ליאור בר

תוצאות אחרונות

ליאור בר
לפני 8 ימים
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14

14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 14

10K

מרץ 2019
4,416 כללי 198 גיל 3,208 בגברים גיל 50

2K

2K

פברואר 2019

9:54

תוצאת השנה
48 כללי 18 גיל 40 בגברים גיל 15

2K

מרץ 2018

11:53

תוצאת השנה
319 כללי 6 גיל 221 בגברים גיל 15

2K

פברואר 2017

19:16

תוצאת השנה
198 כללי 33 גיל 105 בגברים

2K

נובמבר 2011

9:36

שיא אישי
68 כללי 23 גיל גיל 13

2K

ינואר 2011
145 כללי 53 גיל

2K

אוקטובר 2007

11:20

תוצאת השנה

5K

5K

דצמבר 2018
27 כללי 24 גיל 25 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2018
156 כללי 46 גיל 46 בנשים

5K

אוקטובר 2018

11:58

שיא אישי
34 כללי 7 גיל 11 בנשים

5K

אוקטובר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 16

5K

אוקטובר 2018
54 כללי 8 גיל 47 בגברים גיל 49

5K

מרץ 2018
18 כללי 3 גיל 18 בגברים

5K

פברואר 2018
68 כללי 24 גיל 64 בגברים גיל 16

5K

דצמבר 2017

21:54

תוצאת השנה
69 כללי 54 גיל 61 בגברים

5K

אוקטובר 2017
75 כללי 15 גיל 61 בגברים

5K

פברואר 2017
127 כללי 30 גיל 109 בגברים גיל 13

5K

דצמבר 2016
366 כללי 296 גיל 296 בגברים גיל 49

5K

נובמבר 2016

30:06

תוצאת השנה
48 כללי 12 גיל 45 בגברים גיל 38

5K

מרץ 2016
200 כללי 45 גיל 140 בגברים

5K

נובמבר 2015
340 כללי 235 גיל 235 בגברים גיל 48

5K

נובמבר 2015

35:55

תוצאת השנה
412 כללי 62 גיל 136 בנשים

5K

מאי 2014

36:46

תוצאת השנה
831 כללי 171 גיל 292 בנשים

10K

10K

מרץ 2019
4,416 כללי 198 גיל 3,208 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2019
193 כללי 14 גיל 172 בגברים גיל 52

10K

פברואר 2019

43:08

שיא אישי
293 כללי 51 גיל 285 בגברים

10K

פברואר 2019
11,525 כללי 547 גיל 4,109 בנשים

10K

ינואר 2019
473 כללי 17 גיל 410 בגברים גיל 50

10K

דצמבר 2018
33 כללי 13 גיל 31 בגברים גיל 53

10K

מרץ 2018
168 כללי 12 גיל 151 בגברים גיל 51

10K

פברואר 2018

47:57

תוצאת השנה
838 כללי 133 גיל 776 בגברים גיל 16

10K

פברואר 2018
78 כללי 19 גיל 65 בגברים

10K

אוקטובר 2017
167 כללי 15 גיל 18 בנשים

10K

יולי 2017
298 כללי 29 גיל 274 בגברים גיל 47

10K

מאי 2017
54 כללי 8 גיל 49 בגברים

10K

מרץ 2017
692 כללי 36 גיל 625 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2017
4,938 כללי 148 גיל גיל 18

10K

מרץ 2017
6,591 כללי 1,043 גיל גיל 26

10K

מרץ 2017

50:04

תוצאת השנה
349 כללי 31 גיל 317 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2017
2,378 כללי 338 גיל 2,168 בגברים גיל 15

10K

נובמבר 2016
15,908 כללי 681 גיל 10,517 בגברים גיל 19

10K

אפריל 2016

51:30

תוצאת השנה
191 כללי 21 גיל 175 בגברים גיל 49

10K

פברואר 2016
5,113 כללי 421 גיל 981 בנשים גיל 32

10K

פברואר 2016
5,758 כללי 2,221 גיל 4,507 בגברים גיל 20

10K

פברואר 2016
9,279 כללי 552 גיל 3,137 בנשים גיל 44

10K

פברואר 2016
9,839 כללי 235 גיל 3,500 בנשים גיל 18

10K

פברואר 2016
280 כללי 30 גיל 193 בגברים

10K

אוקטובר 2015
9,416 כללי 839 גיל 2,844 בנשים

10K

יוני 2015
568 כללי 115 גיל 505 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2015

