ליאל יוסף

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

ליאל יוסף
אפריל 2017
131 כללי 4 גיל 38 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 15

תוצאות נוספות

אפריל 2017
131 כללי 4 גיל 38 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 15