ליאור כהן

תוצאות אחרונות

ליאור כהן
30k
לפני 13 ימים
6 כללי 6 בגברים

10K

לפני 21 ימים
61 כללי 23 גיל 60 בגברים גיל 36

25K
לפני 28 ימים
53 כללי 18 גיל 48 מגדר

2K

2K

מאי 2018

12:18

תוצאת השנה
78 כללי 37 גיל 61 בגברים גיל 9

2K

מאי 2016

8:01

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 12

2K

מאי 2016
69 כללי 35 גיל 67 בגברים

2K

פברואר 2016
206 כללי 40 גיל 56 בנשים גיל 11

2K

יוני 2015

8:01

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2K

יוני 2015
111 כללי 13 גיל 64 בגברים

2K

מאי 2015
57 כללי 33 גיל 52 בגברים

2K

נובמבר 2014

9:53

תוצאת השנה
23 כללי 9 גיל 19 בגברים

2K

נובמבר 2013

9:52

תוצאת השנה

2K

אוקטובר 2012

10:33

תוצאת השנה
71 כללי 23 גיל

2K

ינואר 2011

14:32

תוצאת השנה
159 כללי 62 גיל

2K

אוקטובר 2009

13:34

תוצאת השנה
78 כללי 33 גיל

5K

5K

פברואר 2019

39:29

תוצאת השנה
300 כללי 23 גיל 243 בגברים

5K

דצמבר 2018

18:49

תוצאת השנה
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 43

5K

דצמבר 2018
119 כללי 80 גיל 96 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2018
151 כללי 64 גיל 141 בגברים גיל 12

