ליאת לוי

תוצאות אחרונות

ליאת לוי

5K

לפני 16 ימים

33:30

תוצאת השנה
71 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2019

1:21:48

תוצאת השנה
12,828 כללי 779 גיל 4,916 בנשים

10K

פברואר 2019
13,336 כללי 1,871 גיל 5,246 בנשים

2K

2K

מאי 2018
256 כללי 22 גיל 157 בנשים גיל 44

2K

פברואר 2018

14:16

שיא אישי
125 כללי 8 גיל 61 בנשים

5K

5K

לפני 16 ימים

33:30

תוצאת השנה
71 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 41

5K

ספטמבר 2018

31:32

תוצאת השנה
268 כללי 28 גיל 63 בנשים גיל 34

5K

פברואר 2018
366 כללי 4 גיל 45 בנשים

5K

מאי 2016

19:29

תוצאת השנה
153 כללי 66 גיל 66 בנשים גיל 43

5K

נובמבר 2015
576 כללי 156 גיל 201 בנשים גיל 42

5K

יוני 2015

33:11

תוצאת השנה
149 כללי 49 בנשים גיל 40

5K

יוני 2015
230 כללי 103 בנשים גיל 42

5K

דצמבר 2014
264 כללי 28 גיל 60 בנשים

5K

נובמבר 2014

7:00

שיא אישי
442 כללי 108 גיל 137 בנשים גיל 43

5K

אוקטובר 2014
150 כללי 64 גיל

5K

יוני 2014
404 כללי 120 גיל 119 בנשים

5K

מאי 2014
96 כללי 3 גיל 28 בנשים

5K

פברואר 2012

30:42

תוצאת השנה

5K

יוני 2007

1:14:40

תוצאת השנה

10K

10K

פברואר 2019

1:21:48

תוצאת השנה
12,828 כללי 779 גיל 4,916 בנשים

10K

פברואר 2019
13,336 כללי 1,871 גיל 5,246 בנשים

10K

פברואר 2019
13,805 כללי 845 גיל 5,499 בנשים

10K

נובמבר 2018
14,750 כללי 1,600 גיל 5,130 בנשים גיל 42

10K

נובמבר 2018
15,518 כללי 2,998 גיל 5,621 בנשים גיל 37

10K

מרץ 2018

1:16:47

תוצאת השנה
5,286 כללי 185 גיל 1,645 בנשים גיל 42

10K

פברואר 2018
12,324 כללי 1,745 גיל 4,821 בנשים

10K

פברואר 2018
13,372 כללי 1,948 גיל 5,505 בנשים

10K

אוקטובר 2017
12,830 כללי 1,060 גיל 3,651 בנשים גיל 41

10K

יוני 2017
216 כללי 15 גיל 47 בנשים

10K

מאי 2017
72 כללי 2 גיל 5 בנשים

10K

מאי 2017

58:31

תוצאת השנה

10K

מרץ 2017
4,959 כללי 176 גיל גיל 41

10K

פברואר 2017
9,860 כללי 584 גיל 3,117 בנשים גיל 41

10K

דצמבר 2016

59:01

תוצאת השנה
399 כללי 11 גיל 41 בנשים

10K

אפריל 2016
107 כללי 6 גיל 9 בנשים גיל 45

10K

דצמבר 2015
268 כללי 27 גיל 71 בנשים גיל 45

10K

נובמבר 2015
903 כללי 121 גיל 174 בנשים

10K

נובמבר 2015
288 כללי 10 גיל 22 בנשים

10K

אוקטובר 2015
9,461 כללי 846 גיל 2,863 בנשים

10K

אוקטובר 2015
10,797 כללי 2,017 גיל 3,680 בנשים

10K

אוקטובר 2015
131 כללי 3 גיל 10 בנשים

10K

יולי 2015
58 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 44

10K

מאי 2015

54:36

שיא אישי

10K

מאי 2015
703 כללי 43 גיל 109 בנשים

10K

מאי 2015
110 כללי 2 גיל 7 בנשים

10K

אפריל 2015
159 כללי 28 בנשים גיל 44

