ליהי הראל

תוצאות אחרונות

ליהי הראל
נובמבר 2018
640 כללי 5 גיל 62 בנשים גיל 18


21.1K

פברואר 2018

1:49:02

שיא אישי
1,754 כללי 61 גיל 157 בנשים גיל 18

2K

2K

נובמבר 2012

7:32

שיא אישי
6 כללי גיל 12

2K

פברואר 2012
11 כללי 1 גיל

2K

דצמבר 2011
15 כללי 1 גיל

2K

דצמבר 2011

8:14

תוצאת השנה

2K

מאי 2011
42 כללי 4 גיל גיל 11

2K

אוקטובר 2009

10:19

תוצאת השנה
45 כללי 7 גיל

5K

5K

ספטמבר 2016
31 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

אפריל 2016

19:43

תוצאת השנה
19 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

נובמבר 2015
68 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 15

5K

מאי 2015

19:57

תוצאת השנה

5K

מרץ 2015
15 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

5K

מאי 2014

19:15

שיא אישי

5K

פברואר 2014
25 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

5K

דצמבר 2013

20:07

תוצאת השנה
18 כללי 1 בנשים גיל 13

5K

אפריל 2012

22:54

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל

10K

10K

אפריל 2014

42:41

שיא אישי
24 כללי 1 גיל 1 בנשים

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:49:02

שיא אישי
1,754 כללי 61 גיל 157 בנשים גיל 18

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
640 כללי 5 גיל 62 בנשים גיל 18


5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 17

דצמבר 2016
9 כללי 7 גיל 9 בנשים גיל 16

אוקטובר 2016
7 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 15

אוקטובר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 16

ספטמבר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 16

ספטמבר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16


יוני 2016
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 16

מאי 2016
23 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 16

3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 16

4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

אוקטובר 2015
23 כללי 2 גיל 2 בנשים

אוקטובר 2015
5 כללי 1 גיל 1 בנשים

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

ספטמבר 2015
19 כללי 2 גיל 2 בנשים

13 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

אפריל 2015
12 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

אפריל 2015
11 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15


1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15


2 כללי 2 גיל 2 בנשים

נובמבר 2014
14 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 14


ספטמבר 2014
12 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

18 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 14

מאי 2014
7 כללי 1 גיל 1 בנשים

אפריל 2014
16 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

פברואר 2014
2 כללי 2 בנשים גיל 14

נובמבר 2013
12 כללי 12 בנשים גיל 13

אוקטובר 2013יוני 2013
2 כללי גיל 13מאי 2013
4 כללי גיל 13


דצמבר 2012
1 כללי 1 בנשים גיל 12

דצמבר 2012
22 כללי גיל 12

נובמבר 2012

ספטמבר 2012
15 כללי גיל 12


אוקטובר 2011
7 כללי גיל 11


ספטמבר 2011
18 כללי גיל 11

יוני 2008
15 כללי גיל 8

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ליהי הראל