5K

יולי 2018
112 כללי 16 גיל 61 בגברים גיל 43

5K

אפריל 2018
163 כללי 155 גיל 155 בגברים גיל 42

5K

פברואר 2018
146 כללי 2 גיל 21 בנשים

5K

פברואר 2018
426 כללי 66 גיל 268 בגברים גיל 45

5K

דצמבר 2017

18:20

תוצאת השנה
16 כללי 13 גיל 14 בגברים

5K

דצמבר 2017
107 כללי 76 גיל 87 בגברים

5K

יולי 2017
374 כללי 35 גיל 221 בנשים גיל 19

5K

יוני 2017
52 כללי 21 גיל 42 בגברים גיל 11

5K

מאי 2017
100 כללי 16 גיל 84 בגברים

5K

מרץ 2017
142 כללי 18 גיל 139 בגברים

5K

מרץ 2017
108 כללי 15 גיל 107 בגברים

5K

מרץ 2017
2,291 כללי 175 גיל גיל 15

5K

דצמבר 2016

21:49

תוצאת השנה
72 כללי 64 גיל 64 בגברים

5K

ספטמבר 2016
236 כללי 76 גיל 206 בגברים גיל 12

5K

יוני 2016
242 כללי 28 גיל 167 בגברים

5K

מאי 2016
531 כללי 171 גיל 171 בנשים גיל 26

5K

אפריל 2016
164 כללי 26 גיל 25 בנשים גיל 30

5K

דצמבר 2015
12 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 40

5K

נובמבר 2015
54 כללי 48 גיל 48 בגברים

5K

מאי 2015

5K

אפריל 2015
28 כללי 7 גיל 28 בגברים גיל 39

5K

מרץ 2015
156 כללי 115 גיל 117 בגברים גיל 42

5K

מרץ 2015
2 כללי 2 גיל

5K

מרץ 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 40

5K

מרץ 2015
232 כללי 5 גיל 189 בגברים גיל 22

5K

פברואר 2015

16:03

שיא אישי
175 כללי 28 גיל 62 בנשים

5K

דצמבר 2014
39 כללי 36 גיל 36 בגברים

5K

נובמבר 2014
86 כללי 48 גיל 77 בגברים גיל 31

5K

ספטמבר 2014

5K

מאי 2014
1,019 כללי 56 גיל 376 בנשים גיל 15

5K

אפריל 2014
109 כללי 29 גיל 89 בגברים

5K

מרץ 2014

18:28

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2013
4 כללי גיל 38

5K

ספטמבר 2013

18:35

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2012

18:15

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

5K

פברואר 2012
64 כללי 46 גיל

5K

נובמבר 2011
45 כללי גיל 22

5K

פברואר 2011

18:37

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2010
463 כללי גיל 18

5K

אוגוסט 2010

18:06

תוצאת השנה
7 כללי 4 גיל

5K

אוגוסט 2009

18:48

תוצאת השנה
13 כללי 8 גיל

5K

אוגוסט 2009
43 כללי 11 גיל

5K

יוני 2009

5K

אוגוסט 2008

24:34

תוצאת השנה
170 כללי 4 גיל

5K

ספטמבר 2007

18:52

תוצאת השנה

5K

ינואר 2007
68 כללי 23 גיל

5K

ספטמבר 2005

38:57

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2004

18:44

תוצאת השנה
22 כללי 14 גיל

5K

נובמבר 2002

20:40

תוצאת השנה
29 כללי 29 בגברים גיל 27

10K

10K

לפני 21 ימים
61 כללי 23 גיל 60 בגברים גיל 36

10K

מרץ 2019

49:31

תוצאת השנה
301 כללי 50 גיל 291 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2019
1,186 כללי 463 גיל 1,098 בגברים גיל 20

10K

פברואר 2019
8,205 כללי 2,971 גיל 5,992 בגברים

10K

פברואר 2019
11,335 כללי 951 גיל 7,347 בגברים

10K

פברואר 2019
525 כללי 83 גיל 302 בגברים

10K

ינואר 2019
216 כללי 47 גיל 170 בגברים

10K

נובמבר 2018

40:36

תוצאת השנה
104 כללי 21 גיל 103 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2018
1,777 כללי 397 גיל 1,622 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2018
136 כללי 89 גיל 129 בגברים גיל 41

10K

ספטמבר 2018
38 כללי 15 גיל 38 בגברים גיל 40

10K

אפריל 2018
780 כללי 145 גיל 641 בגברים גיל 34

10K

מרץ 2018
167 כללי 29 גיל 158 בגברים גיל 15

10K

מרץ 2018
500 כללי 71 גיל 474 בגברים גיל 19

10K

פברואר 2018
353 כללי 61 גיל 330 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2018
9,444 כללי 888 גיל 6,370 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2017
226 כללי 21 גיל 91 בנשים

10K

אוקטובר 2017

40:32

תוצאת השנה
84 כללי 59 גיל 82 בגברים גיל 34

10K

אוקטובר 2017
55 כללי 20 גיל 53 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2017
382 כללי 18 גיל 59 בנשים גיל 36

10K

אפריל 2017
525 כללי 116 גיל 482 בגברים

10K

מרץ 2017
990 כללי 91 גיל 837 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2017
1,311 כללי 175 גיל גיל 18

10K

מרץ 2017
5,233 כללי 1,471 גיל גיל 30

10K

מרץ 2017
5,549 כללי 1,524 גיל גיל 20

10K

פברואר 2017
3,745 כללי 225 גיל 480 בנשים גיל 33

10K

פברואר 2017
10,714 כללי 508 גיל 3,653 בנשים גיל 39

10K

נובמבר 2016
5,306 כללי 1,301 גיל 4,648 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2016
8,317 כללי 3,508 גיל 6,753 בגברים גיל 30

10K

אוקטובר 2016
45 כללי 24 גיל 42 בגברים גיל 38

10K

ספטמבר 2016
24 כללי 8 גיל 24 בגברים גיל 38

10K

מאי 2016
1,283 כללי 962 גיל 962 בגברים גיל 41

10K

מאי 2016
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 15

10K

אפריל 2016
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2016
2,235 כללי 248 גיל 1,981 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2016
238 כללי 19 גיל 218 בגברים גיל 41