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015
126 כללי 8 גיל

10K

פברואר 2015
6,838 כללי 373 גיל 1,969 בנשים גיל 44

10K

פברואר 2015
8,719 כללי 378 גיל 3,132 בנשים גיל 45

10K

דצמבר 2014

55:17

תוצאת השנה
73 כללי 2 גיל 4 בנשים

10K

דצמבר 2014
214 כללי 3 גיל 13 בנשים

10K

דצמבר 2014
270 כללי 10 גיל 53 בנשים גיל 44

10K

ספטמבר 2014
617 כללי 27 גיל 71 בנשים גיל 44

10K

ספטמבר 2014
16 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 43

10K

יוני 2014
784 כללי 243 בנשים גיל 43

10K

מאי 2014
119 כללי 12 גיל 23 בנשים

10K

מאי 2014
92 כללי 4 גיל 8 בנשים

10K

מאי 2014
80 כללי 14 בנשים גיל 43

10K

מאי 2014
1,071 כללי 89 גיל 190 בנשים

10K

מאי 2014
1,433 כללי 164 גיל 362 בנשים

10K

פברואר 2014
7,871 כללי 290 גיל 1,648 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2014
12,731 כללי 776 גיל 4,385 בנשים גיל 44

10K

דצמבר 2013
345 כללי 91 בנשים גיל 43

10K

נובמבר 2013

59:09

תוצאת השנה
139 כללי 7 גיל 15 בנשים

10K

נובמבר 2013
348 כללי 10 גיל 38 בנשים

10K

אוקטובר 2013
12,948 כללי 1,644 גיל 2,685 בנשים גיל 38

10K

אוקטובר 2013
13,334 כללי 801 גיל 2,857 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2013
17,781 כללי 1,471 גיל 5,319 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2013
227 כללי גיל 40

10K

יולי 2013
985 כללי גיל 38


10K

מרץ 2013
7,731 כללי 1,649 בנשים גיל 40

10K

מרץ 2013
10,779 כללי 3,251 בנשים גיל 38

10K

דצמבר 2012

10K

אוקטובר 2012

59:49

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
6,392 כללי גיל 34

10K

מאי 2011

58:33

תוצאת השנה
311 כללי 7 גיל גיל 27

10K

נובמבר 2010
101 כללי 14 גיל גיל 38

10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010

58:57

תוצאת השנה
244 כללי 7 גיל

10K

דצמבר 2009
203 כללי גיל 38

10K

אוקטובר 2009

58:32

תוצאת השנה


10K

ינואר 2008

56:29

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005

1:08:12

תוצאת השנה
1,229 כללי 39 גיל

15K

15K

אוקטובר 2018

1:50:44

תוצאת השנה
771 כללי 166 גיל 185 בנשים גיל 45

15K

נובמבר 2016

1:50:45

תוצאת השנה
2,783 כללי 333 גיל 716 בנשים גיל 43

15K

אפריל 2016
597 כללי 58 גיל 130 בנשים גיל 46

15K

נובמבר 2012

1:44:05

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2011

1:32:45

שיא אישי
287 כללי גיל 40

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018

2:30:35

תוצאת השנה
804 כללי 74 גיל 257 בנשים גיל 45

21.1K

מרץ 2018
3,826 כללי 488 גיל 2,918 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2017