47:47

תוצאת השנה
198 כללי 24 גיל 182 בגברים גיל 48

10K

מרץ 2015
1,743 כללי 90 גיל 1,574 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2015
6,919 כללי 383 גיל 2,019 בנשים גיל 43

10K

נובמבר 2014
48 כללי 10 גיל 43 בגברים

10K

מאי 2014

50:45

תוצאת השנה
79 כללי 73 בגברים גיל 37

10K

אפריל 2014
122 כללי 37 גיל 111 בגברים

10K

נובמבר 2013
118 כללי 118 מגדר גיל 17

10K

נובמבר 2013

48:01

תוצאת השנה
324 כללי 306 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
4,256 כללי 2,513 גיל 3,990 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2013
150 כללי 137 בגברים

10K

אוקטובר 2013
941 כללי גיל 23

10K

מרץ 2013
299 כללי גיל 36

10K

מרץ 2013
740 כללי גיל 17

10K

מרץ 2013
1,300 כללי גיל 17

10K

ינואר 2013
819 כללי גיל 24

10K

מאי 2012

48:10

תוצאת השנה
21 כללי 7 גיל

10K

נובמבר 2011

45:35

תוצאת השנה

10K

פברואר 2011
440 כללי

10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010

49:35

תוצאת השנה
32 כללי 7 גיל

10K

אוגוסט 2008

44:45

תוצאת השנה
10K

פברואר 2007

53:29

תוצאת השנה

10K

פברואר 2006

48:03

תוצאת השנה
133 כללי 9 גיל

15K

15K

פברואר 2019

1:06:29

תוצאת השנה
130 כללי 4 גיל 120 בגברים גיל 17

15K

נובמבר 2017

1:23:49

תוצאת השנה
1,348 כללי 39 גיל 172 בנשים גיל 21

15K

מאי 2017
529 כללי 25 גיל 98 בנשים גיל 33

15K

נובמבר 2014

1:03:42

שיא אישי
245 כללי 52 גיל 233 בגברים גיל 21

15K

נובמבר 2012

2:22:25

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019
6,295 כללי 542 גיל 4,962 בגברים גיל 50

21.1K

פברואר 2019

1:57:41

תוצאת השנה
427 כללי 124 גיל 359 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:50:35

תוצאת השנה
80 כללי 73 גיל 73 בגברים גיל 51

21.1K

אוקטובר 2018
49 כללי 18 גיל 48 בגברים

21.1K

מרץ 2018
1,394 כללי 183 גיל 1,280 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2018
3,390 כללי 150 גיל 433 בנשים גיל 22

21.1K

פברואר 2018
3,737 כללי 566 גיל 3,240 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2018
6,763 כללי 426 גיל 1,493 בנשים גיל 31

21.1K

ינואר 2018
610 כללי 24 גיל 118 בנשים גיל 22

21.1K

נובמבר 2017

1:43:28

שיא אישי
52 כללי 49 גיל 49 בגברים גיל 50

21.1K

יולי 2017
145 כללי 53 גיל 131 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2017
1,704 כללי 236 גיל גיל 47

21.1K

פברואר 2017
3,264 כללי 549 גיל 2,902 בגברים גיל 47

21.1K

ינואר 2016

1:46:30

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2015

1:47:33

תוצאת השנה
1,216 כללי 158 גיל 1,147 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2014

1:48:08

תוצאת השנה
102 כללי 97 גיל 97 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2012