10K

פברואר 2016
2,490 כללי 1,176 גיל 2,236 בגברים גיל 21

10K

ינואר 2016

38:41

תוצאת השנה
44 כללי 5 גיל 40 בגברים גיל 41

10K

ינואר 2016
988 כללי 243 גיל 673 בגברים גיל 20

10K

אוקטובר 2015
4,126 כללי 349 גיל 570 בנשים גיל 24

10K

מאי 2015
81 כללי 16 גיל 78 בגברים

10K

מרץ 2015
41 כללי 6 גיל 36 בגברים גיל 40

10K

מרץ 2015
932 כללי 63 גיל 221 בנשים גיל 40

10K

פברואר 2015
76 כללי 7 גיל 71 בגברים גיל 40

10K

ינואר 2015

37:28

תוצאת השנה
34 כללי 5 גיל 32 בגברים גיל 40

10K

ינואר 2015
338 כללי 120 גיל 296 בגברים גיל 38

10K

ינואר 2015
574 כללי 66 גיל 465 בגברים גיל 40

10K

דצמבר 2014
42 כללי 14 גיל 40 בגברים

10K

דצמבר 2014
6 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 39

10K

נובמבר 2014
23 כללי 8 גיל 21 בגברים

10K

אוקטובר 2014
8 כללי 7 גיל

10K

מאי 2014
395 כללי 9 גיל 44 בנשים

10K

אפריל 2014
31 כללי 8 גיל 29 בגברים גיל 39

10K

מרץ 2014
953 כללי 155 גיל 869 בגברים גיל 36

10K

מרץ 2014
1,170 כללי 305 גיל 1,032 בגברים גיל 24

10K

מרץ 2014
352 כללי 170 גיל 337 בגברים גיל 26

10K

מרץ 2014
6,712 כללי 1,781 גיל 4,521 בגברים גיל 27

10K

פברואר 2014
60 כללי 34 גיל 56 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2014
101 כללי 54 גיל 94 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2014
1,997 כללי 1,083 גיל 1,889 בגברים גיל 38

10K

פברואר 2014
11,614 כללי 1,151 גיל 7,990 בגברים גיל 41

10K

ינואר 2014

38:01

תוצאת השנה
58 כללי 54 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2013

38:16

תוצאת השנה
46 כללי 39 גיל 45 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013
266 כללי 181 גיל 260 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2013
5,089 כללי 2,912 גיל 4,707 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
33 כללי גיל 38

10K

אוקטובר 2013
417 כללי גיל 36

10K

אוקטובר 2013
1,162 כללי גיל 30

10K

אוקטובר 2013

10K

מרץ 2013
12,311 כללי 4,236 בנשים גיל 25

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

יוני 2012

39:06

תוצאת השנה

10K

מרץ 2012
101 כללי גיל 34

10K

פברואר 2012
32 כללי גיל 37

10K

פברואר 2012
33 כללי גיל 23

10K

דצמבר 2011
34 כללי 10 גיל

10K

דצמבר 2011
157 כללי 21 גיל


10K

דצמבר 2011
46 כללי גיל 22


10K

נובמבר 2011

10K

נובמבר 2011

10K

ספטמבר 2011

37:20

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010
82 כללי גיל 14

10K

יוני 2010

10K

מאי 2010
10 כללי גיל 35

10K

מאי 2010
2,397 כללי גיל 19

10K

מרץ 2010

38:10

תוצאת השנה
26 כללי 20 גיל גיל 34

10K

מרץ 2010
668 כללי 390 גיל גיל 2010K

ינואר 2010
340 כללי גיל 20

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009
118 כללי גיל 13

10K

אוקטובר 2009
49 כללי 33 גיל

10K

ספטמבר 2009
70 כללי 19 גיל

10K

מרץ 2009

36:52

שיא אישי

10K

אוגוסט 2008

58:01

תוצאת השנה10K

נובמבר 2005

10K

מרץ 2005

53:02

תוצאת השנה
324 כללי 121 גיל

10K

מרץ 2005
733 כללי 469 גיל

10K

מרץ 2005
1,309 כללי 628 גיל

10K

אוקטובר 2004
277 כללי 158 גיל

10K

אוקטובר 2004

44:56

תוצאת השנה
20 כללי 9 גיל

10K

אפריל 2004
134 כללי 23 גיל

10K

מרץ 2004
544 כללי 65 גיל

10K

אפריל 2003
143 כללי 23 גיל

10K

מרץ 2003

40:25

תוצאת השנה
139 כללי 109 גיל

10K

מרץ 2002

38:44

תוצאת השנה
42 כללי 14 גיל

10K

פברואר 2002
39 כללי 25 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
64 כללי 32 גיל

