מארי אליאס

תוצאות אחרונות

מארי אליאס
אוקטובר 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

יוני 2018
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

5K

5K

מאי 2013

17:54

תוצאת השנה
22 כללי גיל 32

5K

נובמבר 2010

20:13

תוצאת השנה
15 כללי גיל 29

5K

אפריל 2009

17:47

שיא אישי

5K

אוקטובר 2008
10 כללי גיל 27

5K

פברואר 2008

18:48

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007

22:06

תוצאת השנה
60 כללי גיל 26

10K

10K

מרץ 2018
26 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 30

10K

פברואר 2018

37:36

תוצאת השנה
50 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

10K

פברואר 2018
10 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אוקטובר 2017
28 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36

10K

מרץ 2017
5 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מרץ 2017

36:46

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 36

10K

פברואר 2017
4 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מרץ 2016
7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

10K

מרץ 2016

36:39

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 72 בנשים

10K

אוקטובר 2015
32 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2015

37:21

תוצאת השנה
40 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

פברואר 2015
13 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

נובמבר 2014
19 כללי 2 גיל 2 בנשים

10K

ספטמבר 2014
3 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 33

10K

מאי 2014
22 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מרץ 2014
23 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 33

10K

מרץ 2014
24 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 32

10K

פברואר 2014
10 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 33

10K

ינואר 2014

35:39

תוצאת השנה
27 כללי 2 בנשים גיל 33


10K

דצמבר 2013

36:11

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל 120 בנשים

10K

נובמבר 2013
11 כללי 1 בנשים

10K

אוקטובר 2013
26 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 32

10K

אוקטובר 2013
24 כללי גיל 32


10K

אפריל 2013
13 כללי 1 גיל גיל 32

10K

אפריל 2013
7 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2013
16 כללי גיל 32

10K

אוקטובר 2012

36:51

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012
26 כללי גיל 31

10K

מאי 2012
9 כללי 1 גיל

10K

מאי 2012
32 כללי 1 גיל
10K

פברואר 2012
15 כללי 1 גיל גיל 31

10K

מאי 2011

35:26

שיא אישי
4 כללי 1 גיל גיל 30

10K

מאי 2011
27 כללי 1 גיל גיל 30

10K

אפריל 2011
8 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2011


10K

ינואר 2011
8 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2010
61 כללי גיל 29

10K

מאי 2010
17 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010

10K

אפריל 2010
17 כללי

10K

אפריל 2010

37:15

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2010


10K

נובמבר 2009
34 כללי גיל 28

10K

מאי 2009

10K

אפריל 2009

36:14

תוצאת השנה
13 כללי 1 בנשים גיל 28

10K

אפריל 2009


10K

מרץ 2009
11 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2009
21 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2009

10K

אוקטובר 2008

37:39

תוצאת השנה
30 כללי גיל 27

10K

ספטמבר 2008
25 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2008

10K

נובמבר 2007
32 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2007

44:08

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2016

57:29

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 35

15K

נובמבר 2013

57:38

תוצאת השנה
50 כללי 3 בנשים גיל 32

15K

אפריל 2010

57:20

שיא אישי

15K

נובמבר 2009

58:13

תוצאת השנה
49 כללי גיל 28

15K

נובמבר 2008

57:59

תוצאת השנה
37 כללי גיל 27

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2016

1:22:29

שיא אישי

21.1K

מרץ 2015

1:27:39

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 33

21.1K

מרץ 2013

1:22:50

תוצאת השנה
35 כללי 3 בנשים גיל 32


21.1K

נובמבר 2008

1:23:21

תוצאת השנה
25 כללי 2 גיל גיל 27

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

יוני 2018
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

אפריל 2018
3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

אפריל 2018
2 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37


ינואר 2018
3 כללי 1 גיל 3 מגדר

נובמבר 2017
15 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36

אוקטובר 2017
2 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36

ספטמבר 2017
2 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36יוני 2017
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36

9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36

מרץ 2017
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36

8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

נובמבר 2016
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

ספטמבר 2016
15 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

ספטמבר 2016
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

יוני 2016
3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

יוני 2016
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35


7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

מרץ 2016

אוקטובר 2015
4 כללי 1 גיל 1 בנשים

ספטמבר 2015
6 כללי 1 גיל 1 בנשים


יוני 2015
5 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 34

יוני 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 34

מאי 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 34

מאי 2015
2 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 34

אפריל 2015
2 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 34

אוקטובר 2014
7 כללי 1 גיל 1 בנשים

יוני 2014
10 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 33

נובמבר 2013
112 כללי 112 בנשים גיל 32

אוקטובר 2012
אוקטובר 2008

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מארי אליאס