מוטי מזרחי

תוצאות אחרונות

מוטי מזרחי

21.1K

מרץ 2019
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 39

21.1K

מרץ 2019
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 39

10K

מרץ 2019

37:07

תוצאת השנה
21 כללי 14 גיל 19 בגברים גיל 39

5K

5K

מאי 2018

18:41

תוצאת השנה
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 38

5K

אוקטובר 2017

22:37

תוצאת השנה
26 כללי 3 גיל 22 בגברים

5K

יולי 2015

22:57

תוצאת השנה
17 כללי 14 גיל 17 בגברים

5K

נובמבר 2014

30:29

תוצאת השנה
192 כללי 112 גיל 157 בגברים גיל 26

5K

פברואר 2013

16:31

תוצאת השנה

5K

מאי 2012

15:25

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2010
1 כללי 1 גיל

5K

יולי 2010

5K

יולי 2010

14:52

שיא אישי

5K

אוגוסט 2009

16:28

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל

5K

אוגוסט 2008

16:41

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2019

37:07

תוצאת השנה
21 כללי 14 גיל 19 בגברים גיל 39

10K

יוני 2018
12 כללי 6 גיל 12 בגברים גיל 38

10K

מאי 2018
22 כללי 6 גיל 20 בגברים גיל 38

10K

אפריל 2018

34:35

תוצאת השנה
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2018
18 כללי 13 גיל 18 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2017
137 כללי 23 גיל 121 בגברים גיל 40

10K

אפריל 2017
33 כללי 12 גיל 32 בגברים

10K

מרץ 2017
1,800 כללי 699 גיל גיל 29

10K

ינואר 2017

33:01

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 38

10K

מאי 2016
67 כללי 21 גיל 63 בגברים

10K

ינואר 2016

32:51

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 36

10K

ינואר 2016
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

אוגוסט 2015

32:59

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מאי 2015
1,102 כללי 196 גיל 789 בגברים

10K

מרץ 2015
2,741 כללי 904 גיל 2,283 בגברים גיל 21

10K

נובמבר 2014
4 כללי 2 גיל 5 בגברים

10K

מאי 2014

32:08

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מאי 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

מרץ 2014
3,020 כללי 1,120 גיל 2,657 בגברים גיל 26

10K

דצמבר 2013
12 כללי 1 גיל 528 בגברים

10K

נובמבר 2013
18 כללי 4 גיל 17 בגברים

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
7,431 כללי 3,996 גיל 6,639 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
14,988 כללי 909 גיל 11,287 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2013
88 כללי 85 בגברים גיל 33

10K

פברואר 2013
22 כללי 21 בגברים גיל 33

10K

פברואר 2013

34:03

תוצאת השנה
4 כללי גיל 33

10K

ינואר 2013
32 כללי גיל 33

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
1 כללי 1 גיל

10K

מאי 2012
2 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012

31:25

תוצאת השנה
2 כללי גיל 32

10K

מאי 2012
1 כללי גיל 32


10K

מאי 2012
5 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2012
1 כללי גיל 32

10K

אפריל 2012
1 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2012
5 כללי גיל 32

10K

פברואר 2012
2 כללי גיל 32


10K

מאי 2011
125 כללי 42 גיל גיל 31

10K

אפריל 2011

10K

אפריל 2011
1 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2011
10 כללי גיל 31

10K

מרץ 2011
5 כללי 2 גיל


10K

פברואר 2011

31:56

תוצאת השנה


10K

אוקטובר 2010

32:12

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2010
1 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2010
2 כללי 1 גיל

10K

יוני 2010

10K

מאי 2010
1 כללי 1 גיל10K

אפריל 2010
201 כללי 65 גיל


10K

פברואר 2010
6 כללי 6 גיל

10K

ספטמבר 2009

43:26

תוצאת השנה
55 כללי 8 גיל


10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006
10 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2006

