מאיר לוי

תוצאות אחרונות

מאיר לוי

10K

לפני 21 ימים
420 כללי 95 גיל 362 בגברים גיל 30

25K
לפני 28 ימים
40 כללי 12 גיל 37 מגדר

42.2K

מרץ 2019

3:53:11

תוצאת השנה
292 כללי 54 גיל 272 בגברים גיל 49

5K

5K

אפריל 2017

33:21

תוצאת השנה
101 כללי 14 גיל 83 בגברים

5K

מאי 2016

35:08

תוצאת השנה
392 כללי 112 גיל 294 בגברים

5K

נובמבר 2012

33:07

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2011
97 כללי גיל 35

5K

נובמבר 2011

26:19

שיא אישי
35 כללי 34 גיל גיל 11

5K

נובמבר 2010

29:54

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 21 ימים
420 כללי 95 גיל 362 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2019
207 כללי 24 גיל 204 בגברים גיל 43

10K

ינואר 2019

42:19

שיא אישי
14 כללי 3 גיל 14 בגברים

10K

ינואר 2019
560 כללי 25 גיל 479 בגברים גיל 50

10K

נובמבר 2018
7,844 כללי 1,823 גיל 6,218 בגברים גיל 42

10K

אפריל 2018

43:57

תוצאת השנה
47 כללי 45 בגברים

10K

פברואר 2018
11,937 כללי 1,041 גיל 7,363 בגברים

10K

נובמבר 2017
318 כללי 45 גיל 261 בגברים

10K

אוקטובר 2017
952 כללי 523 גיל 890 בגברים גיל 26

10K

אוקטובר 2017
6,761 כללי 3,061 גיל 5,621 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2017
7,856 כללי 582 גיל 6,356 בגברים גיל 59

10K

אוקטובר 2017
11,893 כללי 2,631 גיל 8,698 בגברים גיל 41

10K

אוקטובר 2017
15,959 כללי 5,272 גיל 10,509 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2017
16,241 כללי 3,256 גיל 10,639 בגברים גיל 42

10K

יולי 2017
949 כללי 37 גיל 766 בגברים גיל 59

10K

יולי 2017
1,076 כללי 113 גיל 854 בגברים גיל 41

10K

מאי 2017
485 כללי 93 גיל 346 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2017

44:05

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 47

10K

מרץ 2017
3,189 כללי 221 גיל גיל 41

10K

מרץ 2017
4,071 כללי 250 גיל גיל 46

10K

פברואר 2017
10,838 כללי 341 גיל 7,112 בגברים גיל 59

10K

פברואר 2017
12,132 כללי 1,192 גיל 7,611 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2016
6,928 כללי 3,109 גיל 5,862 בגברים גיל 32

10K

נובמבר 2016
7,341 כללי 533 גיל 6,140 בגברים גיל 53

10K

מאי 2016
49 כללי 48 גיל 48 בגברים גיל 46

10K

אפריל 2016
634 כללי 131 גיל 437 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2016
3,579 כללי 1,170 גיל 2,894 בגברים גיל 20

10K

מרץ 2016

42:35

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

פברואר 2016
5,161 כללי 2,069 גיל 4,164 בגברים גיל 38

10K

נובמבר 2015
433 כללי 94 גיל 373 בגברים

10K

אוקטובר 2015
857 כללי 485 גיל 798 בגברים גיל 31

10K

אוקטובר 2015
4,697 כללי 1,118 גיל 3,978 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2015
2,942 כללי 948 גיל 2,400 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2015
923 כללי 492 גיל 877 בגברים גיל 31

10K

פברואר 2015
1,689 כללי 178 גיל 1,575 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2015
3,686 כללי 1,579 גיל 3,139 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2015

46:26

תוצאת השנה
42 כללי 17 גיל 41 בגברים

10K

דצמבר 2014

44:07

תוצאת השנה
34 כללי 13 גיל 31 בגברים גיל 44

10K

דצמבר 2014
364 כללי 33 גיל 313 בגברים

10K

מרץ 2014
1,289 כללי 132 גיל 1,101 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2014
3,510 כללי 295 גיל 507 בנשים גיל 21

10K

פברואר 2014
349 כללי 180 גיל 335 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013

55:35

תוצאת השנה
5,281 כללי 1,070 גיל 4,871 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2013
6,204 כללי 3,436 גיל 5,642 בגברים גיל 35

10K

מאי 2013
85 כללי 7 גיל

10K

אפריל 2013
166 כללי 11 גיל

10K

מרץ 2013
3,169 כללי 2,872 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2013
6,839 כללי 5,566 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012
1,239 כללי גיל 37

10K

מרץ 2012

1:01:30

תוצאת השנה
1,587 כללי 1,432 בגברים גיל 36

10K

דצמבר 2011

10K

נובמבר 2011

52:45

תוצאת השנה

10K

מאי 2011
730 כללי 89 גיל גיל 45


10K

אוקטובר 2010

54:30

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

ספטמבר 2010
204 כללי 57 גיל

10K

מאי 2010
2,277 כללי גיל 39

10K

אוקטובר 2009

58:31

תוצאת השנה

10K

יוני 2007

43:24

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2003

48:24

תוצאת השנה
44 כללי 24 גיל

15K

15K

נובמבר 2016

1:07:59

שיא אישי
608 כללי 130 גיל 567 בגברים גיל 40

15K

ינואר 2014

1:09:44

תוצאת השנה
34 כללי 12 גיל 31 בגברים

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019
2,075 כללי 900 גיל 1,883 בגברים גיל 35

