לילך סופר

תוצאות אחרונות

לילך סופר
33k
נובמבר 2018
138 כללי 20 גיל 22 בנשים גיל 46

10K

אוקטובר 2018
20 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 46

מאי 2018
20 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 46

10K

10K

אוקטובר 2018
20 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 46

10K

אפריל 2018
32 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 46

10K

מרץ 2018

45:22

שיא אישי
115 כללי 5 גיל 15 בנשים גיל 46

10K

אוקטובר 2017

46:45

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אוקטובר 2016

45:29

תוצאת השנה
31 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 44

10K

מאי 2016
1 כללי

10K

דצמבר 2015

46:26

תוצאת השנה
52 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2015
47 כללי 2 גיל 6 בנשים

10K

מאי 2015
84 כללי 5 בנשים גיל 43

10K

מרץ 2015
223 כללי 5 גיל 18 בנשים גיל 43

10K

דצמבר 2014

53:12

תוצאת השנה
142 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 42

10K

אוקטובר 2014
48 כללי 4 גיל 5 בנשים

15K

15K

נובמבר 2017

1:10:02

תוצאת השנה
430 כללי 4 גיל 27 בנשים גיל 45

15K

נובמבר 2016

1:09:10

שיא אישי
422 כללי 13 גיל 29 בנשים גיל 44

15K

אפריל 2016
71 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 44

15K

נובמבר 2015

1:13:13

תוצאת השנה
640 כללי 25 גיל 50 בנשים גיל 43

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2017

1:38:59

תוצאת השנה
425 כללי 4 גיל 27 בנשים גיל 45

21.1K

דצמבר 2016

1:37:27

שיא אישי
356 כללי 9 גיל 23 בנשים גיל 44

21.1K

דצמבר 2015

1:41:36

תוצאת השנה
577 כללי 8 גיל 34 בנשים גיל 43

מרתון

42.2K

ינואר 2017

3:32:37

שיא אישי
306 כללי 4 גיל 17 בנשים גיל 45

60מ

60מ

אפריל 2016

10.90

שיא אישי
34 כללי

תוצאות נוספות

33k
נובמבר 2018
138 כללי 20 גיל 22 בנשים גיל 46

מאי 2018
20 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 46

יוני 2017
45 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 45

יוני 2016
38 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 44


פברואר 2016
2 כללי

יוני 2015
33 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 43

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

לילך סופר