:26

תוצאת השנה
3,270 כללי 143 גיל 421 בנשים גיל 21

21.1K

פברואר 2018

1:57:43

תוצאת השנה
3,281 כללי 86 גיל 408 בנשים גיל 40

21.1K

פברואר 2018
6,562 כללי 197 גיל 1,404 בנשים גיל 35

21.1K

פברואר 2017

1:50:16

שיא אישי
1,937 כללי 829 גיל 1,797 בגברים גיל 23

21.1K

פברואר 2014

2:26:07

תוצאת השנה
7,067 כללי 431 גיל 1,390 בנשים גיל 28

קפיצה לגובה

תוצאות נוספות

מרץ 2018
1,767 כללי 1,767 גיל 1,767 בנשים גיל 30

מרץ 2018
66 כללי 66 גיל 66 בנשים גיל 28

מרץ 2018
48 כללי 4 גיל 45 בגברים גיל 15

נובמבר 2017
35 כללי 9 גיל 30 בגברים

30 כללי 27 גיל 27 בגברים גיל 14

מאי 2017
1,092 כללי 221 גיל 221 בנשים

אפריל 2017
55 כללי 55 גיל 55 בנשים גיל 27

ינואר 2017
20 כללי 14 גיל 18 בגברים

אפריל 2016
169 כללי 169 גיל 169 בנשים גיל 26

אפריל 2016
1,106 כללי 1,106 גיל 1,106 בנשים גיל 27

ינואר 2016
37 כללי 16 גיל 35 בגברים

נובמבר 2015
51 כללי 16 גיל 37 בגברים

אוקטובר 2015
23 כללי 23 גיל 23 בגברים

יוני 2015
31 כללי 31 גיל 31 בגברים גיל 12

מאי 2015
980 כללי 510 גיל 530 בגברים גיל 23

438 כללי 11 גיל 76 בנשים

ינואר 2015
32 כללי 13 גיל גיל 12

377 כללי 216 גיל 218 בגברים

נובמבר 2014
15 כללי 5 גיל 16 בגברים

אוקטובר 2014
6,167 כללי 3,119 גיל 5,436 בגברים

אוקטובר 2014
8,546 כללי 896 גיל 1,496 בנשים

אוקטובר 2014
11,388 כללי 1,599 גיל 2,748 בנשים






67 כללי 2 גיל 14 בנשים

נובמבר 2013
1,187 כללי 49 גיל 862 בגברים























1.5
נובמבר 2010
109 כללי 10 גיל גיל 11

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מור לוי