ליהי שריג

תוצאות אחרונות

ליהי שריג

יוני 2018
31 כללי 11 גיל 31 בנשים גיל 11

אפריל 2018
11 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 11

10K

10K

יוני 2017
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 10

10K

מרץ 2017

18:58

שיא אישי
20 כללי 7 גיל 20 בנשים גיל 10

תוצאות נוספות


יוני 2018
31 כללי 11 גיל 31 בנשים גיל 11

אפריל 2018
11 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 11

נובמבר 2017
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 10

מאי 2017
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 10

אפריל 2017
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 10

דצמבר 2016
31 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 9