מאהר קאסם

תוצאות אחרונות

מאהר קאסם

5K

אפריל 2018
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 40

5K

מרץ 2018

17:51

שיא אישי
4 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2018

1:27:02

שיא אישי
109 כללי 24 גיל 102 בגברים גיל 40

5K

5K

אפריל 2018
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 40

5K

מרץ 2018

17:51

שיא אישי
4 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 40

5K

נובמבר 2017
11 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 39

5K

אוקטובר 2017

18:15

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 39

5K

מאי 2014

22:19

תוצאת השנה
40 כללי 32 גיל 38 בגברים גיל 36

10K

10K

נובמבר 2017
32 כללי 6 גיל 32 בגברים

10K

אפריל 2017

37:48

שיא אישי
62 כללי 19 גיל 60 בגברים


10K

אוקטובר 2016

39:47

תוצאת השנה
22 כללי 13 גיל 21 בגברים גיל 38

10K

ספטמבר 2016
24 כללי 12 גיל 24 בגברים גיל 38

10K

מאי 2015

44:36

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 37

10K

מאי 2012

42:38

תוצאת השנה
77 כללי גיל 34

10K

ינואר 2012
500 כללי גיל 34

10K

מאי 2011

43:01

תוצאת השנה
83 כללי

10K

אפריל 2010
88 כללי

10K

ינואר 2010

42:05

תוצאת השנה
241 כללי גיל 32

10K

מאי 2009

10K

ינואר 2009

41:40

תוצאת השנה

10K

ינואר 2008

43:02

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2011

1:34:39

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:27:02

שיא אישי
109 כללי 24 גיל 102 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2017

1:27:27

תוצאת השנה
92 כללי 54 גיל 88 בגברים גיל 39

21.1K

דצמבר 2011

1:39:41

תוצאת השנה

תוצאות נוספות