10K

פברואר 2001

40:00

תוצאת השנה
41 כללי 24 גיל

10K

אפריל 2000

37:26

תוצאת השנה
59 כללי גיל 25

10K

אפריל 2000
418 כללי גיל 28

10K

אוקטובר 1998

39:29

תוצאת השנה
42 כללי 28 גיל

15K

15K

מאי 2018

1:14:45

תוצאת השנה
37 כללי 15 גיל 36 בגברים גיל 35

15K

מרץ 2018
86 כללי 27 גיל 79 בגברים גיל 40

15K

נובמבר 2017

1:00:38

תוצאת השנה
119 כללי 28 גיל 110 בגברים גיל 42

15K

מאי 2017
113 כללי 31 גיל 105 בגברים גיל 38

15K

מאי 2017
171 כללי 51 גיל 158 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2016

1:01:55

תוצאת השנה
154 כללי 32 גיל 144 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2015

1:03:32

תוצאת השנה
192 כללי 35 גיל 181 בגברים גיל 40

15K

נובמבר 2014

1:03:26

תוצאת השנה
210 כללי 83 גיל 199 בגברים גיל 39

15K

יוני 2013

1:31:15

תוצאת השנה
202 כללי 73 גיל גיל 27

15K

נובמבר 2012

58:25

תוצאת השנה
59 כללי גיל 37

15K

נובמבר 2011

58:10

שיא אישי
64 כללי גיל 36

15K

נובמבר 2010

1:14:14

תוצאת השנה
530 כללי גיל 21

15K

נובמבר 2009

58:50

תוצאת השנה
56 כללי גיל 34

15K

נובמבר 2009
364 כללי גיל 20

15K

נובמבר 2008

1:01:15

תוצאת השנה
74 כללי גיל 33

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
65 כללי 8 גיל 62 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2019

1:22:24

שיא אישי
73 כללי 20 גיל 70 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2019
1,447 כללי 7 גיל 1,335 בגברים גיל 68

21.1K

פברואר 2019
5,167 כללי 845 גיל 4,245 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2019
691 כללי 17 גיל 148 בנשים

21.1K

ינואר 2019
35 כללי 8 גיל 35 בגברים גיל 44

21.1K

נובמבר 2018

1:25:25

תוצאת השנה
20 כללי 8 גיל 20 בגברים גיל 43

21.1K

יולי 2018
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 43

21.1K

אפריל 2018
166 כללי 22 גיל 159 בגברים גיל 43

21.1K

מרץ 2018
43 כללי 11 גיל 41 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2018
158 כללי 31 גיל 150 בגברים גיל 43

21.1K

ינואר 2018
42 כללי 9 גיל 41 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2017
2,433 כללי 450 גיל 1,893 בגברים גיל 42

21.1K

נובמבר 2017
160 כללי 37 גיל 139 בגברים גיל 41

21.1K

ספטמבר 2017

1:31:31

תוצאת השנה
13 כללי 5 גיל 13 בגברים

21.1K

יוני 2017
41 כללי 17 גיל 36 בגברים גיל 41

21.1K

מרץ 2017
81 כללי 15 גיל גיל 42

21.1K

מרץ 2017
285 כללי 38 גיל גיל 41

21.1K

מרץ 2017
781 כללי 365 גיל גיל 28

21.1K

פברואר 2017
243 כללי 50 גיל 237 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2017
2,081 כללי 390 גיל 1,926 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2017
2,962 כללי 1,200 גיל 2,658 בגברים גיל 32