32:01

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2004
8 כללי 7 גיל

10K

אוקטובר 2004

31:42

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

10K

אוגוסט 2004

10K

פברואר 2004
6 כללי 6 גיל

10K

מאי 2003
313 כללי 140 גיל

10K

פברואר 2003

32:14

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל

10K

אוקטובר 2002

31:45

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2002
53 כללי 34 גיל

10K

אפריל 2002
251 כללי 104 גיל

10K

פברואר 2002
1 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002
20 כללי גיל 25

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
6 כללי גיל 21

10K

מרץ 2001

31:07

שיא אישי
5 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2001
6 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2000

32:22

תוצאת השנה
8 כללי גיל 20

10K

פברואר 2000
3 כללי 3 גיל גיל 20


10K

פברואר 1999

32:39

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל גיל 19

10K

פברואר 1998

35:22

תוצאת השנה
18 כללי 4 גיל גיל 18

10K

נובמבר 1997

35:05

תוצאת השנה
25 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 1997
30 כללי 22 גיל

10K

נובמבר 1995

39:33

תוצאת השנה
50 כללי 5 גיל

15K

15K

נובמבר 2016

51:19

תוצאת השנה
14 כללי 6 גיל 14 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2014

50:11

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 34

15K

נובמבר 2011

53:50

תוצאת השנה
16 כללי גיל 31

15K

אפריל 2010

48:34

שיא אישי

15K

נובמבר 2005

53:05

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 39

21.1K

מרץ 2019
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2019

1:12:15

תוצאת השנה
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2019
4,064 כללי 1,560 גיל 3,467 בגברים גיל 32

21.1K

ינואר 2019
93 כללי 40 גיל 88 בגברים גיל 39

21.1K

אפריל 2018

1:09:46

שיא אישי
39 כללי 2 גיל 37 בגברים

21.1K

מרץ 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21.1K

מרץ 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2018
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 38

21.1K

ינואר 2018
82 כללי 42 גיל 78 בגברים גיל 38

21.1K

נובמבר 2017

1:12:12

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2017
17 כללי 11 גיל 17 בגברים גיל 37

21.1K

נובמבר 2016

1:17:47

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 37

21.1K

נובמבר 2015

1:12:31

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21.1K

פברואר 2015
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 35

21.1K

פברואר 2015
2,665 כללי 1,289 גיל 2,418 בגברים גיל 38

21.1K

דצמבר 2014
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

21.1K

נובמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21.1K

ספטמבר 2014

1:10:43

תוצאת השנה
9 כללי 3 גיל גיל 34

21.1K

פברואר 2014
5,923 כללי 2,566 גיל 4,975 בגברים גיל 37

21.1K

מרץ 2013

2:07:04

תוצאת השנה
4,228 כללי 3,725 בגברים גיל 36

21.1K

אפריל 2011

1:10:02

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2011

21.1K

מאי 2010
2 כללי גיל 30

21.1K

פברואר 2010
6 כללי 5 גיל

21.1K

פברואר 2010

1:10:26

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

21.1K

יולי 2009

1:14:12

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

1:17:28

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2004

1:13:31

תוצאת השנה
7 כללי גיל 24

מרתון

42.2K

מאי 2018

4:38:57

תוצאת השנה

42.2K

אפריל 2017

4:14:02

תוצאת השנה
4,247 כללי 572 גיל 4,033 בגברים גיל 37

42.2K

ספטמבר 2016
14,797 כללי 2,201 גיל 13,607 בגברים

42.2K

אפריל 2016

3:42:39

תוצאת השנה
8,237 כללי 7,593 בגברים

42.2K

מרץ 2015

3:28:59

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2014

2:38:48

שיא אישי
181 כללי 58 גיל 163 בגברים

תוצאות נוספות


נובמבר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36

21k
אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

אוקטובר 2014
4,622 כללי 2,464 גיל 4,206 בגברים

אוקטובר 2014
8,679 כללי 597 גיל 7,136 בגברים


נובמבר 2011
2 כללי 1 גיל גיל 31

אוקטובר 2010

מאי 2010
1 כללי 1 גיל

דצמבר 2009
1 כללי גיל 29


ינואר 2002
2 כללי 2 גילאפריל 2000
5 כללי 1 גיל גיל 18

אפריל 2000

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מוטי מזרחי