ליאור לוי

תוצאות אחרונות

ליאור לוי

10K

לפני 4 ימים

1:04:21

תוצאת השנה
2,831 כללי 197 גיל 513 בנשים

21.1K

לפני 25 ימים

53:31

שיא אישי
8,920 כללי 2,521 גיל 6,369 בגברים

21.1K

לפני 25 ימים
1,607 כללי 731 גיל 1,484 בגברים גיל 27

2K

2K

מרץ 2018

12:45

שיא אישי

2K

מרץ 2018
97 כללי 6 גיל 62 בגברים גיל 42

2K

אפריל 2016

14:54

תוצאת השנה
40 כללי 7 גיל 31 בגברים

2K

אפריל 2016
258 כללי 18 גיל 100 בנשים גיל 8

2K

אוקטובר 2015
83 כללי 14 גיל 31 בנשים

2K

מאי 2015

15:33

תוצאת השנה
139 כללי 14 גיל 44 בנשים

2K

פברואר 2015
216 כללי 86 גיל 136 בנשים גיל 18

5K

5K

יולי 2017

43:53

תוצאת השנה
331 כללי 24 גיל 143 בגברים גיל 18

5K

מאי 2016

16:32

תוצאת השנה
65 כללי 49 גיל 49 בגברים גיל 42

5K

מרץ 2016
1,585 כללי 61 גיל 627 בנשים גיל 18

5K

נובמבר 2015

9:38

שיא אישי
123 כללי 62 בנשים גיל 6

5K

יולי 2015
107 כללי 6 גיל 21 בנשים

5K

מאי 2015
135 כללי 119 גיל 118 בגברים גיל 33

5K

ספטמבר 2012

24:27

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2009

26:55

תוצאת השנה
235 כללי 8 גיל

10K

10K

לפני 4 ימים

1:04:21

תוצאת השנה
2,831 כללי 197 גיל 513 בנשים

10K

לפני 25 ימים
12,121 כללי 1,655 גיל 4,486 בנשים

10K

לפני 25 ימים
13,535 כללי 1,899 גיל 5,369 בנשים

10K

פברואר 2019
479 כללי 83 גיל 389 בגברים גיל 40

10K

נובמבר 2018
314 כללי 26 גיל 105 בנשים גיל 40

10K

נובמבר 2018
3,344 כללי 1,663 גיל 2,979 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2018
12,097 כללי 2,019 גיל 3,617 בנשים גיל 28

10K

אפריל 2018

47:45

תוצאת השנה
162 כללי 153 בגברים

10K

אפריל 2018
305 כללי 285 בגברים

10K

מרץ 2018
1,197 כללי 512 גיל 1,098 בגברים גיל 26

10K

מרץ 2018
5,764 כללי 525 גיל 3,830 בגברים גיל 18

10K

פברואר 2018
11,097 כללי 3,120 גיל 7,070 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2017
3,729 כללי 1,875 גיל 3,314 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2017
12,396 כללי 178 גיל 3,426 בנשים גיל 18

10K

יולי 2017
978 כללי 373 גיל 788 בגברים גיל 25

10K

יוני 2017
284 כללי 84 גיל 221 בגברים גיל 40

10K

יוני 2017
243 כללי 3 גיל 66 בנשים

10K

אפריל 2017
476 כללי 2 גיל 121 בנשים גיל 18

10K

מרץ 2017
812 כללי 342 גיל גיל 25

10K

מרץ 2017
3,666 כללי 365 גיל גיל 27

10K

פברואר 2017

51:32

תוצאת השנה
1,757 כללי 899 גיל 1,626 בגברים גיל 32

10K

פברואר 2017
6,111 כללי 728 גיל 4,861 בגברים גיל 40

10K

מרץ 2016
2,345 כללי 145 גיל 274 בנשים גיל 26

10K

מרץ 2016

49:25

תוצאת השנה
369 כללי 134 גיל 329 בגברים גיל 21

10K

מרץ 2016
217 כללי 149 גיל 274 בגברים

10K

אוקטובר 2015
4,206 כללי 1,939 גיל 3,617 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2015
4,275 כללי 1,964 גיל 3,670 בגברים גיל 26

10K

מאי 2015

48:01

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2015
296 כללי 17 גיל

10K

פברואר 2015
1,715 כללי 871 גיל 1,598 בגברים גיל 33

10K

פברואר 2015
3,609 כללי 1,562 גיל 3,090 בגברים גיל 33

10K

מרץ 2014
2,416 כללי 150 גיל 2,170 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2014
4,296 כללי 98 גיל 806 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2014

43:04

תוצאת השנה
240 כללי 61 גיל 231 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2014
6,095 כללי 53 גיל 923 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2014
7,104 כללי 3,066 גיל 5,798 בגברים גיל 32