21.1K

פברואר 2017
5,959 כללי 1,022 גיל 4,725 בגברים גיל 43

21.1K

יולי 2016
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2016

1:30:09

תוצאת השנה
119 כללי 63 גיל 113 בגברים גיל 28

21.1K

פברואר 2016
153 כללי 33 גיל 147 בגברים גיל 41

21.1K

נובמבר 2015
29 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 44

21.1K

אפריל 2015

1:25:58

תוצאת השנה
203 כללי 33 גיל 181 בגברים גיל 40

21.1K

מרץ 2015
52 כללי 11 גיל 47 בגברים גיל 40

21.1K

מרץ 2015
2,905 כללי 940 גיל 2,273 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2015
1,691 כללי 861 גיל 1,574 בגברים גיל 38

21.1K

מרץ 2014

1:34:26

תוצאת השנה
115 כללי 69 גיל 107 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2014
3,735 כללי 1,840 גיל 3,394 בגברים גיל 37

21.1K

דצמבר 2013

1:29:00

תוצאת השנה
164 כללי 160 בגברים גיל 38

21.1K

דצמבר 2013
728 כללי 695 בגברים גיל 27


21.1K

יולי 2013
641 כללי גיל 27

21.1K

מרץ 2013
756 כללי 727 בגברים גיל 42

21.1K

מרץ 2013
2,403 כללי 2,218 בגברים גיל 27

21.1K

דצמבר 2012

21.1K

אוקטובר 2012

1:23:27

תוצאת השנה
150 כללי 145 גיל

21.1K

מרץ 2012
114 כללי גיל 23

21.1K

דצמבר 2011

1:25:04

תוצאת השנה


21.1K

אפריל 2011

21.1K

פברואר 2011

21.1K

מאי 2010

1:40:25

תוצאת השנה
243 כללי גיל 21

21.1K

פברואר 2010
793 כללי 318 גיל

21.1K

נובמבר 2008

1:51:43

תוצאת השנה
918 כללי 529 גיל גיל 29

21.1K

נובמבר 2007

2:02:24

תוצאת השנה
1,379 כללי גיל 37

21.1K

פברואר 2002

1:29:09

תוצאת השנה
41 כללי 26 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2019

3:48:22

תוצאת השנה
665 כללי 250 גיל 630 בגברים גיל 33

42.2K

פברואר 2019
1,091 כללי 211 גיל 1,003 בגברים גיל 42

42.2K

פברואר 2017

4:13:41

תוצאת השנה
1,205 כללי 404 גיל 1,105 בגברים גיל 31

42.2K

אפריל 2016

3:00:13

תוצאת השנה
347 כללי 90 גיל 330 בגברים גיל 41

42.2K

נובמבר 2014
59 כללי 15 גיל 57 בגברים גיל 28

42.2K

אוקטובר 2014

3:15:35

תוצאת השנה
1,543 כללי 316 גיל 1,515 בגברים

42.2K

פברואר 2014
366 כללי 168 גיל 356 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2014
728 כללי 686 בגברים גיל 28