21.1K

פברואר 2019

1:47:37

תוצאת השנה
11 כללי 3 גיל 11 בגברים

21.1K

מרץ 2018

1:44:34

תוצאת השנה
394 כללי 44 גיל 378 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2017
41 כללי 10 גיל 37 בגברים גיל 47

21.1K

ספטמבר 2017
76 כללי 24 גיל 73 בגברים

21.1K

פברואר 2017

1:40:06

תוצאת השנה
735 כללי 364 גיל 704 בגברים גיל 26

21.1K

פברואר 2017
978 כללי 184 גיל 934 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2017
2,775 כללי 474 גיל 2,506 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2017
3,055 כללי 1,232 גיל 2,732 בגברים גיל 33

21.1K

פברואר 2017
6,148 כללי 365 גיל 1,326 בנשים גיל 42

21.1K

פברואר 2016

2:00:24

תוצאת השנה
3,157 כללי 1,391 גיל 2,781 בגברים גיל 32

21.1K

פברואר 2015
716 כללי 86 גיל 681 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2015

1:40:26

תוצאת השנה
23 כללי 3 גיל 21 בגברים גיל 45

21.1K

נובמבר 2014
265 כללי 83 גיל 207 בגברים גיל 43

21.1K

ספטמבר 2014

1:52:48

תוצאת השנה
162 כללי 149 גיל 149 בגברים

21.1K

פברואר 2014
5,389 כללי 988 גיל 4,614 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2014
495 כללי 14 גיל 118 בנשים גיל 39

21.1K

מרץ 2013

2:26:21

תוצאת השנה
6,045 כללי 1,083 בנשים גיל 38

21.1K

אפריל 2011

1:55:24

תוצאת השנה
1,855 כללי גיל 33

21.1K

פברואר 2011
1,082 כללי

21.1K

דצמבר 2006

1:31:18

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:29:20

שיא אישי
100 כללי 73 גיל

מרתון

42.2K

מרץ 2019

3:53:11

תוצאת השנה
292 כללי 54 גיל 272 בגברים גיל 49

42.2K

פברואר 2019
819 כללי 150 גיל 760 בגברים גיל 49

42.2K

נובמבר 2018

4:11:52

תוצאת השנה
142 כללי 30 גיל 131 בגברים גיל 48

42.2K

פברואר 2018
1,365 כללי 456 גיל 1,225 בגברים גיל 34

42.2K

מרץ 2017

4:04:50

תוצאת השנה
481 כללי 88 גיל גיל 47

42.2K

נובמבר 2016

4:35:37

תוצאת השנה
244 כללי 51 גיל 222 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2007

3:49:37

שיא אישי

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

6:31:08

שיא אישי
35 כללי 34 גיל 34 בגברים

70.3

ינואר 2017

6:38:08

תוצאת השנה
169 כללי 38 גיל 161 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2017

12:52:05

שיא אישי
2,267 כללי 354 גיל 1,708 בגברים

תוצאות נוספות

25K
לפני 28 ימים
40 כללי 12 גיל 37 מגדר

33k
נובמבר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

ספטמבר 2018
10 כללי 6 גיל 9 בגברים גיל 48

391 כללי 105 גיל 332 בגברים גיל 48

אפריל 2018
293 כללי 54 גיל 275 בגברים גיל 52

ינואר 2018
11 כללי 2 גיל 11 מגדר

אוקטובר 2017
158 כללי 94 גיל 146 בגברים

מאי 2017
63 כללי 60 גיל 61 בגברים

נובמבר 2016
454 כללי 25 גיל 65 בנשים גיל 41

אוקטובר 2016
19 כללי 16 גיל 16 בגברים

16 כללי 6 גיל 16 בגברים גיל 52

מרץ 2016
576 כללי 113 גיל 533 בגברים גיל 46

פברואר 2016
22 כללי 4 גיל 22 בגברים

נובמבר 2015
73 כללי 23 גיל 68 בגברים גיל 39

מאי 2015
64 כללי 19 גיל 64 בנשים גיל 40

מאי 2015
233 כללי 148 בגברים גיל 36

מאי 2015
63 כללי 87 גיל 61 בגברים גיל 45

אוקטובר 2014
1,827 כללי 1,079 גיל 1,746 בגברים

אוקטובר 2014
6,678 כללי 3,304 גיל 5,815 בגברים

אוקטובר 2014
9,441 כללי 1,121 גיל 1,858 בנשים

אוקטובר 2014
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

מאי 2014
12 כללי 1 גיל 12 בנשים גיל 39

144 כללי 48 גיל 137 בגברים גיל 38

אוקטובר 2013
22 כללי 19 בגברים גיל 37

אוקטובר 2013
40 כללי 28 בגברים

אוקטובר 2013
57 כללי 2 בנשיםאפריל 2013
51 כללי 23 גיל גיל 29

אוקטובר 2012
58 כללי גיל 37אפריל 2012
152 כללי 114 גיל

מרץ 2011
35 כללי גיל 33


4.5
נובמבר 2010
56 כללי 6 גיל גיל 33

ינואר 2005
140 כללי 57 גיל


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

מאיר לוי