10K

פברואר 2014
10,510 כללי 475 גיל 2,974 בנשים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
8,673 כללי 4,505 גיל 7,589 בגברים גיל 31

10K

מאי 2013

47:23

תוצאת השנה


10K

מרץ 2013
1,921 כללי 1,789 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2013
2,398 כללי 2,201 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2013
3,578 כללי 3,223 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2013
4,396 כללי 3,883 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2013
5,374 כללי 4,626 בגברים גיל 31

10K

מרץ 2013
7,688 כללי 1,631 בנשים גיל 15

10K

פברואר 2013
142 כללי 130 גיל

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012
468 כללי גיל 43

10K

מרץ 2012
1,390 כללי גיל 43

10K

מרץ 2012
1,819 כללי גיל 37

10K

מרץ 2012
4,082 כללי גיל 30

10K

מרץ 2012

48:23

תוצאת השנה
370 כללי 345 בגברים גיל 30

10K

אוקטובר 2011

48:11

תוצאת השנה
102 כללי 23 גיל

10K

אוקטובר 2010

50:31

תוצאת השנה

10K

מאי 2010
909 כללי גיל 36

10K

מאי 2010
3,042 כללי גיל 30

10K

פברואר 2010
285 כללי 101 גיל

10K

אפריל 2009

44:11

תוצאת השנה
372 כללי 365 בגברים גיל 3410K

פברואר 2008

42:45

שיא אישי

10K

נובמבר 2007

45:39

תוצאת השנה
230 כללי גיל 32

10K

מרץ 2005

56:36

תוצאת השנה
914 כללי 535 גיל

10K

פברואר 2003

48:00

תוצאת השנה
101 כללי 35 גיל

10K

פברואר 2002

52:33

תוצאת השנה
415 כללי גיל 27

15K

15K

נובמבר 2014

1:11:45

שיא אישי
636 כללי 19 גיל 593 בגברים גיל 18

חצי מרתון

21.1K

לפני 25 ימים

53:31

שיא אישי
8,920 כללי 2,521 גיל 6,369 בגברים

21.1K

לפני 25 ימים
1,607 כללי 731 גיל 1,484 בגברים גיל 27

21.1K

פברואר 2018

2:19:29

תוצאת השנה
6,962 כללי 2,300 גיל 5,374 בגברים גיל 29

21.1K

פברואר 2018
8,054 כללי 569 גיל 2,130 בנשים גיל 19

21.1K

פברואר 2016

1:51:25

תוצאת השנה
1,717 כללי 854 גיל 1,585 בגברים גיל 34

21.1K

פברואר 2016
2,289 כללי 374 גיל 2,075 בגברים גיל 41

21.1K

דצמבר 2015
723 כללי 158 גיל 680 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2015

1:40:00

תוצאת השנה
520 כללי 278 גיל 499 בגברים גיל 18

21.1K

דצמבר 2013

1:52:01

תוצאת השנה
1,523 כללי 1,406 בגברים גיל 38

21.1K

דצמבר 2008

1:40:23

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2004

1:37:12

תוצאת השנה
132 כללי גיל 29

21.1K

דצמבר 2003

1:39:04

תוצאת השנה

60מ


60מ

מאי 2013

8.73

שיא אישי

קפיצה למרחק

תוצאות נוספות

נובמבר 2017
15 כללי 3 גיל 15 בגברים

נובמבר 2017
11 כללי 3 גיל 11 בגברים

נובמבר 2017
12 כללי 3 גיל 12 בגברים

יולי 2017
675 כללי 203 גיל 203 בנשים גיל 18

מאי 2017
481 כללי 435 גיל 436 בגברים

מרץ 2017
98 כללי 7 גיל 90 בגברים גיל 35

9k
מרץ 2017
39 כללי 4 גיל 10 בנשים

ינואר 2017
49 כללי 6 גיל 40 בגברים

אפריל 2016
133 כללי 133 גיל 133 בנשים גיל 26

מאי 2015
3,885 כללי 730 גיל 3,106 בגברים

מאי 2015
445 כללי 46 גיל 46 בנשים גיל 25

אוקטובר 2014
4,668 כללי 2,484 גיל 4,244 בגברים

אוקטובר 2014
13,209 כללי 281 גיל 3,711 בנשים

מאי 2014
109 כללי 104 בגברים גיל 39

נובמבר 2013
395 כללי 395 בגברים גיל 16

יולי 2013
18 כללי גיל 21
דצמבר 2012
162 כללי גיל 32

יולי 2012
335 כללי 300 גיל

אוקטובר 2009
38 כללי גיל 12


אפריל 2009
33 כללי גיל 12
אוקטובר 2007
23 כללי 5 גיל

נובמבר 2006
38 כללי 8 גיל


נובמבר 2003
69 כללי 28 גיל

אוקטובר 2003
8 כללי 4 גיל

אפריל 2003
81 כללי 41 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ליאור לוי