42.2K

ינואר 2014
1,390 כללי 1,263 בגברים גיל 25

42.2K

מרץ 2012

3:56:08

תוצאת השנה
647 כללי גיל 33

42.2K

אפריל 2011

3:57:56

תוצאת השנה

42.2K

אפריל 2010

3:04:47

תוצאת השנה
1,463 כללי 782 גיל

42.2K

ספטמבר 2009

2:56:43

תוצאת השנה
813 כללי 157 גיל גיל 34

42.2K

אפריל 2009
339 כללי 325 בגברים גיל 30

42.2K

נובמבר 2004

2:55:53

שיא אישי
335 כללי 78 גיל גיל 28

חצי איש ברזל

70.3

יוני 2018

4:54:10

שיא אישי
234 כללי 5 בגברים

70.3

ינואר 2018
27 כללי 3 גיל 25 בגברים

70.3

ינואר 2017

5:25:49

תוצאת השנה
21 כללי 1 גיל 20 בגברים

70.3

ינואר 2016

5:28:09

תוצאת השנה
22 כללי 4 גיל 20 בגברים

70.3

ינואר 2015

5:27:04

תוצאת השנה
27 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 40

70.3

אוקטובר 2014

70.3

ינואר 2014

5:27:55

תוצאת השנה
19 כללי 4 גיל גיל 39

70.3

ינואר 2013

5:43:58

תוצאת השנה
10 כללי 2 גיל

70.3

ינואר 2012

5:22:32

תוצאת השנה
6 כללי 3 גיל גיל 37

איש ברזל

איש ברזל

אוקטובר 2015

9:30:11

שיא אישי
155 כללי 31 גיל

60מ

קפיצה לגובה

קפיצה לגובה

פברואר 2016

1.30

שיא אישי

קפיצה למרחק

תוצאות נוספות

30k
לפני 13 ימים
6 כללי 6 בגברים

25K
לפני 28 ימים
53 כללי 18 גיל 48 מגדר


נובמבר 2018
70 כללי 17 גיל 66 בגברים גיל 43

21k
נובמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

אוקטובר 2018
66 כללי 8 גיל 58 בגברים גיל 33

אוקטובר 2018
41 כללי 4 גיל 30 בגברים גיל 43

ספטמבר 2018
19 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 33

ספטמבר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 43

51 כללי 10 גיל 51 בגברים גיל 33

יוני 2018
9 כללי 5 גיל 9 בגברים גיל 43

יוני 2018
605 כללי 225 גיל 225 בנשים

6 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 43

מאי 2018
149 כללי 38 גיל 133 בגברים

אפריל 2018
208 כללי 50 גיל 196 בגברים גיל 47


מרץ 2018
1,117 כללי 1,117 גיל 1,117 בנשים גיל 22אוקטובר 2017
395 כללי 250 גיל 353 בגברים גיל 33