2:05:23

תוצאת השנה
3,480 כללי גיל 22

21.1K

אפריל 2011

2:08:08

תוצאת השנה
3,053 כללי גיל 40

מרתון

42.2K

פברואר 2015

3:08:48

שיא אישי
53 כללי 30 גיל 52 בגברים גיל 22

42.2K

אפריל 2009

3:35:54

תוצאת השנה
208 כללי 202 בגברים גיל 23

קפיצה למרחק

קפיצה למרחק

נובמבר 2016

3.63

שיא אישי

תוצאות נוספות

לפני 8 ימים
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14

14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 14

ינואר 2019
106 כללי 106 גיל 106 בגברים גיל 15


דצמבר 2018
112 כללי 53 גיל 105 בגברים גיל 48

נובמבר 2018
33 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 13

נובמבר 2018
370 כללי 7 גיל 348 בגברים גיל 16

אוקטובר 2018
40 כללי 34 גיל 40 בגברים גיל 16

אוקטובר 2018
9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 13

ספטמבר 2018
9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 13

ספטמבר 2018
29 כללי 27 גיל 29 בגברים גיל 16

ספטמבר 2018
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 16

13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 16


22 כללי 21 גיל 22 בגברים גיל 16

יוני 2018
111 כללי 39 גיל 107 בגברים גיל 51

22 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 16

33 כללי 30 גיל 33 בגברים גיל 16

אפריל 2018
26 כללי 16 גיל 26 בנשים גיל 13

מרץ 2018
34 כללי 31 גיל 31 בגברים

מרץ 2018
134 כללי 134 גיל 134 בנשים גיל 22

פברואר 2018
114 כללי 114 גיל 114 בגברים

21k
דצמבר 2017
45 כללי 22 גיל 38 בגברים

72 כללי 72 גיל 72 בגברים גיל 15

דצמבר 2017
24 כללי 10 גיל 24 בנשים גיל 12

נובמבר 2017
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 12

אוקטובר 2017
95 כללי 15 גיל 91 בגברים גיל 50

אוקטובר 2017
62 כללי 29 גיל 60 בגברים

אוקטובר 2017
64 כללי 54 גיל 54 בגברים גיל 15

אוקטובר 2017
14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 12

אוקטובר 2017
12 כללי 5 גיל 11 בגברים גיל 15

אוקטובר 2017
30 כללי 14 גיל 30 בנשים גיל 12

ספטמבר 2017
53 כללי 9 גיל 22 בנשים גיל 12

ספטמבר 2017
65 כללי 38 גיל 61 בגברים גיל 21

יולי 2017
24 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 15

43 כללי 43 גיל 43 בגברים גיל 15

יוני 2017
26 כללי 12 גיל 26 בנשים גיל 12

63 כללי 63 גיל 63 בגברים גיל 15

מאי 2017
14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 12

5km
מאי 2017
85 כללי 80 גיל 80 בגברים

אפריל 2017
2,411 כללי 2,411 גיל 2,411 בנשים גיל 33

אפריל 2017
890 כללי 890 גיל 890 בנשים גיל 34

אפריל 2017
66 כללי 46 גיל 46 בגברים גיל 15

פברואר 2017
48 כללי 48 גיל 48 בגברים גיל 13


דצמבר 2016
18 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 11


אוקטובר 2016
103 כללי 39 גיל 39 בנשים גיל 8

אוקטובר 2016
83 כללי 80 גיל 80 בגברים גיל 46

יוני 2016
18 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 11

מרץ 2016
1,165 כללי 156 גיל 1,064 בגברים גיל 46

ינואר 2016
49 כללי 49 גיל 49 בגברים גיל 47

אוגוסט 2015
82 כללי 45 גיל 66 בגברים

אוגוסט 2015
9 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 34

יוני 2015
31 כללי 31 גיל 31 בנשים גיל 10

מאי 2015
82 כללי 12 בנשים גיל 19

מאי 2015
570 כללי 518 גיל 491 בגברים גיל 39

נובמבר 2014
380 כללי 38 בנשים גיל 18

אוקטובר 2014
9,426 כללי 1,116 גיל 1,851 בנשים

אוקטובר 2014
14,139 כללי 2,407 גיל 4,248 בנשים

יוני 2014
22 כללי 16 גיל 22 בנשים גיל 9


אוקטובר 2008נובמבר 2007

דצמבר 2005
33 כללי גיל 14


יוני 2002הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ליאור בר