2:46:20

תוצאת השנה
4,470 כללי 217 גיל גיל 46

21.1K

פברואר 2017
7,603 כללי 420 גיל 2,055 בנשים גיל 47

21.1K

דצמבר 2016

2:31:08

תוצאת השנה
2,187 כללי 136 גיל 446 בנשים גיל 43

21.1K

דצמבר 2016
2,275 כללי 116 גיל 499 בנשים גיל 46

21.1K

אוגוסט 2015
440 כללי 68 גיל 68 בנשים

21.1K

יוני 2015
308 כללי 48 בנשים גיל 44

21.1K

ינואר 2015

2:04:27

שיא אישי
206 כללי 10 גיל 20 בנשים

21.1K

דצמבר 2014
153 כללי 9 גיל 18 בנשים


21.1K

יוני 2014

2:10:01

תוצאת השנה
254 כללי 35 בנשים גיל 43

21.1K

אפריל 2014
24 כללי 3 בנשים גיל 43

21.1K

דצמבר 2013

2:14:14

תוצאת השנה
320 כללי 21 גיל 39 בנשים גיל 42

21.1K

יולי 2013
1,044 כללי גיל 42


21.1K

מרץ 2013
5,859 כללי 1,013 בנשים גיל 42


21.1K

דצמבר 2012

2:20:07

תוצאת השנה

21.1K

אוקטובר 2012
283 כללי 15 גיל גיל 41

21.1K

דצמבר 2011

2:10:58

תוצאת השנה


21.1K

אפריל 2011
3,536 כללי גיל 40

21.1K

אוגוסט 2010

2:11:42

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2010
1,555 כללי גיל 39


21.1K

פברואר 2010
215 כללי 18 גיל

21.1K

דצמבר 2009

2:09:30

תוצאת השנה21.1K

דצמבר 2008

2:22:13

תוצאת השנה
1,053 כללי 25 גיל

21.1K

נובמבר 2008
2,046 כללי 46 גיל גיל 37


21.1K

נובמבר 2007

2:18:46

תוצאת השנה
1,647 כללי גיל 36

מרתון

42.2K

ספטמבר 2017

5:25:10

תוצאת השנה
36,446 כללי 9,696 בנשים

42.2K

פברואר 2016

4:38:17

תוצאת השנה
1,282 כללי 27 גיל 137 בנשים גיל 45

42.2K

מרץ 2015
1,011 כללי 24 גיל 130 בנשים גיל 44

42.2K

פברואר 2015

4:45:58

תוצאת השנה
1,540 כללי 49 גיל 159 בנשים גיל 44

42.2K

מרץ 2014
1,356 כללי 32 גיל 176 בנשים גיל 43

42.2K

פברואר 2014

4:51:42

תוצאת השנה
1,842 כללי 41 גיל 168 בנשים גיל 43

42.2K

אוקטובר 2013

4:36:35

שיא אישי
9,604 כללי

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2016

8:42:35

תוצאת השנה
663 כללי 21 גיל 79 בנשים

70.3

אוקטובר 2015

6:53:24

שיא אישי
193 כללי 5 גיל 20 בנשים גיל 44

70.3

אוקטובר 2012

7:16:47

תוצאת השנה
154 כללי גיל 41

70.3

ינואר 2012
368 כללי 10 גיל גיל 41

70.3

ינואר 2011

8:52:48

תוצאת השנה
114 כללי 8 גיל גיל 40

70.3

מאי 2010

7:22:10

תוצאת השנה

70.3

ינואר 2010
212 כללי 5 גיל גיל 39

70.3

מאי 2009

7:19:56

תוצאת השנה

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2016

16:17:18

שיא אישי
2,967 כללי 79 גיל

איש ברזל

יולי 2012

16:24:04

תוצאת השנה
1,989 כללי 455 גיל גיל 40

תוצאות נוספות

10k
פברואר 2019
161 כללי 19 גיל 50 בנשים

נובמבר 2018
152 כללי 77 גיל 77 בנשים גיל 38

נובמבר 2018
2,061 כללי 132 גיל 520 בנשים גיל 45

אוקטובר 2016
731 כללי 161 גיל 161 בנשים גיל 43

18k
יולי 2016
347 כללי 30 גיל 56 בנשים

מרץ 2016
2,539 כללי 65 גיל 373 בנשים גיל 45

117 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 44

אוקטובר 2015
103 כללי 7 גיל 11 בנשים

אוקטובר 2015
228 כללי 14 גיל גיל 44

ספטמבר 2015
105 כללי 6 גיל 13 בנשים

אוגוסט 2015
182 כללי 17 בנשים גיל 44

יוני 2015
83 כללי 20 גיל 83 בנשים גיל 44

יוני 2015
128 כללי 27 גיל 44 בנשים גיל 45

מאי 2015
69 כללי 20 גיל 69 בנשים גיל 44

מאי 2015
61 כללי 15 גיל 61 בנשים גיל 44

מאי 2015
92 כללי 9 בנשים גיל 44

מאי 2015
169 כללי 61 בנשים גיל 42

מרץ 2015
21 כללי 10 גיל 10 בנשים

פברואר 2015
179 כללי 14 גיל 26 בנשים גיל 44

אוקטובר 2014
9,193 כללי 1,049 גיל 1,751 בנשים

אוקטובר 2014
14,921 כללי 1,334 גיל 4,719 בנשיםמאי 2014
48 כללי 13 גיל 48 בנשים גיל 43

מאי 2014
139 כללי 8 גיל 16 בנשים

מאי 2014
55 כללי 12 גיל 55 בנשים גיל 43

אפריל 2014
185 כללי 23 בנשים גיל 43

ינואר 2014
355 כללי 51 בנשים


מאי 2013
126 כללי 11 גיל גיל 42

מאי 2013
143 כללי 15 גיל גיל 42


נובמבר 2011
296 כללי גיל 40

נובמבר 2011
232 כללי 12 גיל גיל 40


ספטמבר 2011
149 כללי 16 בנשים גיל 40

אפריל 2011
52 כללי גיל 40

מרץ 2011
55 כללי גיל 40


אוקטובר 2010
119 כללי גיל 39

אוקטובר 2010
אפריל 2010
49 כללי גיל 39

אוקטובר 2009
306 כללי 15 גיל

אוקטובר 2009
132 כללי גיל 38

ספטמבר 2009
106 כללי גיל 38


יוני 2008
183 כללי גיל 37

יוני 2002
60 כללי גיל 43


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ליאת לוי