אוקטובר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 42

יולי 2017
7 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 42

יולי 2017
459 כללי 271 גיל 271 בגברים גיל 34

יולי 2017
624 כללי 359 גיל 359 בגברים גיל 7

מאי 2017
1,237 כללי 934 גיל 935 בגברים

5km
מאי 2017
1,387 כללי 729 גיל 729 בנשים

אפריל 2017
1,162 כללי 1,162 גיל 1,162 בנשים גיל 39

אפריל 2017
249 כללי 249 גיל 249 בנשים גיל 53

אפריל 2017
1,401 כללי 1,401 גיל 1,401 בנשים גיל 14


דצמבר 2016
50 כללי 4 גיל 49 בגברים

21k
דצמבר 2016
200 כללי 44 גיל 184 בגברים

192 כללי 109 גיל 118 בגברים

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 41

אוקטובר 2016
37 כללי 4 גיל 31 בגברים גיל 41

אוקטובר 2016
228 כללי 26 גיל 172 בגברים גיל 39

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 41

ספטמבר 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 41

18k
יולי 2016
130 כללי 50 גיל 112 בגברים

יוני 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 41

יוני 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 41

מאי 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 41

52 כללי 31 גיל 51 בגברים גיל 45

אפריל 2016
11 כללי 5 גיל 11 בגברים גיל 12

מרץ 2016
76 כללי 10 גיל 69 בגברים גיל 41

מרץ 2016
3,860 כללי 1,188 גיל 2,968 בגברים גיל 31

מרץ 2016
352 כללי 120 גיל 327 בגברים גיל 30

ינואר 2016
63 כללי 63 גיל 63 בגברים גיל 15

דצמבר 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 40

נובמבר 2015
10 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 40

נובמבר 2015
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 40

אוקטובר 2015
104 כללי 45 גיל 97 בגברים גיל 42

אוגוסט 2015
3 כללי 3 בגברים גיל 40

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 40


מאי 2015
357 כללי 42 גיל 246 בגברים גיל 38


מאי 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 40

מאי 2015
18 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 44

מאי 2015
392 כללי 345 בגברים גיל 30

מאי 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 40

מאי 2015
13 כללי 37 גיל 12 בגברים גיל 20

מאי 2015
14 כללי 38 גיל 13 בגברים גיל 40


מרץ 2015
240 כללי 18 גילפברואר 2015
120 כללי 18 גיל 105 בגברים גיל 30


דצמבר 2014
15 כללי 27 גיל 15 בגברים גיל 39

דצמבר 2014
12 כללי 26 גיל 12 בגברים גיל 39

דצמבר 2014
12 כללי 81 גיל 12 בגברים גיל 39

דצמבר 2014
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 39

89 כללי 23 גיל 31 בגברים גיל 37

7 כללי 7 גיל 7 בגברים


ספטמבר 2014
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 34

ספטמבר 2014
34 כללי 4 גיל 27 בגברים גיל 39

ספטמבר 2014
145 כללי 129 בגברים גיל 38

25 כללי 24 גיל 22 בגברים

40 כללי 6 גיל 30 בגברים

מאי 2014
24 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 43

מאי 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 39

אפריל 2014
18 כללי 5 גיל 18 בגברים גיל 39


אפריל 2014
6 כללי 6 גילפברואר 2014


דצמבר 2013
60 כללי 38 גיל 58 בגברים גיל 36נובמבר 2013
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 38

נובמבר 2013
416 כללי 416 בנשים גיל 16

45 כללי 41 גיל 79 בגברים

נובמבר 2013
15 כללי 4 גיל 15 בגברים

נובמבר 2013
4 כללי 4 בגברים גיל 38

נובמבר 2013
22 כללי 3 גיל 20 בגברים גיל 38

אוקטובר 2013
2 כללי גיל 38


אוקטובר 2013

ספטמבר 2013
13 כללי 2 גיל גיל 38

אוגוסט 2013
5 כללי 1 גיל גיל 38

103 כללי 26 גיל גיל 37

יוני 2013
4 כללי גיל 10

12 כללי 12 בנשים גיל 42


אפריל 2013
9 כללי 5 גיל גיל 27

אפריל 2013
1 כללי 1 גיל גיל 38
11 כללי 4 גיל גיל 37
6 כללי 1 גיל גיל 37

יולי 2012
507 כללי 434 גיל
נובמבר 2010
154 כללי 99 גיל


אוקטובר 2010
64 כללי
אוקטובר 2010

אוקטובר 2010
9 כללי גיל 35

נובמבר 2009
227 כללי גיל 20

נובמבר 2009
245 כללי גיל 23


אוקטובר 2009
14 כללי 7 גיל

אוקטובר 2009
15 כללי גיל 34

אוקטובר 2009
216 כללי גיל 23

אפריל 2009
14 כללי גיל 34

מרץ 2009
529 כללי גיל 38

אוקטובר 2008
15 כללי גיל 33

פברואר 2008
53 כללי גיל 14אפריל 2005
312 כללי 162 גיל

ינואר 2005
522 כללי 269 גיל


ינואר 2004
49 כללי 48 גיל

דצמבר 2003
1 כללי גיל 28


אוקטובר 2003
13 כללי 7 גיל


ינואר 2003
55 כללי 13 גיל

דצמבר 2002
7 כללי גיל 27

נובמבר 2002
19 כללי גיל 27אוגוסט 2002
ספטמבר 2001
10 כללי גיל 26

אוגוסט 2001

אוגוסט 2001

אוגוסט 2001


דצמבר 2000
12 כללי גיל 25אפריל 2000
39 כללי 18 גיל גיל 24

ספטמבר 1999


דצמבר 1998
41 כללי 18 גיל

מאי 1998
45 כללי 22 גיל

דצמבר 1997
25 כללי 13 גיל

נובמבר 1997
34 כללי 13 גיל

אוקטובר 1997

אוגוסט 1997
37 כללי 17 גילאוקטובר 1996
79 כללי 32 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ליאור כהן